Phân tích báo cáo tài chính Công ty Hanvico

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, có những biến đổi vượt bậc về mọi mặt, từ cơ chế quản lý cho đến trình độ kinh tế kỹ thuật trong các ngành, các cấp, các đơn vị kinh tế vi mô cũng như vĩ mô. Đặc biệt là khi nước ta đã gia nhập WTO, thì ngày càng có nhiều Doanh nghiệp hình thành kể cả Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để thích ứng với thị trường ngày càng năng động, các Doanh nghiệp càng phải tính toán kỹ lưỡng và khi đó vai trò của kế toán ngày càng quan trọng. Vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán trong các doanh nghiệp chiếm một vị trí khá quan trọng, trong tình hình kinh tế hiện nay có thể coi kế toán là một công cụ quản lý sắc bén. Xét về khía cạnh sử dụng thông tin kế toán thì kế toán được xem là một phương pháp cung cấp thông tin cho việc quản lý có hiệu quả và điều hành doanh nghiệp. Thông tin này phục vụ cho các đối tượng sử dụng trong và ngoài doanh nghiệp . Đối với Nhà nước, kế toán là công cụ rất quan trọng để tính toán thiết lập ngân sách, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với các nhà đầu tư, khách hàng, các nhà cung cấp, kế toán sẽ giúp cho họ chọn lựa mối quan hệ phù hợp nhất để quyết định các vấn đề đầu tư, góp vốn, mua bán hàng hoá nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Vì vậy để đáp ứng được yêu cầu đổi mới cơ chế kinh tế, tài chính phải tăng cường công tác kế toán của các doanh nghiệp. Nhà nước đã ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng thống nhất trong cả nước đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Phân tích báo cáo tài chính để biết được tình hình tài chính của Công ty giữ vai trò cực kỳ quan trọng không thể thiếu được trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hiệu rõ hơn về vấn đề này, em đã chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính” để nghiên cứu, thâm nhập thực tế và làm báo cáo thực tập cuối khoá tại Công Ty TNHH Hàn Việt. Việc tìm hiểu “Phân tích báo cáo tài chính” tại Công Ty TNHH Hàn Việt cũng như vận dụng kiến thức đã học tại trường để áp dụng vào thực tiễn, đi sâu vào hệ thống kế toán tại công ty mặc dù đã cố gắng nhiều nhưng do kiến thức và thời gian thực tập còn hạn hẹp, nên báo cáo này không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong được sự giúp đỡ và sửa chữa của Quý thầy cô và các anh chị ở phòng kế toán trong Công ty để báo cáo của em được hoàn chỉnh hơn. Tài liệu sử dụng quan trọng nhất trong phân tích tài chính của Công ty là: Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính. Chuyên đề bao gồm 3 chương: Chương I : Cơ Sở Lý Luận. Chương II : Thực Trạng. Chương III : Một số giải pháp

doc63 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3733 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích báo cáo tài chính Công ty Hanvico, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan