Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Nhập Khẩu tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc

Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang có những chính sách khuyến khích đẩy mạnh các ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn nhằm dần dần từng bước thực hiện công cuộc Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước, trong đó Xuất Nhập Khẩu là một trong những ngành được Nhà nước đặc biệt chú trọng quan tâm. Tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc, tuy không phải là một doanh nghiệp chuyên về Xuất Nhập Khẩu nhưng hoạt động Nhập Khẩu luôn là một lĩnh vực hoạt động chính của công ty và vấn đề hiệu quả Nhập Khẩu cần phải thường xuyên được quan tâm, xem xét, đánh giá. Từ phân tích trên trong thời gian thực tập tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc em đã chọn đề tài: “Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Nhập Khẩu tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc” cho bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp của mình. Mục đích của bài thu hoạch thực tập này là dựa trên cơ sở số liệu thực tế trong những năm qua để đánh giá đúng thực trạng hoạt động Nhập Khẩu của công ty. Thông qua đó, xin đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả Nhập Khẩu của công ty Vận Tải Thuỷ Bắc. Trong khuôn khổ một bài thu hoạch thực tập, với số trang và vốn kiến thức còn nhiều hạn chế, em xin được đề cập đến những nội dung theo ba chương sau: Chương I: Những lý luận chung về hoạt động Nhập Khẩu và khái niệm hiệu quả kinh tế của Nhập Khẩu. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh Nhập Khẩu ở công ty Vận Tải Thuỷ Bắc. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Nhập Khẩu tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc.

doc37 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2268 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Nhập Khẩu tại công ty Vận Tải Thuỷ Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên