Ngân hàng đề thi môn Hóa Dược, Dược Lý

Câu 1: Trình bày quá trình hấp thu thuốc qua đường uống. Câu 3: Trình bày quá trình thải trừ thuốc qua thận. Câu 4: Nêu các cách tác dụng của thuốc, cho ví dụ minh họa. Câu 5: Tác dụng hiệp đồng là gì? ứng dụng của tác dụng hiệp đồng trong điều trị. Cho ví dụ minh họa. Câu 6: Nêu các biện pháp để hạn chế tác dụng không mong muốn của thuốc. Câu 7: - Khái niệm thuốc mê, thuốc tiền mê. - Phân loại các nhóm thuốc tiền mê và cho ví dụ. Câu 8: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và cách dùng - liều dùng của Halothan. Câu 9: Khái niệm thuốc gây tê và các tiêu chuẩn của thuốc gây tê. Câu 10: Nêu tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng của Lidocain. Câu 11: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Diazepam. Câu 12: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Clopromazin. Câu 13: Khái niệm thuốc giảm đau thực thể? Nêu các nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau thực thể.

doc2 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4215 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng đề thi môn Hóa Dược, Dược Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÂU HỎI THI MÔN HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ I Đối tượng: Dược sĩ trung cấp tại chức Câu 1: Trình bày quá trình hấp thu thuốc qua đường uống. Câu 3: Trình bày quá trình thải trừ thuốc qua thận. Câu 4: Nêu các cách tác dụng của thuốc, cho ví dụ minh họa. Câu 5: Tác dụng hiệp đồng là gì? ứng dụng của tác dụng hiệp đồng trong điều trị. Cho ví dụ minh họa. Câu 6: Nêu các biện pháp để hạn chế tác dụng không mong muốn của thuốc. Câu 7: - Khái niệm thuốc mê, thuốc tiền mê. - Phân loại các nhóm thuốc tiền mê và cho ví dụ. Câu 8: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và cách dùng - liều dùng của Halothan. Câu 9: Khái niệm thuốc gây tê và các tiêu chuẩn của thuốc gây tê. Câu 10: Nêu tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng của Lidocain. Câu 11: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Diazepam. Câu 12: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Clopromazin. Câu 13: Khái niệm thuốc giảm đau thực thể? Nêu các nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau thực thể. Câu 14: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Morphin. Câu 15: Nêu nguyên tắc sử dung thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm. Câu 16: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Aspirin. Câu 17: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Paracetamol. Câu 18: Nêu tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Indomethacin. Câu 19: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Niketamid. Câu 20: Nêu nguyên nhân gây dị ứng? Nêu cơ chế tác dụng và nguyên tắc sử dụng thuốc chống dị ứng Câu 21: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Clopheniramin. Câu 22: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Nifedipin. Câu 23: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Adrenalin. Câu 24: Nêu tác dụng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của nhóm Sulfamid lợi tiểu. Câu 25: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Furosemid. Câu 26: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng không mong muốn và liều dùng của Sắt II oxalat. Câu 27: - Phân loại dung dịch tiêm truyền. Vai trò của ion Na+ trong cơ thể. - Nêu chỉ định, chống chỉ định của dung dịch tiêm truyền Natri clorid 0,9%. Câu 28: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng của Salbutamol. Câu 29: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng của Dextromethophan. Câu 30: Nêu dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, cách dùng và liều dùng của Cimetidin. Câu 31: - Trình bày cơ chế tác dụng của các nhóm thuốc nhuận tẩy. - Nêu dạng thuốc, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng của Sorbitol.
Luận văn liên quan