Thực trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại tổng công ty chè Việt Nam

Ngày nay, xu thế quốc tế và toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên thếgiới. Nền kinh tếcác nước đang hội nhập cùng nhau. Đặc biệt trong điều kiện nước ta đã trởthành thành viên của tổchức thương mại quốc tếWTO thì việc hội nhập với nền kinh tếthếgiới và khu vực lại càng mang ý nghĩa quan trọng hơn. Lịch sử đã chứng minh không có quốc gia nào có nền kinh tế phát triển mà lại không giao lưu, thông thương với các nước khác, điều đó cho chúng ta thấy rõ vai trò của ngoại thương đối với sựphát triển của một nền kinh tế. Xuất khẩu là một hoạt động kinh tế đối ngoại cơbản, thúc đẩy nền kinh tếphát triển. Hoạt động xuất khẩu là hoạt động kinh doanh ngoại thương mà hàng hóa và dịch vụcủa quốc gia này bán cho quốc gia khác. Xuất khẩu có vai trò cực kỳquan trọng trong sựtăng trưởng và phát triển nền kinh tế. Trực thuộc Bộnông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng công ty chè Việt Nam (Vinatea) là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè lớn nhất trong sốhơn 600 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè tại Việt Nam. Vinatea lớn gấp nhiều lần doanh nghiệp đứng thứ2 ngay sau nó trên tất cảcác lĩnh vực nhưvốn - tài sản, công nghệ- kỹthuật, nguồn nhân lực chuyên môn cao và lành nghề, sản lượng và chất lượng chè sản xuất và xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu chè. Hàng năm, chè của công ty đểxuất khẩu chiếm đến 90%, còn lại là cho thịtrường trong nước.

pdf48 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2249 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại tổng công ty chè Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- 1 - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM.” - 2 - MỤC LỤC ---o0o--- Lời mở đầu : .................................................................................................... 03 NỘI DUNG PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 1.1.Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty chè.......... 04 1.2.Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của tổng công ty chè Việt Nam ...................................................................................... 05 1.2.1.ĩnh vực đăng ký kinh doanh và loại hình doanh nghiệp ............................ 1.2.2.Đối tượng và địa bàn kinh doanh : ......................................................... 06 1.2.3.ình hình kinh doanh của tổng công ty: ....................................................... 1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cơ quan Văn phòng Tổng công ty ... 07 PHẦN II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM ......................................... 08 2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán............................................................. 08 2.1.1Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Văn phòng Tổng công ty 2.1.2.2.Hình thức kế toán ............................................................................... 09 2.2Đặc điểm vận dụng chính sách kế toán ..................................................... 11 2.3.Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại tổng công ....... 12 ty chè Việt Nam ................................................................................................... A-KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ .............................. 2.3.1.Vai trò và đặc diểm của hoạt động xuất khẩu hang hoá ........................ 14 2.3.2.Hình thức xuất khẩu: ............................................................................ 14 2.3.3Những qui dịnh chung về kế toán xuất khẩu hang hoá ........................ 15 2.3.4Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ................................. 2.3.4.1Phạm vi, thời điểm ghi chép nghiệp vụ xuất khẩu ............................... 20 2.3.4.2Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp : ............................................... 21 2.3.4.3Trình tự kế toán: ................................................................................. 28 2.3.5.Sổ sách kế toán ...................................................................................... 29 - 3 - 2.3.5.1Hình thức Nhật ký Chung : ...................................................................... 2.3.5.2Hình thức Nhật ký sổ cái ...................................................................... 30 2.3.5.3Hình thức Chứng từ ghi sổ ....................................................................... 2.3.5.4Hình thức Nhật ký chứng từ ............................................................... 31 2.3.5.5Kế toán máy ......................................................................................... 32 B- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM. .............................................. 2.4Thực trạng tại tổng công ty chè Việt Nam ..................................... 2.4.1 Đặc điểm nghiệp vụ kế toán xuất khẩu hàng hóa ................................. 33 2.4.2 Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại Tổng công ty chè .................... 2.4.3 Phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu và sơ đồ kế toán ............... 34 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM. ................................. 39 3.1Nh ững Ưu điểm ................................................................................ 3.1.1.Về hạch toán ban đầu ................................................................................ 3.1.2.Về tài khoản kế toán ................................................................................... 3.1.3.Về phương pháp kế toán ....................................................................... 40 3.1.4.Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán : ......................................................... 3.1.5.Về tổ chức bộ máy kế toán : ........................................................................ 3.2Những tồn tại và nguyên nhân ........................................................ 3.2.1.Về hạch toán ban đầu: ................................................................................ 3.2.2.Về tài khoản kế toán ............................................................................... 41 3.2.3.Về phương pháp kế toán ............................................................................. 3.2.4.Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán ....................................................... 42 Kết luận .......................................................................................................... 43 - 4 - LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, xu thế quốc tế và toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên thế giới. Nền kinh tế các nước đang hội nhập cùng nhau. Đặc biệt trong điều kiện nước ta đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế WTO thì việc hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực lại càng mang ý nghĩa quan trọng hơn. Lịch sử đã chứng minh không có quốc gia nào có nền kinh tế phát triển mà lại không giao lưu, thông thương với các nước khác, điều đó cho chúng ta thấy rõ vai trò của ngoại thương đối với sự phát triển của một nền kinh tế. Xuất khẩu là một hoạt động kinh tế đối ngoại cơ bản, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hoạt động xuất khẩu là hoạt động kinh doanh ngoại thương mà hàng hóa và dịch vụ của quốc gia này bán cho quốc gia khác. Xuất khẩu có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế. Trực thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng công ty chè Việt Nam (Vinatea) là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè lớn nhất trong số hơn 600 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè tại Việt Nam. Vinatea lớn gấp nhiều lần doanh nghiệp đứng thứ 2 ngay sau nó trên tất cả các lĩnh vực như vốn - tài sản, công nghệ - kỹ thuật, nguồn nhân lực chuyên môn cao và lành nghề, sản lượng và chất lượng chè sản xuất và xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu chè. Hàng năm, chè của công ty để xuất khẩu chiếm đến 90%, còn lại là cho thị trường trong nước. Xu thế hội nhập đang diễn ra rất mạnh mẽ.Xuất khẩu là guồn mang lại doanhthu lớn cho doanh nghiệp,chính vì lí do đó ma em quyết định chọn phần hành xuất khẩu hàng hoá l àm phần hành chính trong đợt thực tế của mình - 5 - NỘI DUNG ---o0o--- PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 1.1.Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty chè * Khái quát về tổng công ty Tổng công ty chè Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè lớn nhất trong số hơn 600 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè Việt Nam. Tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp chè Việt Nam.Lịch sử hình thành của tổng công ty chè Việt Nam được khái quát qua các giai đoạn: a)Giai đoạn 1974 – 1978 Ngày 19/04/1974, Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp chè Việt Nam được thành lập theo quyết định số 95/CP của Hội đồng Chính phủ , do Bộ lương thực và công nghiệp thực phẩm quản lý. Liên hiệp bao gồm 11 đơn vị thành viên với nhiệm vụ chính là thu mua , chế biến và xuất khẩu chè Việt Nam b) Giai đoạn 1979 – 1986 : Ngày 02/03/1979, Hội đồng chính phủ ra quyết định số 75/CP về việc thống nhất tổ chức ngành chè ,hợp nhất hai khâu trồng trọt và chế biến, giao cho các nông trường chè của địa phương ,chịu sự quản lý của Trung ương. c) Giai đoạn 1987 – 1994 : Năm 1987, Liên hiệp chè đã tiếp nhận Công ty xuất – khẩu chè Vinalimex hình thành nên Công ty xuất – nhập khẩu và Đầu tư phát triển chè ( VINATEA ) - đầu mối ký kết các hợp đồng kinh tế và xuất khẩu chè và nhập khẩu vật tư hàng hóa, thiết bị phục vụ cho sản xuất chè trong nước. d) Giai đoạn 1995 đến nay : - 6 - Mô hình quản lý của Liên hiệp không còn thích hợp nữa. Trước tình hình đó ,Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ra quyết định số 394NN-TCCB/QĐ tháng 12 năm 1995 cho phép thành lập Tổng công ty chè Việt Nam. - Tên giao dịch quốc tế : The Vietnam National Tea Corporation - Tên viết tắt : VINATEA CORP - Trụ sở chính đặt tại : 92 Võ Thị Sáu – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội * Chức năng và nhiệm vụ -Tổng công ty chè Việt Nam với chức năng tham gia xây dựng quy hoạch ,kế hoạch phát triển các vùng sản xuất chè chuyên canh và thâm canh có năng suất và chất lượng cao. - Tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ về những vấn đề có liên quan đến công nghiệp hoá và hiện đại hoá phát triển ngành chè đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tìm và nhân các loại giống chè tốt phù hợp với thị trường quốc tế để phục vụ cho sản xuất.. - Tổng công ty tham gia đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ cho ngành chè - Liên doanh , liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước để phát triến sản xuất và kinh doanh sản phẩm chè. 1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của tổng công ty chè Việt Nam 1.2.1)Lĩnh vực đăng ký kinh doanh và loại hình doanh nghiệp a) Loại hình doanh nghiệp : Tổng công ty chè Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.Công ty mẹ có vốn và tài sản riêng , chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của mình . b) Lĩnh vực đăng ký kinh doanh: - Sản xuất , kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại chè , nông lâm , thủy sản , hàng công nghiệp thực phẩm , thủ công mỹ nghệ , hàng tiêu dùng ; - 7 - - Kinh doanh vật tư , nguyên nhiên vật liệu , máy móc , phụ tùng , thiết bị chế biến chè và lắp đặt thiết bị tại các nhà máy chè , phương tiện giao thông vận tải - Dịch vụ tư vấn đầu tư và khoa học kỹ thuật ; - Kinh doanh vật liệu xây dựng , trang thiết bị nội ngoại thất ; 1.2.2) Đối tượng và địa bàn kinh doanh : a) Đối tượng kinh doanh: Tất cả các tổ chức sản xuất,cá nhân tiêu dung. b) Địa bàn kinh doanh : Sản phẩm chè của Tổng công ty chiếm đại bộ phận dành cho xuất khẩu , còn chè nội tiêu chiếm tỷ trọng thấp , khoảng 10% tổng lượng tiêu thụ của công ty. Thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng chè của Việt Nam là :Iraq , Gordani , Lyban , Angieri và một phần trong thị trường Trung đông (Phòng kinh doanh 1 ).SNG , Đức , Pakistan , Thổ Nhĩ Kỳ , Iran , châu Phi , châu Mỹ ..(Phòng kinh doanh 2 ) Tuy xuất khẩu là chủ lực của nhưng thị trường nội địa ( Phòng kinh doanh 3) cũng không kém phần quan trọng ,sản phẩm chè của Tổng công ty có mặt ở khắp các tỉnh ,thành trong cả nước. 1.2.3)Tình hình kinh doanh của tổng công ty: Trong giai đoạn năm 2003 – 2007 thì sản lượng chè giảm mạnh nhất năm 2003 do chiến tranh tại Iraq. Kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty cũng biến đổi không đều .Về thị trường , tuy sản phẩm Tổng công ty đã có mặt hơn 40 quốc gia nhưng thị trường vẫn luôn là khâu bị động. Điều này thể hiện rất rõ khi năm 2003, thị trường Iraq có sự biến động .Tuy nhiên , Tổng công ty đã mạnh dạn mở rộng thị trường tại Nga , Đức , các nước Đông Âu , Trung Cận Đông và Pakista….Vì vậy , từ năm 2004 đến năm 2007, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty không ngừng được cải thiện , gia tăng qua các năm .Riêng năm 2005 , Kết quả hoạt động kinh doanh không tốt lắm, lỗ 4.156.491.679đ. - 8 - 1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cơ quan Văn phòng Tổng công ty Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty chè Việt Nam, bộ máy quản lý của Văn phòng Tổng công ty được sắp xếp như sau : Lãnh đạo điều hành gồm Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, KHKT và Pháp chế; 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách Thị trường và kinh doanh XNK; 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách Nội chính – Văn phòng. Các phòng quản lý gồm 6 phòng : - Phòng Tài chính – Kế toán : Tham mưu , giúp việc cho Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc về lĩnh vực tài chính , đầu tư tài chính , hạch toán kế toán , phân tích hoạt động kinh tế đối với mọi hoạt động đầu tư , sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc công ty Mẹ - Phòng Kế hoạch – Đầu tư : Tham mưu , giúp việc cho Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc trong các lĩnh vực : kế hoạch và các chiến lược trong sản xuất kinh doanh , đầu tư , hợp tác liên doanh , liên kết . Phòng Kế hoạch đầu tư Phòng Kế toán tài chính Phòng kỹ thuật Phòng KCS Phòng tổ chức pháp chế Văn phòng Phòng Kinh doanh 1,2,3 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - 9 - - Phòng Kỹ thuật : Tham mưu , giúp việc cho Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc về lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp , công nghiệp , thiết bị máy móc và xây dựng cơ bản - Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm :Tham mưu , giúp việc cho Hội đồng Quản trị , Tổng giám đốc về kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm chè. - Phòng Tổ chức – Pháp chế : Tham mưu , giúp việc cho Hội đồng Quản trị , Tổng giám đốc về các lĩnh liên quan - Văn phòng : Tham mưu , giúp việc cho Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc về công tác trong lĩnh vực văn phòng Có 3 phòng kinh doanh : Phòng kinh doanh số 1, 2, 3. PHẦN II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 2.1) Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 2.1.1Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Văn phòng Tổng công ty Kế toán công nợ Thủ quỹ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Kế toán tài sản cố định Kế toán thanh toán ngân hàng Kế toán thu mua và xuất nhập khẩu Trưởng phòng kế toán tài chính Phó phòng kinh doanh Phó phòng sản xuất - 10 - Tổng công ty chè Việt Nam tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức hỗn hợp. Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập thì có phòng kế toán riêng , được tự chủ về các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như về tài chính. Còn các chi nhánh và các đơn vị hạch toán phụ thuộc thì không đặt phòng kế toán, mọi nghiệp vụ kế toán được giao cho một nhân viên chuyên trách chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phòng kế toán tài chính của Tổng công ty chè . Sự phân công lao động trong bộ máy kế toán đặt tại cơ quan văn phòng TCT ♦ Trưởng phòng KT – TC kiêm Kế toán trưởng có nhiệm vụ điều phối mọi hoạt động trong phòng và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi hoạt động của phòng . ♦ Phó phòng phụ trách kinh doanh: quản lý những vấn đề về vốn kinh doanh xuất nhập khẩu tại Tổng công ty và báo cáo cho trưởng phòng ♦ Phó phòng phụ trách sản xuất : quản lý những vấn đề về đầu tư , hợp tác liên doanh liên kết , chịu sự quản lý trực tiếp của trưởng phòng . ♦ Kế toán tài sản cố định : theo dõi tình hình TSCĐ , định kỳ tính khấu hao và thanh lý khi hết hạn sử dụng. ♦ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương :chấm công , tổng hợp lương và các khoản trích theo lương như BHYT , BHXH , KPCĐ …… ♦ Kế toán thu mua và xuất nhập khẩu : theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn kho và công nợ người mua. ♦ Kế toán thanh toán ngân hàng ♦ Kế toán công nợ : theo dõi công nợ người mua , công nợ phải thu , phải trả …. ♦ Thủ quỹ phụ trách thu chi tiền mặt , theo dõi tồn quỹ hàng ngày và đối chiếu với kế toán thanh toán. 2.1.2.2.Hình thức kế toán Hiện nay Văn phòng Tổng công ty chè Việt Nam đang sử dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ và được thực hiện trên phần mềm kế toán FAST. - 11 - 2.2)Đặc điểm vận dụng chính sách kế toán Chế độ kế toán áp dụng : Tổng công ty áp dụng chế độ toán Việt Nam theo quyết định số 15/2006 QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp ban hành và các văn bản sửa đổi bổ xung hướng dẫn thực hiện kèm theo. Kỳ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ hạch toán : VND. Nguyên tắc xác định các khoản tiền : Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm : - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền đang sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố. - Chứng từ ghi sổ - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ cái - Bảng cân đối SPS các tài khoản - Bảng số dư đầu kỳ của các tài khoản - Bảng số dư cuối kỳ của các tài khoản - Sổ chi tiết tài khoản - Sổ quỹ tiền mặt - Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt - Sổ tiền gửi ngân hàng - Sổ chi tiết tiền vay - Thẻ kho - Sổ chi tiết hàng hóa - Sổ tài sản cố định - Sổ chi tiết bán hàng - Sổ chi tiết thanh toán với người mua - Sổ chi tiết thanh toán với người bán - Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng - 12 - Các khoản ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá ngân hàng công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỉ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc ( giá mua và các chi phí có liên quan cho việc nhập kho hàng hóa). Những chi phí không được tính vào giá gốc hàng tồn kho: + Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng qui cách, phẩm chất. + Chi phí bảo quản hàng tồn kho + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp - Phương pháp xác định trị giá hàng tồn kho cuối kỳ : Bình quân gia quyền - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ TSCĐ được ghi nhận theo giá gốc ( giá mua sắm, xây dựng hoàn thành, các chi phí liên quan đến việc hình thành tài sản theo qui định), trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Phương pháp trích khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính ) : Khấu hao được tính theo phương pháp đường thằng, thời gian khấu hao áp dụng cho khung thời gian sử dụng các loại TSCĐ theo quyết định 206/2003/QĐ – BTC. 2.3) Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại tổng công ty chè Việt Nam A-KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 2.3.1.Vai trò và đặc diểm của hoạt động xuất khẩu hang hoá Xuất khẩu là hoạt động kinh doanh ngoại thương, mà hàng hóa và dịch vụ của quốc gia này được bán cho quốc gia khác. Xuất phát từ khái niệm này chúng ta có thể thấy hoạt động xuất khẩu có những đặc điểm phức tạp hơn so với bán trong nước, cụ thể là : - 13 - Chủ thể tham gia vào hoạt động xuất khẩu thuộc các quốc gia khác nhau trên thế giới nên tất yếu sẽ có sự không đồng nhất. Không đồng nhất về ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị pháp luật, tập quán tiêu dùng… Thị trường xuất khẩu rộng lớn gây khó khăn cho việc kiểm soát, do đó, hoạt động kinh doanh xuất khẩu không chỉ chịu ảnh hưởng của những điều kiện sản xuất, thể chế pháp luật, môi trường kinh doanh trong nước mà còn ở nước ngoài. Đối tượng của hoạt động xuất khẩu là những hàng hóa mà nước đó có lợi thế so sánh. Khi xuất khẩu hàng hóa, cần phải nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng từng khu vực, từng quốc gia trong phù hợp với từng thời kỳ. Hàng hóa xuất khẩu phải được đảm bảo về mặt chất lượng tốt, giá cả phải chăng, mẫu mã đẹp phù hợp thị hiếu tiêu dùng. Thời điểm xuất khẩu hàng hóa và thời điểm thanh toán thường có khoảng cách dài. Việc vận chuyển hàng hóa từ nước này đến nước khác khiến cho các phương tiện vận tải được sử dụng rất đa dạng : đường không, đường bộ, đường thủy, đường sắt. Ngoài ra, yếu tố chính trị cũng có tác động rất lớn đến hoạt động xu
Luận văn liên quan