Nghiên cứu các kỹ thuật hiển thị mô hình địa hình ba chiều

Hiện nay, công nghệ thông tin đã xâm phạm vào lĩnh vực của đời sống xã hội. Tin học đã hỗ trợ cho người rất nhiều. Có thể nói tin học đã góp phần đã đóng góp phần làm cho cuộc sống ngày càng đẹp tươi Giời đây, khi tin học đã và đang tiến bộ từng ngày làm cho nọi thứ trơ lên

pdf58 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu các kỹ thuật hiển thị mô hình địa hình ba chiều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên