Niên luận quản lý bán hàng ở siêu thị

Hiện nay công nghệ thông tin phát triển đến một trình độ cao và có nhiều ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống con người. Tin học đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ các ngành khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đến các công sở. Thế mạnh được phát huy và sớm có ứng dụng lớn của Công nghệ thông tin là các phần mềm tự động hoá các khâu quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Tin học quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và tốc độ xử lý lượng thông tin lớn, phức tạp để đưa ra thông tin chính xác, kịp thời và nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Trước đây khi chưa có sự trợ giúp của tin học thì việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn, phương pháp thủ công nhất thường là dùng sổ để ghi chép và lưu trữ các thông tin. Điều này sẽ làm mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả lại không cao vì khi cần tìm kiếm, tra cứu các thông tin thật khó để tìm thấy thông tin mình cần một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tất cả những khó khăn của việc quản lý và lưu trữ thủ công đó sẽ được khắc phục với sự trợ giúp của máy vi tính. Những công việc trước đây làm mất rất nhiều thời gian thì giờ đây được thực hiện nhanh chóng chính xác. Tin học hoá đã giúp cho việc lưu trữ và quản lý trở nên dễ dàng, tiện lợi, đạt hiệu quả công việc cao và giảm được những chi phí không cần thiết. Do đó, tin học hoá là nhu cầu cần thiết cho hệ thống Quản Lý Bán Hàng Ở Siêu Thị.

doc51 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Niên luận quản lý bán hàng ở siêu thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Bạc Liêu Khoa Công Nghệ Thông Tin Niên Luận 2 Đề tài: QUẢN LÝ BÁN HÀNG Ở SIÊU THỊ SVTH: Trương Khâm Tấn GVHD: Ths.Trương Xuân Hạnh Bạc Liêu, 12 – 2010, Niên Khóa 2010-2011 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NIÊN LUẬN 2 (Học kỳ 1 niên khóa 2010-2011) TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ BÁN HÀNG Ở SIÊU THỊ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Trương Xuân Hạnh SINH VIÊN THỰC HIỆN: Trương Khâm Tấn MÃ SỐ ĐỀ TÀI: NL2 – TH032 I. HÌNH THỨC (tối đa 0.5 điểm) 1. Bìa (tối đa 0.25 điểm) Các tiêu đề : Trường, Khoa, CNTT Loại niên luận: 2 Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn: chức danh, họ tên Thông tin về sinh viên thực hiện: họ tên, mã số, lớp Năm thực hiện 2. Bố cục (tối đa 0.25 điểm) Nhận xét của GVHD và GV chấm Mục lục: cấu trúc chương, mục và tiểu mục Phụ lục(Nếu có) Tài liệu tham khảo II. NỘI DUNG (tối đa 3.5 điểm) 1. Giới thiệu (tối đa 1.0 điểm) Mô tả bài toán (0.5 điểm) Mục tiêu cần đạt,hướng giải quyết (0.5 điểm) 2. Ứng dụng (tối đa 2 điểm) Phân tích các yêu cầu, các mô hình (MCD,LCD) và các ràng buộc toàn vẹn(0.5 điểm) Sơ đồ chức năng,lưu đồ giải thuật giải quyết vấn đề(nếu có)diễn giải ý nghĩa các màn hình cập nhập (FROM) và các báo biểu (REPORT) (1.0 điểm) Giới thiệu chương trình (0.5 điểm) 3. Kết Luận (tối đa 0.5 điểm) Nhận xét kết quả đạt được Hạn chế Hướng phát triển III. CHƯƠNG TRÌNH DEMO (tối đa 5.0 điểm) Giao diện thân thiện với người sử dụng(0.5điểm) Hướng dẩn sử dụng (0.5 điểm) Kết quả thực hiện đúng với kết quả của phần ứng dụng Cài đặt CSDL cung với các ràng buộc toàn vẹn(1.0 điểm) Forms cập nhật đúng (1.0 điểm) Reports hợp lý(1.0 điểm) Tính sáng tạo trong cài đặt(1.0 điểm) IV. THƯỞNG (tối đa 1.0 điểm) Điểm tổng cộng: ……………………………………….. Bạc liêu, ngày tháng năm 2011 GV CHẤM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN --------------@ & ?------------- Bạc Liêu, Ngày……tháng ……năm Giáo Viên Hướng Dẫn Trương Xuân Hạnh MỤC LỤC Phần I. Giới Thiệu Tổng Quan Trang 5 1. Mô tả bài toán Trang 6 2. Mục tiêu cần đạt và hướng giải quyết Trang 7 Phần II. Ứng Dụng Trang 8 I. Phân Tích Yêu Cầu Và Các Mô Hình Trang 8 1. Phân tích yêu cầu Trang 8 2. Các mô hình và các ràng buộc toàn vẹn Trang 10 2.1. Mô tả các thực thể Trang 10 2.2. Mô hình ERD Trang 14 2.3. Mô hình MLD Trang 15 2.4. Các mối kết hợp Trang 17 2.4.1. Mối kết hợp Thuoc Trang 17 2.4.2. Mối kết hợp Cua Trang 17 2.4.3. Mối kết hợp ChiTietPN Trang 18 2.4.4. Mối kết hợp Thuoc1 Trang 18 2.4.5. Mối kết hợp ChiTietHD Trang 18 2.4.6. Mối kết hợp ChiTietPX Trang 19 2.4.7. Mối kết hợp LapPX Trang 19 2.4.8. Mối kết hợp LapHD Trang 19 2.4.9. Mối kết hợp Lap PN Trang 20 2.4.10. Mối kết hợp ĐamNhan Trang 20 2.5. Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu Trang 20 2.6. Tổng hợp các thuộc tính Trang 25 2.7. Mối kết hợp giữa bảng Trang 26 II. Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Trang 27 1. Phần chức năng cập nhật Trang 28 2. Phần chức năng tìm kiếm Trang 28 3. Phần dữ liệu tạo phiếu Trang 29 4. Phần dữ liệu xem phiếu Trang 29 5. Phần in ấn thống kê Trang 30 6. Phần in ấn bao cáo Trang 30 7. Mô tả chi tiết chức năng lá Trang 31 III. Giới Thiệu Giao Diện Chương Trình Trang 32 Phần III. Kết Luận Trang 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 49 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay công nghệ thông tin phát triển đến một trình độ cao và có nhiều ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống con người. Tin học đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ các ngành khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đến các công sở. Thế mạnh được phát huy và sớm có ứng dụng lớn của Công nghệ thông tin là các phần mềm tự động hoá các khâu quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Tin học quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và tốc độ xử lý lượng thông tin lớn, phức tạp để đưa ra thông tin chính xác, kịp thời và nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Trước đây khi chưa có sự trợ giúp của tin học thì việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn, phương pháp thủ công nhất thường là dùng sổ để ghi chép và lưu trữ các thông tin. Điều này sẽ làm mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả lại không cao vì khi cần tìm kiếm, tra cứu các thông tin thật khó để tìm thấy thông tin mình cần một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tất cả những khó khăn của việc quản lý và lưu trữ thủ công đó sẽ được khắc phục với sự trợ giúp của máy vi tính. Những công việc trước đây làm mất rất nhiều thời gian thì giờ đây được thực hiện nhanh chóng chính xác. Tin học hoá đã giúp cho việc lưu trữ và quản lý trở nên dễ dàng, tiện lợi, đạt hiệu quả công việc cao và giảm được những chi phí không cần thiết. Do đó, tin học hoá là nhu cầu cần thiết cho hệ thống Quản Lý Bán Hàng Ở Siêu Thị. Sinh viên thực hiện Trương Khâm Tấn Phần I:Giới Thiệu Tổng Quan Siêu thị là một hình thức bán hàng ngày càng trở nên phổ biến đối với người dân. Ở nhiều nơi, siêu thị đã thay thế một phần hoặc hoàn toàn cho hệ thống chợ truyền thống. Người ta thường đến siêu thị mua sắm hàng hóa, thực phẩm thay vì phải đi chợ như trước đây vì cảm thấy tiện lợi. Hàng hóa ở siêu thị được niêm yết giá rõ ràng, chất lượng hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ cũng được đảm bảo an toàn nên số lượng người dân mua sắm ở siêu thị rất đông. Để đáp ứng tốt nhu cầu đó thì hệ thống siêu thị cần có một cơ cấu quản lý thật chặt chẽ và phải điện toán hóa các quy trình nghiệp vụ trong siêu thị là một điều tất yếu, đồng thời nhằm làm đơn giản hóa các nghiệp vụ cũng như làm cho khả năng phục vụ khách hàng trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. 1. Mô Tả Bài Toán Chương trình quản lý bán hàng siêu thị kế thừa mô hình hoạt động của các siêu thị hiện có trên thực tế. Đồng thời ứng dụng công nghệ mới với mục đích làm cho chương trình có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp với khối lượng thông tin ngày càng lớn, dễ dàng trong triển khai cũng như trong ứng dụng. Chương trình là công cụ quản lý bán hàng khá hiệu quả, làm đơn giản hóa việc lập các hoá đơn giấy tờ cũng như việc lưu trữ chúng, cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác làm cơ sở cho việc ra quyết định trong kinh doanh, phục vụ hữu hiệu cho việc quản lý và phát triển của siêu thị. Hệ thống siêu thị chúng ta đề cập ở đây là một hệ thống kinh doanh tổng hợp với đầy đủ các chủng loại hàng hoá như: thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng, điện tử…Mang đầy đủ các đặc trưng của một hệ thông siêu thị. 2. Mục tiêu cần đạt và hướng giải quyết Mục tiêu: Dựa vào những kiến thức đã học từ môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu, Access… Niên luận 2 sẽ phân tích hệ thống siêu thị, nhằm mục đích tạo một hệ thống quản lý siêu thị bao gồm các chức năng: Quản lý thông tin ngành hàng, loại hàng, mặt hàng, nhà cung cấp. Quản lý vị trí trưng bày, lô hàng. Quản lý bán hàng: hàng bán, đơn giá, số lượng và hóa đơn bán hàng. Quản lý doanh số bán. Quản lý nhân viên bán hàng. Quản lý chương trình khuyến mãi. Hướng giải quyết: Sau khi tìm hiểu và so sánh một số ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS, VB.NET…Em quyết định sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu ACCESS để viết chương trình Quản Lý Bán Hàng Ở Siêu Thị. Với lý do: Access là hệ quản trị khá phổ biến và sinh động. Dễ sử dụng và dễ cài đặt Cố gắng nghiên cứu để tạo giao diện của chương trình thật thân thiện và các thao tác dễ dàng, phù hợp với người sử dụng. Phần II: Ứng Dụng I. Phân Tích Yêu Cầu Và Các Mô Hình 1. Phân tích yêu cầu Hàng ngày, các nhân viên bán hàng phải tiếp nhận một số lượng lớn các yêu cầu mua hàng của khách hàng. Hệ thống phải cho phép nhân viên bán hàng (hay còn gọi là nhân viên thu ngân) lập hoá đơn tính tiền cho khách hàng một cách nhanh chóng . Nhân viên bán hàng sẽ lưu lại những hoá đơn đó vào cơ sở dữ liệu để bộ phận kế toán thống kê. Ngoài việc bán lẻ, siêu thị còn bán sỉ cho các đơn vị cần mua với số lượng nhiều. Với các đơn vị này thì hệ thống cần phải lập hoá đơn chi tiết cho họ để thanh toán tiền và lúc này nhân viên xuất hàng sẽ nhận được yêu cầu xuất hàng từ kho lên quầy, nhân viên xuất hàng sẽ tiến hành kiểm tra xem lượng hàng trong kho có đáp ứng được yêu cầu xuất hay không. Nếu có thể đáp ứng được yêu cầu xuất, nhân viên sẽ tiến hành lập phiếu xuất và khi phiếu xuất được lập xong, số lượng hàng hóa sẽ tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Khi hết hàng hoặc cần bổ sung hàng mới, siêu thị sẽ nhập hàng từ các nhà cung cấp. Thông tin về mặt hàng cần nhập phải được lưu lại để bộ phận kế toán có thể thống kê tình hình mua bán trong siêu thị. Khi nhà cung cấp giao hàng, nhân viên nhập hàng sẽ tiếp nhận hàng, đồng thời kiểm tra xem thông tin về nhà cung cấp và những hàng hóa được nhập có sẵn trong danh mục chưa. Nếu chưa có thông tin về nhà cung cấp hoặc thông tin hàng thì nhân viên cần tạo danh mục cho các thông tin đó. Khi đã có đầy đủ thông tin, nhân viên nhập hàng sẽ tiến hành lập phiếu nhập hàng, in và lưu trữ phiếu. Khi phiếu nhập được lập xong, số lượng hàng hóa mới sẽ tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Mặt khác siêu thị còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích thích phần nào nhu cầu mua sắm của người dân. Khách hàng mua được hàng hóa rẻ hoặc được tặng kèm hàng hóa, trong khi chất lượng hàng hóa được đảm bảo. Chính điều này đã tạo nên sự hấp dẫn mạnh đối với khách hàng. Qua nghiên cứu cách thức vận động của người mua hàng khi vào cửa hàng, người điều hành siêu thị đã có cách bố trí hàng hóa thích hợp trong từng gian hàng nhằm tối đa hoá hiệu quả của không gian bán hàng. Do người bán không có mặt tại các quầy hàng nên hàng hóa phải có khả năng "tự quảng cáo", lôi cuốn người mua. Siêu thị làm được điều này thông qua các nguyên tắc sắp xếp, trưng bày hàng hóa nhiều khi được nâng lên thành những thủ thuật. Chẳng hạn, hàng có tỷ suất lợi nhuận cao được ưu tiên xếp ở những vị trí dễ thấy nhất, được trưng bày với diện tích lớn; những hàng hóa có liên quan đến nhau được xếp gần nhau; hàng khuyến mại phải thu hút khách hàng bằng những kiểu trưng bày đập vào mắt; hàng có trọng lượng lớn phải xếp ở bên dưới để khách hàng dễ lấy; bày hàng với số lượng lớn để tạo cho khách hàng cảm giác là hàng hoá đó được bán rất chạy… Chủ yếu hàng hóa trong siêu thị là hàng tiêu dùng thường ngày như: thực phẩm, quần áo, bột giặt, đồ gia dụng, điện tử, trang phục, mỹ phẩm, đồ làm bếp, chất tẩy rửa, vệ sinh… với chủng loại rất phong phú, đa dạng. Khu thực phẩm tươi sống Khu đồ dùng gia đình Khu quần áo Khu trưng bày đồ khuyến mãi Khu Thực phẩm chức năng Khu văn phòng phẩm Khu vui chơi giải trí Tủ giữ đồ Khu ăn uống Bảo vệ Cổng Khu để xe Khu mỹ phẩm và làm đẹp Khu điện tử gia dụng Tính tiền Tính tiền Tính tiền Tính tiền Phòng Quản Lý Khu đông lạnh Hình 1: Mô hình Siêu Thị thu nhỏ 2. Các mô hình và ràng buộc rang buộc toàn vẹn 2.1. Mô tả các thực thể NHANVIEN MaNV TenNV GioiTinh DiaChi SDT - Thực thể 1 :NHANVIEN (nhân viên): Chịu trách nhiệm trong khâu bán hàng ở siêu thị, duy trì hoạt động của siêu thị. Thực thể này mô tả thông tin về nhân viên làm việc trong siêu thị. Gồm các thuộc tính: MaNV(Mã nhân viên): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt nhân viên này với nhân viên khác. TenNV(Tên nhân viên): Mô tả tên của nhân viên. GioiTinh(Giới Tính): Cho biết giới tính của nhân viên. DiaChi(Địa chỉ): Cho biết địa chỉ nhà của nhân viên. SDT(Số điện thoại): Số điện thoại của nhân viên. CHUCVU MaCV TenNV - Thực thể 2: CHUCVU (chức vụ): Mỗi nhân viên trong siêu thị sẽ đảm nhận một chức vụ trong siêu thị. Gồm các thuộc tính: MaCV(Mã chức vụ): Đây là thuộc tính khóa dùng để phân biệt chức vụ này với chức vụ khác. TenCV(Tên chức vụ): Mô tả tên của chức vụ tương ứng với mã chức vụ. HANGHOA MaHH TenHH DVT SLTonDK DonGia - Thực thể 3: HANGHOA ( Hàng hóa): Trong siêu thị có rât nhiều loại hàng hóa. Thực thể này sẽ mô tả hàng hóa của siêu thị. Gồm các thuộc tính: MaHH(Mã hàng hóa): Đây là thuộc tính khóa, để phân biệt được hàng hóa này với hàng hóa khác. TenHH(Tên hàng hóa): cho biết tên hàng hóa tương ứng với mã hàng hóa . DVT(Đơn vị tính): Cho biết đơn vị tính của hàng hóa là gì? (cái, hộp, kg,lit, chai…) SLTonDK(Số lượng tồn đầu kỳ): Cho biết số lượng tồn đầu kỳ của hàng hóa. DonGia(Đơn giá): Cho biết đơn giá của hàng hóa. NGANHHANG MaNganh TenNganh - Thực thể 4: NGANHHANG(Ngành hàng): Đây là thực thể mô tả ngành hàng của siêu thị, có nhiều ngành hàng khác nhau ví dụ như: ngành hàng chăm sóc da, là các sản phẩm liên quan đến da như sữa rửa mặt, sữa tắm, kem dưỡng da… Gồm các thuộc tính: MaNganh(Mã Ngành): Thuộc tính khóa, dùng để phân biệt ngành hàng này với ngành hàng khác. TenNganh(Tên ngành): Cho biết tên ngành hàng tương ứng với mã ngành. NHOMHANG MaNhom TenNhom - Thực thể 5: NHOMHANG ( Nhóm hàng): Đây là thực thể mô tả nhóm hàng của siêu thị. Nhóm hàng là cấp nhỏ hơn sau ngành hàng. Trong 1 ngành hàng sẽ bao gồm nhiều nhóm hàng. Gồm các thuộc tính: MaNhom(Mã nhóm): Thuộc tính khóa dùng để phân biệt nhóm hàng này với nhóm hàng khác. TenNhom(Tên nhóm): Cho biết tên nhóm hàng tương ứng với mã nhóm. NhaCungCap MaNCC TenNCC DiaChi DienThoai EMail - Thực thể 6: NhaCungCap(Nhà cung cấp): Nhà cung cấp là các công ty, nhà sản xuất, những siêu thị khác hoặc các tiệm tạp hoá có quan hệ trao đổi mua bán hàng hoá với siêu thị. Gồm các thuộc tính: MaNCC(Mã nhà cung cấp): Thuộc tính khóa dùng để phân biệt nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác. TenNCC(Tên nhà cung cấp): cho biết tên nhà cung cấp tương ứng với mã nhà cung cấp. DiaChi(Địa chỉ nhà cung cấp): Địa chỉ liên lạc của nhà cung cấp. DienThoai(Điện thoại nhà cung cấp): Số điện thoại của nhà cung cấp. Email: Email của nhà cung cấp. HDBANHANG MaHD NgayBan TongTien - Thực thể 7: HDBANHANG (Hoá đơn bán hàng): Khi có yêu cầu bán hàng thì nhân viên bán hàng sẽ lập hóa đơn bán hàng. Gồm các thuộc tính: MaHD(Mã hóa đơn): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt hóa đơn này với hóa đơn khác, có giá trị tự động tăng khi cập nhật thông tin cho hóa đơn. NgayBan(Ngày bán): Ngày bán hàng. TongTien(Tổng tiền): Thể hiện tổng tiền trên hóa đơn. PHIEUNHAP MaPN NgayNhap TongTien - Thực thể 8: PHIEUNHAP(Phiếu nhập hàng): Khi có nhu cầu nhập hàng nhân viên siêu thị sẽ lập phiếu nhập. Gồm các thuộc tính: MaPN(Mã phiếu nhập): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt phiếu nhập hàng này với phiếu nhập hàng khác. NgayNhap(Ngày nhập): Ngày nhập hàng. TongTien(Tổng tiền): Cho biết số tiền phải trả khi nhập hàng. PHIEUXUAT MaPX NgayXuat - Thực thể 9: PHIEUXUAT(Phiếu xuất hàng): Khí có yêu cầu xuất hàng nhân viên siêu thị sẽ lập phiếu xuất. Gồm các thuộc tính: MaPX(Mã phiếu xuất): Đây là thuộc tính khóa để phân biệt phiếu xuất hàng này với phiếu xuất hàng khác. NgayXuat(Ngày xuất): Ngày xuất hàng. 2.2. Mô hình ERD Hình 2. Mô hình ERD Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: NHANVIEN (MaNV, TenNV, GioiTinh, Diachi , SDT, MaCV). CHUCVU (MaCV, TenCV). HANGHOA (MaHH, TenHH, DVT, SLuong,DonGia, MaNhom). NHOMHANG (MaNhom, TenNhom, MaNganh). NGANHHANG (MaNganh, TenNganh). NHACUNGCAP (MaNCC, TenNCC, DiaChi, DienThoai, Email). PHIEUNHAP (MaPN, NgayNhap, TongTien, MaNCC, MaNV). CHITIETPN (MaPN, MaHH, SLuong, DonGia, NgayCapNhat). PHIEUXUAT (MaPX, NgayXuat, MaNV). CHITIETPX(MaPX, MaHH, SLuong). HOADONBANHANG (MaHD, NgayBan, TongTienHD, MaNV). CHITIETHD (MaHD, MaHH, SLuong, DonGia, ThanhTien). 2.3. Mô hình MLD Hình 3. Mô Hình MLD Các ràng buộc toàn vẹn: PHIEUNHAP(MANCC) à NHACUNGCAP(MANCC) PHIEUNHAP(MANV) à NHANVIEN(MANV) HDBANGHANG(MANV) à NHANVIEN(MANV) PHIEUXUAT((MANV) à NHANVIEN(MANV) NHANVIEN(MACV) à CHUCVU(MACV) HANGHOA(MANHOM) à NHOMHANG(MANHOM) NHOMHANG(MANGANH) à NGANHHANG(MANGANH) CHITIETPN(MAPN) à PHIEUNHAP(MAPN) CHITIETPX(MAPX) à PHIEUXUAT(MAPX) CHITIETHD(MAHD) à HDBANHANG(MAHD) CHITIETPN(MAHH) à HANGHOA(MAHH) CHITIETPX(MAHH) à HANGHOA(MAHH) CHITIETHD(MAHH) à HANGHOA(MAHH) Ngoài ra còn ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị thuộc tính: Giá trị của các thuộc tính số lượng(SLuong), đơn giá(DonGia), tổng tiền(TongTien), thành tiền(ThanhTien) trong các bảng trên phải lớn hơn 0. 2.4. Các mối kết hợp 2.4.1. Mối kết hợp Thuoc Các thực thể tham gia: NHOM HANG, NGANH HANG 1,1 1,n Diễn giải: Mỗi nhóm hàng thuộc một và chỉ một ngành hàng, mỗi ngành hàng có thể có một hoặc nhiều hóa đơn. 2.4.2. Mối kết hợp Cua Các thực thể tham gia: NHOM HANG, HANG HOA 1,n 0 ,n 1,1 0 ,n Diễn giải: Mỗi loại hàng hóa của một và chỉ một nhóm hàng, mỗi nhóm hàng có thể có một hoặc nhiều loại hàng hóa. 2.4.3. Mối kết hợp ChiTietPN Các thực thể tham gia: HANG HOA, PHIEU NHAP 1,n 1,n Diễn giải: Mỗi loại hàng hóa có thể chi một hoặc nhiều phiếu nhập, mỗi phiếu nhập có thể được ghi một hoặc nhiều loại hàng hóa 2.4.4. Mối kết hợp Thuoc1 Các thực thể tham gia: PHIEU NHAP, NHA CUNG CAP 1,1 1,n Diễn giải: Mỗi phiếu nhập thuộc một và chỉ một nhà cung cấp, mỗi nhà cung cấp có một hoặc nhiều loại phiêu nhập. 2.4.5. Mối kết hợp ChiTietHD 1,n 1,n Các thực thể tham gia: PHIEU NHAP, HOA DON BAN HANG Diễn giải: Mỗi hóa đơn bán hàng có thể chi một hoặc nhiều loại hàng hóa, một loại hàng hóa có thể ghi một hoặc nhiều hóa đơn bán hàng. 2.4.6. Mối kết hợp ChiTietPX Các thực thể tham gia: HANG HOA, PHIEU XUAT 1,n 1,n Diễn giải: Mỗi loại hàng hóa có thể chi một hoặc nhiều phiếu xuất, mỗi phiếu xuất có thể ghi một hoặc nhiều loại hàng hóa. 2.4.7. Mối kết hợp LapPX Các thực thể tham gia: NHAN VIEN, PHIEU XUAT 1,n 1,1 Diễn giải: Mỗi nhân viên lập được một hoặc nhiều phiếu xuất, một phiếu xuất được lập bởi một và chỉ một nhân viên. 2.4.8. Mối kết hợp LapHD Các thực thể tham gia: NHAN VIEN, HOA DON BAN HANG 1,n 1,1 Diễn giải: Mỗi nhân viên lập một hoặc nhiều hóa đơn bán hàng, mỗi hóa đơn bán hàng chỉ được lập bởi một và chỉ một nhân viên. 2.4.9. Mối kết hợp LapPN Các thực thể tham gia: NHAN VIEN, PHIEU LAP 1,n 1,1 Diễn giải: Mỗi nhân viên lập một hoặc nhiều phiếu nhập, mỗi phiếu nhập chỉ được lập bởi một và chỉ một nhân viên. 2.4.10. Mối kết hợp ĐamNhan Các thực thể tham gia: NHAN VIEN, CHUC VU 1,1 1,n Diễn giải: Mỗi nhân viên chỉ đảm nhận một và một chức vụ, mỗi chức vụ có thể một hoặc nhiều nhân viên đảm nhận. 2.5. Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu Bảng 1: NhaCungCap(Nhà cung cấp) Mỗi nhà cung cấp có một mã nhà cung cấp để phân biệt đồng thời phải có thêm một tên nhà cung cấp, một địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ Email. STT Tên thuộc tính Kiểu Kích thước Khóa chính RBTV khóa ngoài Diễn giải Dữ liệu mẫu 1 MaNCC Char 8 X Mã nhà cung cấp NCC00001 2 TenNCC Varchar 50 Tên nhà cung cấp Công Ty CP May Việt Tiến 3 DiaChi Varchar 80 Địa chỉ Q.Tân Bình - TP HCM 4 DienThoai Varchar 15 Điện thoại 08.38640800 5 Email Varchar 50 Email vtec@hcm.vnn.vn Bảng 2: NhomHang(Nhóm hàng) Mỗi nhóm hàng có một mã nhóm để phân biệt, kèm theo tên nhóm của nhóm hàng đó và thuộc ngành hàng. STT Tên thuộc tính Kiểu Kích thước Khóa chính RBTV khóa ngoài Diễn giải Dữ liệu mẫu 1 MaNhom Char 4 X Mã nhóm DDGD 2 TenNhom Varchar 50 Tên nhóm Đồ dùng giảng dạy 3 MaNganh Char 2 NganhHang (MaNganh) Mã ngành GK Bảng 3: NganhHang(Ngành hàng) Mỗi ngành hàng có mã ngành để phân biệt và một tên ngành. STT Tên thuộc tính Kiểu Kích thước Khóa chính RBTV khóa ngoài Diễn giải Dữ liệu mẫu 1 MaNganh Char 2 X Mã ngành GK 2 TenNganh Varchar 50 Tên ngành Giải Khát Bảng 4: HangHoa(Hàng hóa) Mỗi loại hàng hóa có một mã hàng hóa để phân biệt kèm theo là một tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và thuộc nhóm hàng . STT Tên thuộc tính Kiểu Kích thước Khóa chính RBTV khóa ngoài Diễn giải Dữ liệu mẫu 1 MaHH Char 8 X Mã hàng hóa KEO00001 2 TenHH Varchar 50 Tên hàng hóa Kẹo Tứ Quý 3 DVT Varchar 7 Đơn vị tính Gói 4 SLTonDK int Số lượng tồn đầu kỳ 67 5 DonGia float Đơn giá 3.500 6 MaNhom Char 4 NhomHang (MaNhom) Mã nhóm DDGD Bảng 5: PhieuNhap(Phiếu nhập) Mỗi phiếu nhập có một mã phiếu nhập để phân biệt, ngày nhập, tổng tiền do nhân viên lập phiếu và cho