Quản lý công chức - Tiền lương của ủy ban dân số gia đình và trẻ em thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà

Nhiệm vụ cơ bản * Bao gồm - Đầu vào: Cập nhật, sửa đổi các thông tin về quản lý công chức, tiền lương trong cơ quan - Đầu ra: Tìm kiếm thông tin cần thiết do ban lãnh đạo yêu cầu  Vai trò: Bài toán được xuất phát từ thực tế khách quan. Chính vì vậy cần phải đưa tin học vào trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, bên cạnh đó yếu tố con người và tiền lương do con người làm ra càng không thể xem nhẹ chính vì vậy cần phải có một chính sách quản lý thật khoa học để bài toán giúp cho việc điều hành chung trong cơ quan ngày một hiệu quả hơn

ppt18 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý công chức - Tiền lương của ủy ban dân số gia đình và trẻ em thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Kim Anh Sinh viên thực hiện: Đào Thị Hưng Đề tài: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG CỦA UBDS –GĐ & TE THÀNH PHỐ NHA TRANG TỈNH KHÁNH HOÀ NỘI DUNG TRÌNH BÀY  CHƯƠNG I: Nhiệm vụ và vai trò của bài toán  CHƯƠNG II: Cơ sở lý thuyết và công cụ phát triển  CHƯƠNG III: Phân tích hệ thống chương trình quản lý công chức - tiền lương của UBDS GĐ&TE thành phố  CHƯƠNG IV: Thiết kế hệ thống quản lý NHIỆM VỤ VAI TRÒ CÙNG ĐẶC TẢ CỦA BÀI TOÁN  Nhiệm vụ cơ bản * Bao gồm - Đầu vào: Cập nhật, sửa đổi các thông tin về quản lý công chức, tiền lương trong cơ quan - Đầu ra: Tìm kiếm thông tin cần thiết do ban lãnh đạo yêu cầu  Vai trò: Bài toán được xuất phát từ thực tế khách quan. Chính vì vậy cần phải đưa tin học vào trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, bên cạnh đó yếu tố con người và tiền lương do con người làm ra càng không thể xem nhẹ chính vì vậy cần phải có một chính sách quản lý thật khoa học để bài toán giúp cho việc điều hành chung trong cơ quan ngày một hiệu quả hơn A. Nhiệm vụ và vai trò ● Khái quát chung về * Sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơ quan và * Sơ đồ quản lý của cơ quan B. Đặc tả các yêu cầu của bài toán Sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơ quan Sơ đồ quản lý của cơ quan CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN  Các khái niệm cơ bản  Các dạng chuẩn * Dạng chuẩn 1 * Dạng chuẩn 2 * Dạng chuẩn 3  Khái niện chỉ dẫn và khoá chỉ dẫn A. Cơ sở lý thuyết và công cụ phát triển B. Công cụ phát triển  Lựa chọn công cụ phát triển + Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSACCESS * Access là gì? * Access cung cấp những công cụ gì? + Tổng quát ngôn ngữ lập trình VISUAL BASIC A. Thiết kế giao diện * Form * Tools box ( Hộp công cụ) * Properties windows (Cửa sổ thuộc tính) * Project xplorer B. Viết lệnh cho các đối tượng * Các kiểu dữ liệu * Các hàm về chuỗi v..v... * Điều khiển luồng chương trình Mục đích yêu cầu người sử dụng PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - TIỀN LƯƠNG CỦA UBDS-GĐ&TE TỈNH KHÁNH HOÀ Mô hình hoá dữ liệu bao gồm * Mô hình quan niệm dữ liệu * Mối kết hợp giữa các thực thể Mô hình tổ chức dữ liệu  BINHCHỦNG(Mã BC , Tên BC)  CẤP BẬC(Mã CB, Tên CB)  ĐẢNG VIÊN(Mã CC, NgàyVĐ,NgàyCT,MaTỉnh )  CHỨC VỤ(Mã CV, Tên CV)  CƠ QUAN(Mã CQ, Tên CQ)  NGHỀ(Mã nghe, Tên nghe)  LOẠIGT(Mã LGT, Tên LGT)  B.LƯƠNG(Mã BL, Hệ số lương, Mã NL)  NGẠCH(Mã NL, Tên NL, Số NLL)  KTKL (Mã HTKL, Tên KTKL)  LÝDO (Mã LD, Tên LD)  NƯỚC (Mã N, Tên N)  CMÔN (Mã CM, Tên CM)  TRƯỜNG (Mã Tr, Tên Tr)  N.NGỮ (Mã NN, Tên NN)  VĂN HOÁ (Mã TĐVH, Tên TĐVH)  TÔN GIÁO (Mã TG, Tên TG)  DÂN TỘC (Mã DT, Tên TD)  ĐƠN VỊ (Mã ĐV, Tên ĐV)  BẢO HIỂM (Mã BH, Tên BH) CÔNG CHỨC (Mã CC, Họ CC, Tên CC, Giới tính, Ngày sinh, Nơi.sinh,Địa chỉ, Đoàn viên, Ngày VCQ,Ngày VBC, MãĐV, Mã DT, Mã TG, Mã TĐVH, Mã CV, Mã BH, Mã PC)  PHÉP (Mã CC, Mã tỉnh, Ngày BĐ, Ngày KT)  ĐIỆN THOẠi (Mã CC, Số ĐT)  CC-NN (Mã CC, Mã NN, Cấp độ )  PHỤ CẤP (Mã PC, Tên PC)  CC-QTL (Mã CC, Mã BL, Ngày LL)  CC-ĐNN (Mã CC, Mã N, Mã LD, Ngày đi, Ngày về )  CÙNG CƠ QUAN (Mã CC1, Mã CC2) Mô hình vật lý  Cấu trúc các bảng TABLE * TÊN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ Mô hình xử lý Danh sách tác vụ Yêu cầu tuyển công chức Lênh tuyển công chức Thông báo tuyển công chức Nộp hồ sơ dự tuyển Trình hồ sơ xét tuyển Hồ sơ được xét tuyển Thông báo kết quả Quyết định tuyển công chức Bảng chấm công Bảng chấm công đã duyệt Bảng lương đã duyệt Bảng lương đã duyệt Bảng lương Bảng lương đã ký nhận Đề nghị khen thưởng Danh sách khen thưởng kỷ luật đã duyệt Danh sách khen thưởng kỷ luật Mô hình tổ chức xử lý Bảng công việc SƠ ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH ========== HƯỚNG PHÁT TRIỂN Trong quá trình xây dựng và phát triển chương trình, hệ thống còn có nhiều điểm chưa hoàn chỉnh do thời gian thực hiện quá ngắn, kinh nghiệm cũng như kiến thức còn nhiều hạn chế vì vậy trong thời gian tới chương trình sẽ được hoàn thiện và mở rộng để triển khai áp dụng cho toàn hệ thống nhằm thống nhất việc quản lý công chức - tiền lương trong các UBSD-GĐ&TE.
Luận văn liên quan