Thông qua đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để sắp xếp, chấn chỉnh lại cơ cấu đội ngũ lao động, đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng tại xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch

Tiền thân của Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch là Xí Nghiệp Vườn Quả Thanh Niên. Xí nghiệp Vườn Quả Thanh Niên được thành lập theo Quyết định số 3640/QĐUB ngày 30/ 07/1987 của UBND Thành Phố Hà Nội. Xí nghiệp nằm trên địa bàn hai xã Minh Khai và Phú Diễn. Diện tích đất Xí nghiệp quản lý và sử dụng là 113 ha. Với diện tích rộng lớn như vậy, Xí nghiệp sử dụng trồng cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh, vườn đào, vườn hoa Do chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường nên đến cuối năm 1990, Xí nghiệp phải trả lại xã Minh Khai hơn 2/3 diện tích đất đang sử dụng (67,5 ha). Vậy nên , diện tích đất của Xí nghiệp chỉ còn lại 42,8 ha. Sau khi diện tích đất bị thu hẹp, Xí nghiệp đã gặp phải rất nhiều những khó khăn, thách thức. Đến cuối năm 1994, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về bố trí, sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp, Xí nghiệp Vườn Quả Thanh Niên cũng nằm trong diện đó và đã đổi tên thành Công ty Vườn quả Du lịch Từ Liêm theo Quyết định số 2710/QĐ-UB ngày 25-10-1994 của UBND thành phố Hà Nội. Trong vòng 10 năm hoạt động, Công ty Vườn Quả Du Lịch Từ Liêm có nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh các loại cây giống, cây cảnh, kinh doanh các dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa, vui chơi, giải trí. Đến cuối năm 2004 có một loạt những thay đổi đối với Công ty. Cụ thể : - Theo Quyết định số 4135/QĐ-UB ngày 05/ 07/ 2004, Công ty Vườn quả Du lịch Từ Liêm sáp nhập vào Trung tâm kỹ thuật rau quả trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

doc57 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2951 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thông qua đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để sắp xếp, chấn chỉnh lại cơ cấu đội ngũ lao động, đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng tại xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên