Nghiên cứu và xây dựng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường web

Ngày nay, cùng với sự gia tăng quy mô tổ chức, công việc ngày càng phức tạp. Nhu cầu sử dụng tin học trong tổ chức cũng gia tăng tương ứng. Tuy nhiên, hiện nay, tin học chỉ dược áp dụng để thực hiện các công việc thường ngày

pdf135 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu và xây dựng hỗ trợ vận hành tiến trình nghiệp vụ (BPML) trên môi trường web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên