Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh

(Bản scan) Lí tưởng nhất nếu chọn được điểm phục hồi nơi có chính quyền hoặc cộng đồng địa phương có nguyện vọng phục hồi để cải thiện các điều kiện của rạn. Trong trường hợp này, ngoài việc tham gia công tác phục hồi, người dân địa phương sẽ nhận trách nhiệm trông coi và giám sát sự phát triển của các mảnh san hô

pdf148 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2617 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan