Thừa kế theo pháp luật trong tư pháp quốc tế và thực tiễn giải quyết

(Bản scan) Thừa kế di sản chính là sự chuyển dịch tài sản và quyền sở hữu tài sản của cá nhân người đã chết cho cá nhân, tổ chức có quyền hưởng thừa kế; người thừa kế trở thành chủ sở hữu của tài sản được hưởng theo di chúc hoặctheo pháp luật. Với ý nghĩa có tầm quan trọng như vậy, nên trong bất kỳ chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế cũng có vị trí quan trọng trong các chế định pháp luật nói chung và bản thân nó cũng phản ánh phần nào bản chất chế độ xã hội đó, thậm chí còn phản ánh được tính chất từng giai đoạn trong quá trình phát triển của một chế độ xã hội nói riêng.

pdf32 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Lượt xem: 7431 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thừa kế theo pháp luật trong tư pháp quốc tế và thực tiễn giải quyết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên