Nghiên cứu đặc tả UML security

Khóa luận sẽ tập trung đi vào nghiên cứu các ngôn ngữ sử dụng cho phẩn tích và thiết kế bảo mật của hệ thống. Đầu tiên, khóa luận sẽ đi và nghiên cứu các vấn đề nảy sinh khi phân tích thiết kế bảo mật cho hệ thống và các phương pháp tiếp cận để phân tích thiết kế bảo mật

pdf73 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2145 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu đặc tả UML security, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên