Tiểu luận Biện pháp quản lý nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS và THPT Hoá Tiến

- Lý do khách quan: Đề cập đến đội ngũ giáo viên nghị quyết TW2 khoá VIII đã nêu: “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo làm người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước”. Nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, thể, mỹ”. Công việc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm ủa sự phát triển giáo dục. Vì vậy người lãnh đạo, quản lý nhà trường phải hết sức coi trọng xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng hay nói một cách khác là xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Nghị quyết Ban chấp hành TW2 khoá VIII của Đảng cũng đã khẳng định ”Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và được xã hội tôn vinh”. Ông, cha ta cũng đã nói “không có thầy đố mày làm nên”. Như vậy người thầy giáo có một vai trò hết sức quan trọng. Lênin vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản cũng nói: “Trong bất kỳ nhà trường nào điều quan trọng nhất là phương hướng, tư tưởng chính trị của bài giảng ”. Phương hướng và tư tưởng chính trị đó hoàn toàn do đội ngũ người Thầy quyết định. Vì vậy ta có thể khẳng định việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên là một việc làm cực kỳ quan trọng. - Đặc điểm tình hình: Trường THCS và THPT Hoá Tiến, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình là một trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đóng trên địa bàn xã Hoá Tiến, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cách trung tâm huyện 40km, cách trung tâm thành phố Đồng Hơi 100km. Nhân dân trong vùng đang có sự chuyển đổi về cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và Dịch vụ, trình độ dân trí đang phát triển. Là ngôi trường được thành lập năm 1998 đến nay đã được 11 năm nên cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đội ngũ giáo viên chưa đủ theo quy định và còn bất cập với nhiệm vụ. Trình độ chuyên môn không đồng đều. Một số ít, nhận thức về vai trò của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục còn hạn chế, chưa tinh thông chuyên môn nghiệp vụ và an tâm công tác lâu dài tại trường.

doc30 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3353 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Biện pháp quản lý nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS và THPT Hoá Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan