Ô nhiễm dầu mỏ & sản phẩm dầu mỏ trong đại dương

Dầu thô và những thành phần rút ra từ dầu thô chủ yếu gồm những cacbua hydro tức là những chất chứa cacbon và hydro. Người ta phân làm các loại:  Các cacbua hydro không vòng bão hòa còn gọi là cacbua paradin có công thức chung là: CnH2n+2 như metan (CH4), etan (C2H6),  Các cacbua hydro vòng bão hòa hay cacbua naphten có công thức chung là: C-nH2n như cyclopentan (C5H10), cyclohexan (C6H12),  Các cacbua hydro vòng không bão hòa hay cacbua hydro thơm có công thức chung là: CnH2n-6 như bezen (C6H6), toluen (C7H8), Bên cạnh những chất thuộc 3 nhóm trên thường hay gặp nhiều nhất trong các loại dầu mỏ ta cũng có thể gặp: Các cacbua hydro không vòng bão hòa gọi là olefin có công thức chung là: CnH2n . Các cacbua hydro không bão hòa dietylen có khi còn gọi là diolefin có công thức chung là: CnH2n+2 . Các cacbua hydro không bão hòa axetylen có công thức chung là: CnH2n-2 Các cacbua hydro hình thành từ sự phối hợp các nhân và chuỗi có thể ghép chúng vào cùng nhiều họ nêu trên. Nếu các cacbua hydro thuộc những lớp sau này chỉ thể hiện với tỷ lệ rất nhỏ trong các dầu mỏ tự nhiên thì chúng lại giữ một vai trò quan trọng trong các sản phẩm thu được bởi quá trình biến đổi phân tử của những dầu mỏ tự nhiên và nhất là bằng phương pháp cracking.

doc33 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2719 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ô nhiễm dầu mỏ & sản phẩm dầu mỏ trong đại dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang 1. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TÍNH CỦA DẦU MỎ 3 2. NGUỒN GỐC CỦA Ô NHIỄM DẦU 5 2.1. Do tàu chở dầu bị tai nạn, đắm trên đại dương 7 2.2. Hoạt động của các hệ thống cảng biển trong vùng nước ven bờ 8 2.3. Do sự cố trên giàn khoan dầu 9 2.4. Ô nhiễm dầu do quá trình khai thác dầu trong thềm lục địa 10 2.5. Ô nhiễm dầu do quá trình chế biến dầu tại các cơ sở lọc dầu ven biển 10 2.6. Do rò rỉ, tháo thải trên đất liền 10 2.7. Do đánh đắm các giàn chứa dầu quá hạn ...10 2.8. Do chiến tranh vùng vịnh 11 3. DIỄN BIẾN CÁC HYDRO CACBUA DẦU TRONG NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 12 4. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA DẦU TRONG MÔI TRUỜNG NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 16 4.1. Biến đổi thành phần hóa học (sự phong hóa dầu) 17 4.1.1. Sự bay hơi (evaporation 18 4.1.2. Quang hóa – oxy hóa (photochemical oxidation) 20 4.1.3. Thoái hóa do sinh vật (biodegradation) 20 4.1.4. Hòa tan (dissolution) 20 4.1.5. Nhũ tương hóa (emulsification 21 4.2. Quá trình biến đổi vật lý 22 5. ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM DẦU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ SINH VẬT 24 6. BIỆN PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM DẦU 27 6.1. Xử lý dầu bằng phương pháp cơ học 27 6.2. Xử lý bằng phương pháp vi sinh 28 6.3. Xử lý bằng phương pháp hóa học 30 7. KẾT LUẬN 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TÍNH CỦA DẦU MỎ: Dầu thô và những thành phần rút ra từ dầu thô chủ yếu gồm những cacbua hydro tức là những chất chứa cacbon và hydro. Người ta phân làm các loại: Các cacbua hydro không vòng bão hòa còn gọi là cacbua paradin có công thức chung là: CnH2n+2 như metan (CH4), etan (C2H6),… Các cacbua hydro vòng bão hòa hay cacbua naphten có công thức chung là: CnH2n như cyclopentan (C5H10), cyclohexan (C6H12),… Các cacbua hydro vòng không bão hòa hay cacbua hydro thơm có công thức chung là: CnH2n-6 như bezen (C6H6), toluen (C7H8),… Bên cạnh những chất thuộc 3 nhóm trên thường hay gặp nhiều nhất trong các loại dầu mỏ ta cũng có thể gặp: Các cacbua hydro không vòng bão hòa gọi là olefin có công thức chung là: CnH2n . Các cacbua hydro không bão hòa dietylen có khi còn gọi là diolefin có công thức chung là: CnH2n+2 . Các cacbua hydro không bão hòa axetylen có công thức chung là: CnH2n-2 Các cacbua hydro hình thành từ sự phối hợp các nhân và chuỗi có thể ghép chúng vào cùng nhiều họ nêu trên. Nếu các cacbua hydro thuộc những lớp sau này chỉ thể hiện với tỷ lệ rất nhỏ trong các dầu mỏ tự nhiên thì chúng lại giữ một vai trò quan trọng trong các sản phẩm thu được bởi quá trình biến đổi phân tử của những dầu mỏ tự nhiên và nhất là bằng phương pháp cracking. Nói chung các loại dầu mỏ thì thường được các nhà lọc dầu xếp thành 3 lớp: parafin, naphten hay atphan và hỗn hợp. Các loại dầu mỏ có gốc parafin mặc dù có thể chứa một lượng nhỏ những sản phẩm atphan được đặc trưng bởi sự có mặt chủ yếu của các cacbua hydro thuộc nhóm “không vòng bão hòa” kể cả những loại cacbon nặng nhất. Các loại dầu thô đó thường chứa tỷ lệ cao những sản phẩm nhẹ và chất parafin đặc, thường được hòa tan trong các sản phẩm nhẹ nhưng người ta có thể trích xuất bằng nhiều phương pháp khác nhau tùy theo bản chất kết tinh của nó. Các loại dầu có đặc tính naphten mạnh thường hiếm, trong khi đó những loại hỗn hợp chứa tỷ lệ quan trọng những cacbua hydro và cùng chứa tỷ lệ cao không kém các cacbua hydro parafin thì lại rất phổ biến. Tất cả các loại dầu mỏ đều chứa những cacbua hydro thơm theo những tỷ lệ biến thiên nhưng nói chung khá thấp. Mặc dù mức độ đa dạng về thành phần khá lớn nhưng các loại dầu mỏ vẫn chỉ chứa một tỷ lệ gần như không đổi về cacbon (từ 82-85%) và hydro (từ 11-13%), ngoài những hợp chất chủ yếu đó, trong dầu mỏ còn có nitơ, tồn tại dưới dạng tự do, được hòa tan trong các cacbua hydro lỏng hay dưới dạng những hợp chất hữu cơ khác nhau. Dầu mỏ có oxy bao giờ cũng thể hiện dưới dạng những hợp chất chứa oxy gọi là axit naphtenic. Nhiều loại dầu thô còn chứa cả cacbon tự do, photpho, lưu huỳnh khi thì dưới dạng tự do khi thì dưới dạng sunfua hydro, có khi dưới dạng những hợp chất hữu cơ. Hàm lượng 2% đã là cao (dầu thô của Irắc), nhưng cũng có một vài loại dầu thô chứa đến 5-6%. Cuối cùng bao giờ dầu mỏ cũng chứa một ít nước và dưới dạng những tạp chất khoáng như canxi, magie, silic, nhôm, sắt, kiềm và vanađi. Các dầu mỏ tự nhiên xét theo tính chất vật lý thì đa dạng chẳng khác gì xét theo thành phần hóa học của chúng. Một số thể hiện dưới dạng lỏng, một số dưới dạng nhớt. Các loại lỏng thường sáng màu, có màu vàng ngả sang màu đỏ hay màu nâu, đôi khi gần như không màu. Các loại nhớt thường sẫm màu đến màu đen qua màu xanh. Sự hấp dẫn theo mao dẫn của các thể xốp phụ thuộc vào trọng lượng và vào thành phần hóa học. Màu của dầu biến thiên tùy theo bản chất của các thành phần bay hơi. Một trong những đặc tính chính của các loại dầu thô, quyết định hàm lượng của chúng về các sản phẩm nhẹ dễ bay hơi nhất chính là tỷ trọng của chúng mà thông thường được biểu thị bằng độ API viết theo chữ đầu của viện dầu mỏ Mỹ ( American Petrolium Institute) là viện đã sáng lập ra thang chia độ đó. Dầu mỏ có tỷ trọng rất biến thiên. Một vài loại dầu mỏ mà người ta thấy ở Mêhico, Vênêzuela, Sieilia hay Ai Cập có tỷ trọng hơi thấp hơn 1 (100 API) đôi khi cao hơn. Một vài loại dầu mỏ khác thì ngược lại lại rất nhẹ, như loại dầu thô Hassi Messaold (D = 0,80 tức là 450API) hay nhẹ hơn nữa như loại dầu ngưng Hassi R’Mel (D = 0,73 tức là 620 API). Dầu mỏ dễ hòa tan trong các loại dung môi hữu cơ thông thường. Dưới tác dụng của nhiệt, các loại dầu thô đều bay hơi, nhưng vì chúng là hỗn hợp của nhiều chất theo những tỷ lệ biến thiên nên nhiệt độ không giữ nguyên trong quá trình bay hơi. Nhiệt độ tăng theo bậc liên tiếp ứng với nhiệt độ sôi của các thành phần khác nhau có trong dầu mỏ, về điểm này các loại dầu mỏ được đặc trưng bởi nhiệt độ sôi và bởi một đường cong chưng cất, biểu thị tỷ lệ phần trăm bay hơi tùy theo nhiệt độ, cuối cùng bởi một điểm cuối tức là nhiệt độ tới đó toàn bộ dầu thô đã bay hơi hết. Thực ra dưới áp suất khí quyển thì không thể đạt được điểm cuối mà không xảy ra hiện tượng phân giải. Dưới áp suất khí quyển, đối với một loại dầu thô thì lúc bắt đầu sôi có thể xảy ra ở nhiệt độ sôi thấp hơn 250C, đối với những loại dầu thô nặng thì nhiệt độ lúc bắt đầu sôi là: 1000C. Như vậy ta thấy rằng các loại dầu thô được đặc trưng chủ yếu bởi bản chất và những tỷ lệ tương ứng của những cacbua hydro tạo nên chúng. Từ những số liệu đó toát ra tất cả những đặc tính vật lý và hóa học mà chúng vừa nhắc lại một cách rất ngắn gọn. NGUỒN GỐC CỦA Ô NHIỄM DẦU: Dầu mỏ và các sản phẩm của dầu mỏ đang ngày càng gây ra sự ô nhiễm trầm trọng trên bãi biển và đại dương. Dầu mỏ xâm nhập vào nước biển bằng nhiều con đường. Những đánh giá gần đây nhất (Witherby và Co Ltd,1991) chỉ ra rằng, lượng dầu đưa vào biển bằng các nguồn lên đến 3,2 triệu tấn mỗi năm, trong đó nguồn lớn nhất là lục địa (37% tổng số), chủ yếu là chất thải từ các ngành công nghiệp, các thành phố… Dầu được thải bỏ hay rò rỉ do các tàu hoạt động trên biển, trước hết là các tàu chở dầu vận chuyển tới nửa lượng dầu toàn thế giới khai thác được (khoảng 3 tỉ tấn) chiếm tới 33%. Dầu tràn do các tàu chở dầu gặp nạn được đánh giá là 12%, từ khí quyển xâm nhập xuống 9%, từ các nguồn tự nhiên khác 7%, còn dầu thất thoát từ quá trình khai thác chỉ chiếm 2% tổng số dầu đổ vào biển và đại dương. Những hiểm họa lớn về dầu thường liên quan tới sự tràn dầu của các giếng khoan và từ các tai nạn đắm tàu chở dầu trên biển. Theo tài liệu của Viện nguồn lợi thế giới (WRI, 1987) trong giai đoạn 1973- 1986 trên biển đã xảy ra 434 tai nạn trong số 53581 tàu chở dầu (chiếm 1,2%) và làm tràn 2,4 triệu tấn dầu. Dầu đổ vào biển được sóng và dòng nước đưa đi xa hoặc dạt vào bờ và xáo trộn xuống lớp nước sâu và đáy biển. Trong các cảng bị ô nhiễm nặng, dầu tích tụ ở đáy với hàm lượng chiếm đến 20% trọng lượng chất đáy. Theo thống kê của Viện Hàn Lâm Khoa Học Mỹ (1973): bình quân hàng năm có khoảng 6,113 triệu tấn dầu con người đưa xuống biển và đại dương, trong đó: Vận tải đường biển: 2,133 triệu tấn / năm Khai thác ngoài khơi: 0,80 triệu tấn / năm Do vấn đề lọc sạch, xử lý ở bờ biển: 0,20 triệu tấn / năm Chất thải công nghiệp: 0,30 triệu tấn / năm Chất thải đô thị, thành phố: 0,60 triệu tấn / năm Chất thải do các cửa sông: 1,60 triệu tấn / năm Thẩm thấu tự nhiên: 0,60 triệu tấn / năm Rơi từ khí quyển xuống: 0,60 triệu tấn / năm 2.1. Do tàu chở dầu bị tai nạn, đắm trên đại dương: Đây là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm biển và đại dương bởi vì trên 60% tổng sản lượng dầu mỏ khai thác được trên thế giới đã được vận chuyển bằng đường biển. Theo tài liệu của Viện nguồn lợi thế giới (WRI,1987) trong giai đoạn 1973 – 1986 trên biển đã xảy ra 434 tai nạn trong tổng số 53581 tàu chở dầu và làm tràn 2,4 triệu tấn dầu. Ô nhiễm biển từ tàu có thể gây ra từ 2 nguồn: dầu đổ ra biển từ các tai nạn tàu chiếm 15% và dầu thải ra biển từ hoạt động của tàu chiếm 85%. Các vụ tai nạn tàu thuyền gây tràn dầu và ô nhiễm dầu trên thế giới: Tên tàu Năm Địa điểm Lượng dầu mất (tấn) Atlantic Empress 1979 Bờ biển Tobago, Đông Ấn 287000 ABT summer 1991 700 hải lý cách Angola 260000 Castillo de Bellver 1983 Vịnh Saldanha, Nam Phi 252000 Amoco Cadiz 1978 Bờ biển Brertagno, Pháp 223000 Haven 1991 Genoa, Italia 144000 Odyssey 1988 700 hải lý cách Nova Scotia, Canada 132000 Torrey Canyon 1967 Đảo Scilly, Anh 119000 Urquiola 1976 La Coruna, Tây Ban Nha 100000 Hawaiian Patriot 1977 300 hải lý cách Honolulu 95000 Indipendenta 1979 Boxpho, Thổ Nhĩ Kỳ 95000 Jakob Maersk 1975 Oporto, Bồ Đào Nha 88000 Braer 1993 Quần đảo Shetland, Anh 85000 Khark 5 1989 120 hải lý cách bờ Đại Tây Dương của Maroc 80000 Agean Sea 1992 La Coruna, Tây Ban Nha 74000 Sea Empress 1996 Milford Haven, Anh 72000 Katina P 1992 Bờ biển Maputo, Modambich 72000 Nova 1985 Vùng vịnh, 20 hải lý ngoài khơi Iran 70000 Assimi 1983 55 hải lý ngoài khơi Muscat, Ô man 53000 Metula 1974 Eo Magelang, Chile 50000 Wafra 1971 Bờ biển Cape Agulhas, Nam Phi 40000 Exxon Valdez 1989 Alaska, Mỹ 37000 2.2. Hoạt động của các hệ thống cảng biển trong vùng nước ven bờ: Hoạt động của các cảng biển là một nguồn gây ô nhiễm khá quan trọng. Nước thải chứa dầu và nước tràn mặt có chứa dầu tại các bến cảng là nguồn gây ô nhiễm dầu trong vùng nước các cảng biển. Bên cạnh đó, hoạt động của các tàu thuyền trên biển quanh vùng nước các cảng cũng gây ô nhiễm dầu do thải đổ nước thải chứa dầu (nước lá canh), đặc biệt các tàu chở dầu. Hiện nay, Việt Nam có 90 cảng lớn nhỏ, trong đó có 7 cảng lớn là :Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn, Vũng Tàu, Thị Vải. Theo số liệu thống kê cho tới năm 2000, đội tàu Việt Nam khá nhỏ và già nua (trung bình 16-17 năm); gồm: 130 tàu trọng tải từ 1000 tấn 122 tàu trọng tải từ 1000-5000 tấn 120 tàu trọng tải từ 5000-10000 tấn 30 tàu trọng tải hơn 10000 tấn 2.3. Do sự cố trên giàn khoan dầu: Trong các hoạt động dầu khí ngoài khơi, các chất thải có khối lượng đáng kể nhất gồm nước vỉa, dung dịch khoang (DDK), mùn khoang (MK), nước dằn, nước thế chỗ. Một số chất thải có khối lượng nhỏ hơn là cát khai thác, nước rửa mặt boong, dung dịch hoàn thiện và dung dịch bảo dưỡng giếng, dung dịch chống phun trào, nước làm mát, khí thải… trong đó, DDK và MK được xem là một trong các chất thải gây ô nhiễm nặng nề và đáng quan tâm nhất. Ngoài ra, nước khai thác (gồm nước vỉa, nước bơm ép, các hóa chất được tuần hoàn xuống giếng hoặc thêm vào khi tách dầu và nước ) có tỉ lệ dầu trong nước đáng kể. Thống kê của Parcom (1991) cho thấy 20% dầu thải ở biển Bắc là do nước khai thác. Trong quá trình khai thác dầu ngoài biển khơi đôi khi xảy ra sự cố dầu phun lên cao từ các giếng dầu do các thiết bị van bảo hiểm của giàn khoan bị hỏng, dẫn đến một khối lượng lớn dầu tràn ra biển làm cho một vùng biển rộng lớn bị ô nhiễm. Người ta ước tính hàng năm có khoảng hơn 1 triệu tấn dầu mỏ tràn ra trên mặt biển do những sự cố giàn khoan dầu đó. 2.4. Ô nhiễm dầu do quá trình khai thác dầu trong thềm lục địa: Trong quá trình khai thác dầu đã thải ra một lượng lớn nước thải có chứa dầu. Ngoài ra còn phải kể đến các sự cố gây tràn dầu trên biển trong quá trình khai thác dầu ở thềm lục địa như các sự cố làm vỡ ống dẫn dầu, sự cố va chạm tàu chở dầu vào các giàn khoan trên biển. Ở Việt Nam, sản lượng khai thác dầu khí tăng hàng năm, cụ thể: 1976: 8,8 triệu tấn 1997: 9,8 triệu tấn 1998: 12,5 triệu tấn 1999: 15,0 triệu tấn Các giàn khoan dầu chủ yếu ở thềm lục địa Việt Nam, một số ít ở Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ. Sự phát triển dầu khí kèm theo 2 nguồn ô nhiễm: ô nhiễm thường xuyên (do dầu thất thoát, do thải nước có chứa dầu) và sự cố tràn dầu. 2.5. Ô nhiễm dầu do quá trình chế biến dầu tại các cơ sở lọc dầu ven biển: Dầu nguyên khai không sử dụng ngay mà phải qua chế biến, các nhà máy lọc dầu cũng là một nguồn gây ô nhiễm dầu trong vùng biển ven bờ. Nước thải của các nhà máy lọc dầu thường chứa một hỗn hợp các chất khác nhau như: dầu mỏ nguyên khai, các sản phẩm dầu mỏ, các loại nhựa, asphalt và các hợp chất khác. 2.6. Do rò rỉ, tháo thải trên đất liền: Trong quá trình dịch vụ, sản xuất công nghiệp, khối lượng dầu mỏ bị tháo thải qua hoạt động công nghiệp vào hệ thống cống thoát nước của nhà máy đổ ra sông rồi ra biển. Số lượng dầu mỏ thấm qua đất và lan truyền ra biển ước tính trên 3 triệu tấn mỗi năm. 2.7. Do đánh đắm các giàn chứa dầu quá hạn: Một số công ty khai thác dầu mỏ trên biển đã xây dựng các giàn chứa dầu trên biển, như giàn chứa dầu Brent Spar của công ty Shell, cao 140m, nặng 14500 tấn, giống như một chiếc tàu dựng đứng khổng lồ mà trong ruột nó là những bồn dầu lớn dùng để chứa dầu thô khi bơm lên trước khi di chuyển sang cho các tàu chở dầu. Qua 19 năm sử dụng, hiện nay đã hư hỏng nặng. Các bồn chở dầu chứa 90 tấn cặn dầu và một lượng nhỏ kim loại nặng như Cadimi và cặn vôi phóng xạ xuất hiện tự nhiên trên bề mặt cá bồn chứa. Những kĩ sư của Shell đã kết luận rằng việc đánh chìm giàn chứa dầu này ngoài khơi là phương án tốt hơn phương án tháo gỡ và công ty này đã đánh chìm nó dưới độ sâu 2000m bắc Đại Tây Dương, phong trào Hòa Bình Xanh chống lại việc này và công ty Shell buộc lòng phải thu hồi giàn chứa dầu này lên. Trước đây không có một sự ngăn cấm nào như vậy, do đó Mỹ đã đánh chìm 87 thiết bị đã đến hạn phế thải trong vịnh Mexico với sự ủng hộ của chính phủ. Điều này đã góp phần làm ô nhiễm vùng biển Mexico. 2.8. Do chiến tranh vùng vịnh: Cuộc chiến tranh vùng vịnh giữa 28 nước, đứng đầu là Mỹ liên minh với Cooet chống Irac chỉ kéo dài trong 24 ngày (từ 16/1-25/2/1991). Lần đầu tiên trên thế giới, Irac đã chọn hải triều đen làm phương tiện tự vệ: Trong những ngày cuối tháng 1/1991, Irac đã tháo đổ xuống phía tây bắc vịnh Arap một lượng dầu thô của Cooet chưa xác định được (theo ước lượng của một số nước là 6-8 triệu thùng, một số liệu ước tính khác là 0,5-1 triệu tấn). Vịnh này có độ sâu không quá 35m và sự góp phần của gió đã làm nhũ tương trôi nổi trên mặt biển càng lan rộng nhanh ra ngoài khơi, thành một vệt dài 12km và rộng 38km, làm cho phần lớn bờ biển bắc Arap Xeut, bờ biển Iran và Cooet bị ô nhiễm dầu mỏ nặng nề. Nhiều bãi cát ven biển, do sóng đập lên, đã bị dầu thô phủ rộng từ 10-100m về phía đất liền. Tình hình ô nhiễm biển và đại dương bởi dầu mỏ trong năm 1978 (tính bằng tấn) Tai nạn khoan dầu (cháy bốc thành khói) : 300.000-1.000.000 Ô nhiễm trường diễn do khoan dầu: 100.000 Ô nhiễm do tai nạn vận chuyển bằng tàu biển: 120.000-580.000 Ô nhiễm trường diễn: 379.000-2.100.000 Ô nhiễm do rò rỉ tự nhiên: 1.000.000-3.000.000 Ô nhiễm do chùi rửa: 250.000 Phế thải của công nghiệp: 240.000-2.070.000 Phế thải của nhà máy lọc dầu và hóa dầu: 200.000-400.000 Dầu thải đã sử dụng của xe chạy trên đường: 940.000-2.200.000 Thao tác không đúng ở đoạn cuối ống dẫn dầu: 30.000-90.000 Rơi từ không khí xuống do bốc cháy: 600.000-900.000 DIỄN BIẾN CÁC HYDRO CACBUA DẦU TRONG NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG: Các trường hợp ô nhiễm hydro cacbua dầu được hình thành ở những vùng nước thềm lục địa, ở những vùng vận tải dầu và hàng hải nhộn nhịp, đang bao phủ các vùng nước rất lớn của các đại dương. Các quan trắc về ô nhiễm lớp mặt cho phép phát hiện những ổ ô nhiễm ổn định. Ở Đại Tây Dương, váng dầu thường hay gặp nhất ở giữa 10 và 50oN. Tại một số vùng thềm lục địa, tần số phát hiện váng dầu vượt 10%, cao hơn 15% ở ven bờ châu Phi và biển Karibê. Theo mức độ phủ váng dầu ( Bảng 1) thì các khối nước bắc nhiệt đới, cận nhiệt đới trung tâm và Canari là bị ô nhiễm nhiều nhất. Ở Thái Bình Dương, tấn số phát hiện váng dầu cao nhất (40% và hơn) ghi nhận được trên các tuyến hàng hải và vận tải dầu từ Trung Cận Đông và Indonexia tới Nhật Bản, ở các vùng xa hơn, tần số giảm xuống 20% và ít hơn. Mức phủ trung bình bởi váng dầu đối với vùng Kurosyo bằng 13%, đối với biển Nhật Bản 6%, đối với biển Đông 21%, ở Ấn Độ Dương, váng dầu thường xuyên phủ các vùng nước rộng lớn của Hồng Hải, các vịnh Ađen và Pecxich. Những kết tập dầu được phát hiện ở tất cả các vùng ô nhiễm trực tiếp và vùng khơi đại dương. Sự tái sắp xếp không gian các kết tập dầu được thực hiện bởi các dòng hải lưu mặt trong hệ thống hoàn lưu nước. Tại những vùng nước của hải lưu Canari, nồng độ kết tập dầu đạt tới 2,5-60,7 mg/m2, giá trị trung bình năm là 0,74 mg/m2. Từ đây, cùng với hải lưu Tín phong Bắc, chúng được mang về phía tây và tích tụ trong biển Xagaso (tới 96 mg/m2). Sau đó, với hải lưu Bắc Đại Tây Dương, chúng được chuyển tới biển Na Uy và biển Baren, cũng tích tụ tại đây (tới 6,8 mg/m2). Front cận cực là một rào chắn vững chắc không cho kết tập dầu xâm nhập vào biển Grinlan và phần phía tây biển Na Uy.Ở đây, cũng như ở vùng xích đạo Đại Tây Dương, hàm lượng chúng giảm xuống 0,01 mg/m2. Những nồng độ kết tập dầu cao (tới 100 mg/m2) không phải là hiếm gặp ở vùng phía nam Nhật Bản, giữa quần đảo HaWai và vùng San Fransisco. Vùng Số quan trắc Gulfstream 0,02 132 Đông Bắc 0,22 1900 Canari 2,21 2001 Cận nhiệt đới trung tâm 2,65 1828 Nhiệt đới 5,85 178 Xích đạo 0,01 209 Trung bình Bắc Đại Tây Dương 1,82 6249 Bảng 1: Mức phủ (S0) bởi váng dầu ở một số vùng của Bắc Đại Tây Dương trong các năm 1982-1984 (Simonov,1984) Ghi chú: S1- diện tích vết dầu, km2; S2 – diện tích vùng nước khảo sát, km2. Các tính toán theo số liệu quan trắc đã cho phép xác định được tổng khối lượng kết tập dầu ở Bắc Đại Tây Dương: năm 1977: 13860 tấn năm 1978: 16240 tấn năm 1979:17530 tấn Phân tích biến động thời gian hàm lượng kết tập dầu ở các vùng khác nhau của Bắc Đại Tây Dương dẫn đến kết luận rằng ô nhiễm lớn nhất với các chất này xảy ra năm 1980. Thời gian sau đó thấy chiều hướng giảm. Chu kì kết tập dầu trên mặt đại dương được ước lượng bằng 1 năm (Mikhailov, 1986). Phân bố nồng độ các hydro cacbua dầu ở thể hòa tan và vón cục trên đại dương mang đặc tính tạo ổ không ổn định, biểu hiện sự liên hệ trực tiếp với các nguồn ô nhiễm và quá trình hoàn lưu nước. Tại các biển Bắc Hải, Địa Trung Hải, Hồng Hải, các vịnh Pecxich, Oman, Aden, nồng độ lớn nhất bằng 0,05 mg/l, một số trường hợp tới 0,30 mg/l, đôi khi tới 1,00 mg/l. Trong nước mặt Bắc Đại Tây Dương, hàm lượng hydro cacbua dầu biến đổi từ 0 đến 0,6 mg/l (Bảng 2). Ô nhiễm nước Bắc Đại Tây Dương chủ yếu giới hạn ở vùng xoáy nghịch, giữa 20 và 400N. Bên ngoài vùng này, nồng độ hydro cacbua dầu trong nước thường cực tiểu. Trong nhiều trường hợp, quá trình tích tụ xảy ra ở vùng ngoại vi các dòng hải lưu và ở các dải front. Thí dụ, tại trục Gulfstream, nồng độ là 0,01 mg/l, trong khi ở các vùng ngoại vi của các dòng hải lưu này, nồng độ tăng lên 2-3 lần. Vùng Nồng độ, mg/l Năm Cận Địa Trung Hải 0-0,40 0-0,60 1978 1976 Đông Bắc 0-0,16 0-0,40 1976 1979 Cận cực Bắc 0-0,06 0-0,04 1977 1979 Cận nhiệt đới 0-0,19 1977 Bảng 2: Hàm lượng hydro cacbua dầu hòa tan và dạng nhũ tương trong nước mặt ở Bắc Đại Tây Dương các năm 1976-1979 (Kirillov,1985). Về ảnh hưởng của các nhân tố động lực tới sự phân bố chất ô nhiễm có thể theo dõi qua ví dụ đới tích cực năng lượng Newfoundland (43o50’- 46o50’ N, 3
Luận văn liên quan