Luận văn Xây dựng phần mềm quản lý phòng đọc điện tử trung tâm thông tin tài liệu thư viện trường Đại học Hùng Vương

Xã hội ngày càng phát triển các thông tin ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và phức tạp. Sự bùng nổ thông tin đã thực sự trở nên một vấn đề cấp thiết cần phải được giải quyết. Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời và phát triển nhằm xử lý những vấn đề cấp thiết đó. Một trong các lĩnh vực mà CNTT thâm nhập vào sâu và thu được nhiều thành tựu to lớn đó là ngành quản lý. CNTT trong lĩnh vực này đã góp phần đáng kể làm giảm nhẹ công sức và tiền bạc, thời gian. giúp cho những nhà quản lý đưa ra những quyết định đúng đắn ở tầm vĩ mô cũng như vi mô Chương trình mà em xây dựng sau thể hiện được một trong cách quản lý đó: Chương trình Quản lý phòng đọc điện tử () Chương trình quản lý phòng đọc điện tử này là một phần nhỏ trong hệ thống chương trình sử dụng thử nghiệm tại Trung tâm TT-TL-TV trường Đại học Hùng Vương. Chương trình có chức năng giải quyết các vấn đề sau: - Quản lý bạn đọc tại phòng đọc điện tử: nhập, sao lưu, cập nhập dữ liệu bạn đọc. - Quản lý hệ thống máy tính: quản lý các ứng dụng, chương trình bạn đọc sử dụng - Quản lý thời gian truy cập của bạn đọc - Thông kê báo cáo số lượng bạn đọc theo yêu cầu Trong bản luận văn này em xin giới thiệu một chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic có sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Sở dĩ em chọn ngôn ngữ lập trình Visual Basic kết hợp với hệ quản trị CSDL Microsoft Acces bởi vì nó đơn giản và phù hợp với chương trình. Đề tài của em được chia thành bốn chương chính: Chương I – Giới thiệu đề tài. Chương II – Phân tích thiết kế hệ thống. Chương III – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương IV – Một vài hình ảnh và một số mã nguồn chính.

doc52 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng phần mềm quản lý phòng đọc điện tử trung tâm thông tin tài liệu thư viện trường Đại học Hùng Vương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TR­êng ®¹i häc l­¬ng thÕ vinh Khoa c«ng nghÖ th«ng tin ------------o0o------------- luËn v¨n tèt nghiÖp Tªn luËn v¨n: X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý phßng ®äc ®iÖn tö Trung t©m TT-TL-TV tr­êng §H hïng v­¬ng Gi¶ng viªn h­íng dÉn: Ths. NguyÔn ®×nh tuÖ Khoa CNTT - Tr­êng §¹i häc L­¬ng ThÕ Vinh Sinh viªn Nghiªn cøu: NguyÔn Trung kiªn TrÇn thÞ h¶I yÕn NguyÔn thanh h­¬ng Lª thÞ s©m Sinh viªn líp liªn th«ng K1-CNTT Tr­êng §¹i häc L­¬ng ThÕ Vinh ViÖt tr×, th¸ng 04 n¨m 2009 TR­êng ®¹i häc l­¬ng thÕ vinh Khoa c«ng nghÖ th«ng tin ------------o0o------------- luËn v¨n tèt nghiÖp Tªn luËn v¨n: X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý phßng ®äc ®iÖn tö Trung t©m TT-TL-TV tr­êng §H hïng v­¬ng Gi¶ng viªn h­íng dÉn: Ths. NguyÔn ®×nh tuÖ Khoa CNTT - Tr­êng §¹i häc L­¬ng ThÕ Vinh Sinh viªn Nghiªn cøu: NguyÔn Trung kiªn TrÇn thÞ h¶I yÕn NguyÔn thanh h­¬ng Lª thÞ s©m Sinh viªn líp liªn th«ng K1-CNTT Tr­êng §¹i häc L­¬ng ThÕ Vinh ViÖt tr×, th¸ng 04 n¨m 2009 LỜI MỞ ĐẦU Xã hội ngày càng phát triển các thông tin ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và phức tạp. Sự bùng nổ thông tin đã thực sự trở nên một vấn đề cấp thiết cần phải được giải quyết. Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời và phát triển nhằm xử lý những vấn đề cấp thiết đó. Một trong các lĩnh vực mà CNTT thâm nhập vào sâu và thu được nhiều thành tựu to lớn đó là ngành quản lý. CNTT trong lĩnh vực này đã góp phần đáng kể làm giảm nhẹ công sức và tiền bạc, thời gian... giúp cho những nhà quản lý đưa ra những quyết định đúng đắn ở tầm vĩ mô cũng như vi mô Chương trình mà em xây dựng sau thể hiện được một trong cách quản lý đó: Chương trình Quản lý phòng đọc điện tử () Chương trình quản lý phòng đọc điện tử này là một phần nhỏ trong hệ thống chương trình sử dụng thử nghiệm tại Trung tâm TT-TL-TV trường Đại học Hùng Vương. Chương trình có chức năng giải quyết các vấn đề sau: - Quản lý bạn đọc tại phòng đọc điện tử: nhập, sao lưu, cập nhập dữ liệu bạn đọc... - Quản lý hệ thống máy tính: quản lý các ứng dụng, chương trình bạn đọc sử dụng - Quản lý thời gian truy cập của bạn đọc - Thông kê báo cáo số lượng bạn đọc theo yêu cầu Trong bản luận văn này em xin giới thiệu một chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic có sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Sở dĩ em chọn ngôn ngữ lập trình Visual Basic kết hợp với hệ quản trị CSDL Microsoft Acces bởi vì nó đơn giản và phù hợp với chương trình. Đề tài của em được chia thành bốn chương chính: Chương I – Giới thiệu đề tài. Chương II – Phân tích thiết kế hệ thống. Chương III – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương IV – Một vài hình ảnh và một số mã nguồn chính. Mặc dù rất cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian, vừa tìm hiểu về công tác quản lý vừa xây dựng chương trình nên bài luận văn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô cùng các bạn sinh viên để em có thể hoàn thiện hơn chương trình của mình. Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn thầy …, người đã trực tiếp hướng dẫn chúng em hoàn thành luận văn này. Nếu không có những chỉ dẫn, những tài liệu, những lời động viên khích lệ của Thầy thì luận văn này khó lòng hoàn thành được. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Lương Thế Vinh đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ cho chúng em trong suốt thời gian chúng em học đại học và trong quá trình chúng em thực hiện luận văn. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô, các cô các Bác hiện đang làm viêc tại Trung tâm TT-TL-TV trường đại học Hùng Vương đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong quá trình thực hiện đề tài này. Các con xin chân thành cảm ơn bố mẹ, những người thân trong gia đình đã nuôi dạy, và tạo điều kiện tốt nhất cho các chúng con học tập và động viên chúng con trong thời gian thực hiện luận văn. Và cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè, những người đã sát cánh cùng vui những niềm vui, chia sẻ những khó khăn của chúng tôi, nhất là các bạn học cùng trong đại học CNTT khoá 1 đã động viên tinh thần và nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi các công cụ trong quá trình thực hiện luận văn này. TP. Việt Trì, Tháng 3 năm 2008 Nguyễn Trung Kiên NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trung tâm TT-TL-TV PHẠM ĐỨC TRIỂN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1. Kết cấu, phương pháp trình bày ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Cơ sở lý luận ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận văn tốt nghiệp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Kết quả ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1. Kết cấu, phương pháp trình bày ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Cơ sở lý luận ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận văn tốt nghiệp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Kết quả ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH Bảng các ký hiệu, chữ viết tắt STT Ký hiệu, chữ viết tắt Giải thích TT-TL-TV Thông tin – Tư liệu – Thư viện ĐHHV Đại học Hùng Vương VB Visual Basic CNTT Công nghệ thông tin Bảng danh mục các hình vẽ STT TÊN HÌNH Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức của trung tâm TT-TL-TV Hình 2.1 Hoạt động của Client – Server trong giao thức TCP Hình 2.1 Hoạt động của Client – Server trong giao thức UDP Hình 3.1 Mô hình Use Case tổng quát Hình 3.2 Mô hình Use Case Report Hình 3.3 Mô hình Use Case Manage Hình 3.4 Mô hình Use Case Administrator Hình 3.5 Mô hình Use case Screen Hình 3.6 Mô hình Use case Client TÓM TẮT 1. Tóm tắt Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và quá trình thực tập tốt nghiệp tại Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện trường Đại học Hùng Vương, nhóm thực tập đã quyết định xây dựng phần mềm “Quản lý phòng đọc điện tử tại trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện trường đại học Hùng Vương” làm đề tài tốt nghiệp cuối khoá. Phần mềm có chức năng quản lý phòng đọc điện tử phù hợp với thực tế quản lý, giải quyết các vấn đề và yêu cầu được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm nhân lực, công sức, thời gian, công sức cho cán bộ quản lý tại phòng đọc điện tử. Từng bước hiện đại hoá công tác quản lý tại trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của trường Đại học Hùng Vương. 2. Abstract From practical requirements and the practice at the Information –Materials - Library Centre Hung Vuong University, the practice group has decided to build software "Managing electronic reading room in the the Information-Materials - Library Centre Hung Vuong University" as the graduation thesis . This software functions as managing electronic reading room in accordance with the actual management, solving problems and requirements to improve management effectiveness, reduce manpower, time, and effort for managers in electronic reading rooms. It also helps to modenize the management of the Information - Materials - Library Centre and increase education’s quality of Hung Vuong University. 3. Từ khoá - Quản lý phòng đọc điện tử - Quản lý phòng truy cập mạng - Phần mềm quản lý tại trung tâm TT-TL-TV đại học Hùng Vương CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Giới thiệu về Trường Đại học Hùng Vương Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống gần 45 năm. Trường ĐH Hùng Vương là trường Đại học công lập, đa ngành, đa cấp, có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.             Hiện tại Trường có: - 7 khoa: Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Khoa học Xã hội – Nhân văn, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục tiểu học – Mầm non, Khoa Nhạc Họa, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Khoa Nông lâm - Ngư; - 8 phòng, ban: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Công tác Chính trị - HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Quản trị - Đời sống, Phòng Thanh tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng, Phòng Quan hệ hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch – Tài vụ - 2 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm TT - TL - TV, Trung tâm Tin học -Ngoại ngữ - Với 288 Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên và hơn 5000 sinh viên các ban, các hệ đào tạo.             Trải qua gần 45 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tập thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và sinh viên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được thành tích to lớn nhiều mặt, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp Giáo dục. 1.1.2 Giới thiệu về Trung tâm TT-TL-TV - Tên đơn vị: Trung tâm TT-TL-TV trường Đại học Hùng Vương - Địa chỉ: Phường Hùng Vương - TX. Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: (0210) - 3822200 - Email: thuvien@hvu.edu.vn Trung tâm TT-TL-TV trường Đại học Hùng Vương tiền thân là Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ được thành lập theo quyết định số 116/QĐ-ĐHHV-TCCB&CTCC ngày 16/4/2007. Trung tâm TT-TL-TV là nơi cung cấp sách báo, giáo trình tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, SV khai thác thông tin phục vụ học tập nghiên cứu khoa học. Hiện nay số cán bộ của Trung tâm là 12 người, chia làm 3 tổ công tác: Tổ nghiệp vụ, Tổ hành chính, Tổ CNTT. GIÁM ĐỐC Phụ trách chung TỔ NGHIỆP VỤ Phụ trách các nghiệp vụ thư viện TỔ HCTH Phụ trách tổng hợp TỔ CNTT Phụ trách phòng đọc điện tử Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức của trung tâm TT-TL-TV Trụ sở của Trung tâm được xây dựng trên diện tích khoảng 540 m2, trong đó có 1 kho chứa sách, 1 kho chứa báo - tạp chí. Hệ thống phòng đọc được phục vụ theo hướng hiện đại, bạn đọc được tra tìm tài liệu qua hệ thống mạng máy tính có các cơ sở dữ liệu đã được xử lý, phòng đọc mở có 100 chỗ ngồi mở cửa phục vụ từ 7h đến 22h các ngày trong tuần. Phòng đọc điện tử với 96 máy tính kết nối mạng Internet và mạng LAN đủ để phục vụ việc tra tìm tin phục vụ việc dạy và nghiên cứu khoa học. 1.1.3 Giới thiệu cách thức tổ chức hoạt động phòng đọc điện tử. Phòng đọc điện tử trung tâm Trung tâm TT-TL-TV trường Đại học Hùng vương được thành lập tháng 4/2008 và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2008. Nhiệm vụ chính của phòng đọc điện tử là giúp cán bộ giảng viên, sinh viên tìm kiếm các tài liệu điện tử phục vụ việc học tập và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra phòng đọc điện tử còn có nghiệm vụ là biên soạn, quản lý, xây dựng quy trình khai thác và sử dụng các tài liệu điện tử phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường. a. Cơ sở vật chất + 96 máy tính cấu hình tốc độ cao + 01 máy server + 01 máy quản lý + Hệ thống mạng LAN và Internet tốc độ cao ADSL 4Mb. b. Tài liệu, học liệu + 01 bộ tài liệu và học liệu cho chuyên ngành trồng trọt bao gồm 01 đĩa CD mô phỏng có tài liệu kèm theo, 355 ảnh kỹ thuật số, 230 tranh khổ lớn, 01CDROM tương tác, 01 bộ đĩa CD tiêu chuẩn kỹ năng, 01 đĩa CD hướng dẫn chương trình, 01 bộ bài kiểm tra tham, 01 đĩa hướng dẫn học tập. + 01 bộ tài liệu và học liệu cho chuyên ngành chăn nuôi bao gồm 01 bộ trình chiếu, 200 ảnh kỹ thuật số, 130 tranh khổ lớn, 01CDROM tương tác, 01 bộ đĩa CD tiêu chuẩn kỹ năng, 01 đĩa CD hướng dẫn chương trình, 01 bộ bài kiểm tra tham, 01 đĩa hướng dẫn học tập + Ngoài ra Trung tâm TT-TL-TV trường Đại học Hùng vương còn đang triển khai công tác số hoá khoảng 100 bộ giáo trình tập bài giảng của các giảng viên đang tham gia giảng dạy trong trường. + Xây dựng, quản lý một kho giáo trình điện tử được sưu tầm qua Internet, đây là nguồn tài liệu tham khảo vô cùng quý báu. c. Các phần mềm, thiết bị ứng dụng vào quản lý Đối với trường Đại học Hùng Vương nói chung và Trung tâm TT-TL- TV trường Đại học Hùng Vương nói riêng việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý là vô cùng cần thiết. CNTT sẽ làm đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bạn đọc. Hiện nay Trung tâm quản lý vốn tài liệu, phục vụ tra cứu, mượn trả tài liệu và các hoạt động nghiệp vụ khác bằng phần mềm quản trị thư viện điện tử tích hợp ILIB3.6. của công ty CMC. Phần mềm ILIB đã tin học hoá toàn bộ hoạt động, chức năng, nghiệp vụ thư viện. + ILib là công cụ hiệu quả để xây dựng các cơ sở dữ liệu thư mục, dữ liệu số. Kiểm soát chất lượng các biểu ghi thư mục theo chuẩn MARC21. Hỗ trợ xuất nhập dữ liệu 2 chiều với bất kỳ hệ thống thư viện điện tử nào. + Tích hợp Web và Internet, ILib giúp các thư viện dễ dàng đưa kho tài liệu của mình lên mạng, và kiểm soát toàn bộ các ẩn phẩm điện tử; nhờ đó bạn đọc có thể khai thác thư viện mọi lúc, mọi nơi. + Tạo ra môi trường khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận lợi cho bạn đọc. Việc tích hợp mã vạch thiết bị từ giúp các thao tác nghiệp vụ được thuận tiện và hiệu quả. Hệ thống camera sử dụng các mạng IP tiêu chuẩn (LAN, Intranet, Internet...) để truyền thông tin, cán bộ thư viện có thể truy cập và theo dõi quản trị, hiển thị và điều khiển camera từ bất cứ máy tính nào trong hệ thống mạng thông qua các trình duyệt web thông thường. Bộ ghi hình kỹ thuật số (DVR) giúp ghi lại những hình ảnh với mục đích làm tư liệu về sau. Có thể ghi theo kỹ thuật cổ điển bằng băng video (dùng VCR), hoặc ghi theo kỹ thuật digital vào ổ cứng (dùng DVR). Dung lượng lưu trữ lớn có thể ghi liên tục nhiều ngày d. Quy trình quản lý phòng đọc điện tử Hiện tại công tác quản lý tại phòng đọc điện tử hoàn toàn tiến hành bằng phương pháp thủ công, quy trình bạn đọc vào sử dụng phòng đọc điện tử như sau: + Bạn đọc đến phòng đọc phải xếp hàng và chờ cán bộ quản lý xử lý đến trường hợp của mình. + Cán bộ quản lý có nhiệm vụ thu thẻ thư viện của bạn đọc và ghi đầy đủ thông tin của bạn đọc bao gồm: họ tên, lớp, số thẻ sinh viên vào sổ quản lý. + Kiểm tra trong danh sách xem có máy tính nào chưa sử dụng thì sắp xếp bạn đọc vào vị trí máy tính đó. + Khi bạn đọc ra về cán bộ thư viện có trách nhiệm trả thẻ thư viện cho bạn đọc và đánh dấu máy tính tại vị trí đó đang không được sử dụng. Công tác phục vụ tại phòng đọc điện tử hiện tại gặp nhiều khó khăn, mất công, nhân lực nhưng hiệu quả không cao. Trung bình hàng ngày phòng đọc điện tử phục vụ 200 lượt bạn đọc sử dụng phòng đọc điện tử để tìm kiếm thông tin trên mạng Internet và Intranet của nhà  trường. 1.2 Đặt vấn đề Sau quá trình thực tập tốt nghiệp nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu và khảo sát về quy trình quản lý tại phòng đọc điện tử tại Trung tâm TT-TL-TV trường Đại học Hùng Vương, nhóm nghiên cứu chúng em nhận thấy: + Với quy mô và hoạt động của phòng đọc điện tử lớn như hiện nay đòi hỏi phải có một phần mềm quản lý bạn đọc điện tử để tăng hiệu quả quản lý, giảm nhân lực, thời gian, công sức cho cán bộ quản lý tại phòng đọc điện tử. + Từng bước hiện đại hoá công tác quản lý tại trung tâm TT-TL-TV trường Đại học Hùng Vương gó phần nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường. Qua tìm hiểu, học tập nhóm nghiên cứu chúng em đã quyết định chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý phòng đọc điện tử tại trung tâm TT-TL-TV trường đại học Hùng Vương” làm đề tài tốt nghiệp cuối khoá. Phần mềm xây dựng có chức năng giải quyết một số vấn đề sau: + Quản lý bạn đọc tại phòng đọc điện tử: nhập, sao lưu, cập nhập dữ liệu bạn đọc theo danh sách bạn đọc đăng ký làm thẻ thư viện + Quản lý hệ thống máy tính: quản lý những máy tính nào đang có bạn đọc sử dụng, những máy nào đang trong chế đồ chờ sử dụng, quản lý các ứng dụng, chương trình bạn đọc sử dụng. + Quản lý quá trình đăng nhập của bạn đọc, tự động cho phép bạn đọc sử dụng nếu được phép, quản lý thời gian truy cập của bạn đọc, cố định thời gian miễn phí theo quy định của phòng đọc điện tử. + Thông kê báo cáo số lượng bạn đọc theo yêu cầu. 1.3 Lịch sử giải quyết vấn đề: Quản lý phòng đọc điện tử là một vấn đề mới và gặp nhiều khó khăn đối với các cán bộ tại trung tâm TT-TL-TV. Qua khảo sát 12 cán bộ làm việc tại trung tâm TT-TL-TV kết quả như sau: + 83% số cán bộ chưa có kinh nhiệm trong quản lý phòng đọc điện tử hoặc những phòng có chức năng tương tự. + 100% số cán bộ đồng ý với nhận xét quy trình quản lý hiện tại là không hợp lý, chưa hiệu quả và cần đổi mới. + 100% cán bộ đồng ý là phải có một phần mềm quản lý để quản lý máy tính và quản lý bạn đọc. Hiện tại quy trình quản lý tại phòng đọc điện tử vẫn là quản lý thủ công, tuy rằng tại trung tâm TT-TL-TV đã sử dụng phần mềm Ilib. Việc áp dụng phần mền quả lý Ilib vào quản lý bạn đọc tại phòng đọc điện tử thì không áp dụng đuợc. Phải xây dựng riêng một phần mềm quản lý đề phù hợp với tình hình và yêu cầu quản lý tại phòng đọc điện tử. Trong quá trình khảo sát tìm hiểu các chương trình quản lý phòng máy, phòng học, phòng net đang sử dụng tại Việt Nam hiện nay, chúng em nhận thấy có một số chương trình có chức năng quản lý giống, gần tương tự với quản lý phòng đọc: - Cyber Station Manager: là phần mềm quản lý khách hàng, thời gian sử dụng máy trạm, điều khiển máy trạm do công ty trách nhiệm hữu hạn Đan Thanh viết. - Internet Café Software: Do công ty PA Việt Nam 65 đường Sư Vạn Hạnh nối dài Q.10 Tp. Hồ Chí Minh viết. - ISystem 3.0: Hệ phần mềm chuyên nghiệp cho máy dịch vụ game – Internet do công ty TBNet 111 Lý Thường Kiệt Tp Thái Bình – tỉnh Thái Bình. - EasyCafe: Do công ty Tinasoft tại Thổ Nhĩ Kỳ viết Qua tìm hiểu nhóm nghiên cứu nhận thấy các chương trình quản đã nêu ở trên cơ bản đều có các tính năng như sau: + Đều có tính năng quản lý máy chạm thông qua việc đăng từ máy chạm hoặc sự cho phép từ máy chủ. + Có khả n