Tiểu luận Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán, thực trạng ở Việt Nam

Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán là những chỉ tiêu, tư liệu phản ánh bức tranh của thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế, chính trị xã hội liên quan tại những thời điểm hoặc thời kỳ khác nhau. Hệ thống thông tin thị trường rất cần cho đối tượng tham gia thị trường. Đối với người đầu tư: là điều kiện cần để thành công trong đầu tư chứng khoán. Đối với người kinh doanh: hệ thống thong tin sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển công ty. Đối với cơ quan quản lý: hệ thống thông tin là cơ cở để điều hành và quản lý đảm bảo thị trường công bằng, công khai và hiệu quả, và là cơ sở để hoàn thiện quy trình, quy chế.

doc26 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 3624 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán, thực trạng ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục Lục Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán 2 Sự cần thiết 2 Các loại thông tin của hệ thống thông tin thị trường chứng khoán 2 Thông tin về tổ chức niêm yết 2 Thông tin về tổ chức kinh doanh 3 Thông tin thị trường 3 Thông tin về quản lý 3 Thông tin về giao dịch chứng khoán 3 Chỉ số giá cổ phiếu 4 Các phương pháp tính chỉ số giá hiện nay 5 Một số chỉ giá chứng khoán quốc tế 7 Thực trạng hệ thống thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam 12 Quá trình hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam 12 Vai trò của thông tin trên thị trường chứng khoán 12 Hệ thống thông tin và chỉ số giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam 13 Vấn đề công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam 13 Khung Pháp luật 13 Yêu cầu thực hiện công bố thông tin 14 Phương tiện và hình thức công bố thông tin 14 Người được ủy quyền công bố thông tin 15 Bảo quản và lưu giữ thông tin 15 Đối tượng phải công bố thông tin 15 Thực trạng hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam 19 Giao dịch nội gián 19 Bất cân xứng thông tin trong thị trường chứng khoán 20 Đóng góp cải thiện hệ thống thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam 23 Tài liệu tham khảo 26 Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán Sự cần thiết Hệ thống thông tin của thị trường chứng khoán là những chỉ tiêu, tư liệu phản ánh bức tranh của thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế, chính trị xã hội liên quan tại những thời điểm hoặc thời kỳ khác nhau. Hệ thống thông tin thị trường rất cần cho đối tượng tham gia thị trường. Đối với người đầu tư: là điều kiện cần để thành công trong đầu tư chứng khoán. Đối với người kinh doanh: hệ thống thong tin sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển công ty. Đối với cơ quan quản lý: hệ thống thông tin là cơ cở để điều hành và quản lý đảm bảo thị trường công bằng, công khai và hiệu quả, và là cơ sở để hoàn thiện quy trình, quy chế. Các loại thông tin của hệ thống thông tin thị trường chứng khoán Thông tin về tổ chức niêm yết Tổ chức niêm yết là tổ chức có chứng khoán đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc Sở giao dịch chứng khoán. Tổ chức niêm yết phải thực hiện công bố thông tin theo quy chế giao dịch và công bố thong tin do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành. Trong đố quy định tổ chức niêm yết phải cử một đại diện công bố thông tin và mọi thông tin công bố chính thức phải qua đầu mối này để phát ra ngoài, cụ thể là: Bản cáo hạch: Đây là tài liệu công ty niêm yết chuẩn bị xin phép phát hành chứng khoán trong dịp phát hành, đối với công ty đã phát hành đã phát hành và xin đăng ký niêm yết sau đó thì cũng phái chuẩn bị tài liệu tóm tắt về công ty, như báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất, báo cáo tổng kết tài sản, báo cáo thu nhập, … Thông tin định kỳ: Công ty niêm yết buộc phải công bố công khai các thông tin định ký theo quý, nữa năm và năm bao gồm Bảng tổng kết tài sản Báo cáo thu nhập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Thông tin đột xuất: Mỗi khi xuất hiện thông tin đột xuất và nếu công bố ra sẽ ảnh hưởng đến giá chứng khoán của công ty đó thì công ty niêm yết phải công bố ngay lập tức trong vòng 24h đồng hồ. Ví dụ: Trúng thầu dự án, giám đốc bị tai nạn, … Thông tin theo yêu cầu: Đây là các thông tin mà các đơn vị quản lý chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp như: Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan thông kê, cơ quan công an, …. Thông thường các thông tin này không công bố công khai Thông tin về tổ chức kinh doanh Ngoài các loại thông tin trong bảng quyết toán quý, nửa năm, năm, đơn vị kinh doanh chứng khoán như công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán cần có báo cáo về: Số tài khoản được mở; số dư chứng khoán và tiền mặt; tình hình giao dịch của các tài khoản; các giao dịch lô lớn; tình hình mua bán ký quỹ chứng khoán; …. Nếu do nhu cầu quản lý thì cơ quan quản lý như Trung tâm giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu các đơn vị này có báo cáo chi tiết hơn ở một số ngày giao dịch, hoặc tình hình giao dịch, số dư tài khoản chứng khoán của một số khách hàng Thông tin thị trường Thông tin thị trường do Trung tâm giao dịch chứng khoán cung cấp bao gồm thông tin về các loại chứng khoán, thông tin về giao dịch chứng khoán, thông tin về quản lý giao dịch và quy chế, nguyên tắc giao dịch chứng khoán. Thông tin này thường xuyên thay đổi và thường xuyên được cập nhật và thườn được công bố trên tờ thong tin chứng khoán. Thông tin về tình hình thị trường: Thông tin giao dịch của năm cổ phiếu hàng đầu; dao động giá cổ phiếu; cổ phiếu đạt mức giá trần, sàn… Thông tin về diễn biến thị trường Thông tin về giao dịch trên thị trường (giá mở cửa, đóng cửa; giá cao nhất và thấp nhất trong ngày giao dịch; giá trị giao dịch Thông tin về lệnh giao dịch (giá chào mua, chào bán tốt nhất; quy mô đặt lệnh; số lượng lênh mua hoặc bán) Thông tin về chỉ số giá (Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp; bình quân giá cổ phiếu; chỉ số giá trái phiếu) Thông tin về quản lý Phần này chủ yếu bao gồm thông tin về cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phối hợp công tác Thông tin về giao dịch chứng khoán Các thông tin về giao dịch được thông báo trên bảng điện tử kết quả giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán và trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo,tạp chí, ….Mẫu thông tin mà nhà đầu tư thường thay đổi với một chứng khoán như sau: Cổ phiếu: xyz (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  52 week Stock Div Yld P/E Sales High Low Close NetChg  High Low            Giải thích ý nghĩa của các cột: Cột 1-52 week: Cho biết trong vòng 48 tuần gần đây giá cao nhất và thấp nhất của chứng khoán xyz là bao nhiêu? Cột 2- Stock: Cho biết tên cổ phiếu. Cột 3- Div: Chỉ biết cổ tức mà cổ tức phát hành chi trả trong thời gian gần đây. Cột 4- Yld: Là chữ viết tắt của Yield, nghĩa là tỷ suất lợi tức của năm gần đây nhất. Tính bằng cách lấy cổ tức chia cho giá cổ phiếu (cột 3/ cột 9) Cột 5- PE: Là hệ thống Price Earning Ratio, là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu hiện tại với thu nhập tính trên một cổ phiếu trong năm gần nhất. Cột 6- Sales: Cho biết doanh số bán trong ngày tính theo đơn vị là lô chẵn. Cột 7- High: Cho biết giá thực hiện cao nhất trong ngày. Cột 8- Low: Cho biết giá thực hiện thấp nhất trong ngày. Cột 9- Net Chg (Net Change): Cho biết mức thay đổi giá đóng cả của ngày thông báo so với ngày trước đó Chỉ số giá cổ phiếu Chỉ số giá cổ phiếu là thông tin rất quan trong đối với hoạt động của thị trường, đối với nhà đầu tư và đánh giá kinh tế bởi nó thể hiện tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán. Tất cả các thị trường chứng khoán đều xây dựng hệ thống chỉ số giá cổ phiếu cho riêng mình. Là chỉ báo phản ánh xu hướng phát triển của thị trường cổ phiếu, thể hiện xu hướng thay đổi của giá cổ phiếu và tình hình giao dịch của thị trường. Đơn giản, chỉ số giá cổ phiếu là giá bình quân cổ phiếu tại một ngày nhất định so với ngày gốc Nội dung Chỉ số giá cổ phiếu là thông tin thể hiện giá chứng khoán bình quân hiện tại so với giá bình quân thời kỳ gốc đã chọn Chỉ số giá cổ phiếu được xem là phong vũ biểu thể hiện tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán. Đây là thông tin rất quan trọng đối với hoạt động của thị trường, của nhà đầu tư và các nhà phân tích kinh tế Tất cả các thị trường chứng khoán đều xây dựng hệ thống chỉ số giá cổ phiếu cho riêng mình Giá bình quân thời kỳ gốc trong so sánh chỉ số giá thường được lấy là 100 hoặc 1000 Chỉ số giá cổ phiếu được tính cho Từng cổ phiếu Tất cả cổ phiếu của từng thị trường Từng ngành, nhóm ngành Thị trường quốc tế Chỉ số giá cổ phiếu được tính cho từng cổ phiếu và được niêm yết trên báo chí: có thể là chỉ số cho tất cả cổ phiếu trên thị trường của một quốc gia, như chỉ số giá Hangseng của Hồng Kông, chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp của Hàn Quốc (KOSPI); có thể là chỉ số cho từng ngành, nhóm ngành, như chỉ số giá cổ phiếu ngành công nghiệp của Mỹ (DJIA) hoặc cho trường quốc tế như chỉ số Hangseng Châu á (HSAI), chỉ số Dow Joness quốc tế (DJWSI)… Ngoài ra một số chỉ tiêu sau cũng thường được thống kê, tổng hợp đối với chỉ số giá và thông báo rộng rãi: chỉ số giá trong ngày ngày đó so với ngày trước so với đầu năm chỉ số cao nhất hoặc thấp nhất trong năm… Phân tích biến động theo ngành Chỉ số giá có thể được tính theo thời gian (so sánh theo thời gian) hoặc theo không gian để so sánh giữa các vùng lãnh thổ khác nhau. Một số chỉ số giá chứng khoán thường được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các phương pháp tính chỉ số giá hiện nay Hiện nay, các nước trên thế giới dùng 5 phương pháp để tính chỉ số giá cổ phiếu, đó là: Chỉ số giá bình quân Laspeyres. Chỉ số giá bình quân Laspeyres là chỉ số giá bình quân gia quyền giá trị, lấy quyền số là số cổ phiếu niêm yết thời kỳ gốc. Như vậy, kết quả tính sẽ phụ thuộc vào cơ cấu quyền số thời kỳ gốc: Trong đó: IL : Là chỉ số giá bình quân Laspeyres pt: Là giá thời kỳ  báo cáo p0 : Là giá thời kỳ  gốc q0: Là khối lượng (quyền số) thời kỳ gốc hoặc cơ cấu của khối lượng c (số lượng cổ phiếu niêm yết) thời kỳ gốc Có ít nước áp dụng phương pháp này, đó là chỉ số FAZ, DAX của Đức. Chỉ số giá bình quân Paascher. Đây là loại chỉ số giá cổ phiếu thông dụng nhất và nó là chỉ số giá bình quân gia quyền giá trị với quyền số là số lượng chứng khoán niêm yết thời kỳ tính toán. Kết quả tính sẽ phụ thuộc vào cơ cấu quyền số thời kỳ tính toán: Người ta dùng công thức sau để tính:  Trong đó : IP là chỉ số giá Passcher Pt là giá thời kì t P0là giá thời kì gốc Qt là khối lượng thời điểm tính hoặc cơ cấu của khối lượng thời điểm tính toán. Chỉ số giá bình quân Passcher là chỉ số giá bình quân gia quyền giá trị lấy quyền số là quyền số thời kỳ tính toán, vì vậy kết quả tính sẽ phụ thuộc vào cơ cấu quyền số (cơ cấu chứng khoán niêm yết) thời tính toán. Các chỉ số KOSPI (Hàn quốc); S&P500(Mỹ); FT-SE 100 (Anh); TOPIX (Nhật); CAC (Pháp); TSE (Đài loan); Hangseng (Hồng Kông); các chỉ số của Thuỵ Sỹ,.. và VnIndex của Việt Nam áp dụng phương pháp này. Chỉ số giá bình quân Fisher. Chỉ số giá bình quân Fisher là chỉ số giá bình quân nhân giữa chỉ số giá Passcher và chỉ số giá Laspayres. Phương pháp này trung hoà được yếu điểm của hai phương pháp trên, tức là giá trị chỉ số tính toán ra phụ thuộc vào quyền số của cả 2 thời kỳ: Kỳ gốc và kỳ tính toán. Trong đó:IF :  Là chỉ số giá Fisher IP: Là chỉ số giá Passcher IL: Là chỉ số giá bình quân Laspeyres Về mặt lý luận có phương pháp này, nhưng trong thống kê không thấy nó áp dụng ở bất kỳ một quốc giá nào. Chỉ số giá bình quân giản đơn. Ngoài các phương pháp trên, phương pháp tính giá bình quân giản đơn cũng thường được áp dụng. Công thức đơn giản là lấy tổng thị giá của chứng khoán chia cho số chứng khoán tham gia tính toán Trong đó:    Ip là giá bình quân;                   Pi  là giá Chứng khoán i;                   n là số lượng chứng khoán đưa vào tính toán. Các chỉ số họ Dow Jone của Mỹ; Nikkei 225 của Nhật; MBI của Ý áp dụng phương pháp này. Phương pháp này sẽ tốt khi mức giá của các cổ phiếu tham gia niêm yết khá đồng đều, hay độ lệch chuẩn (s ) của nó thấp. Chỉ số giá bình quân nhân giản đơn Chúng ta chỉ nên dùng loại chỉ số này khi độ lệch chuẩn khá cao. Các chỉ số: Value line (Mỹ); FT-30 (Anh) áp dụng phương pháp bình quân nhân giản đơn này.  Tuy nhiên về mặt lý luận, chúng ta có thể tính theo phương pháp bình quân cộng hoặc bình quân nhân gia quyền với quyền số là số chứng khoán niêm yết.  Quyền số thường được dùng trong tính toán chỉ số giá cổ phiếu là số chứng khoán niêm yết. Riêng ở Đài Loan thì họ dùng số chứng khoán trong lưu thông làm quyền số, bởi vì tỷ lệ đầu tư của công chúng rất cao ở đây (80 .. 90%). Một số chỉ giá chứng khoán quốc tế Các chỉ số giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán Hồng Kông Chỉ số HangSeng (HIS) Hong Kong: Chỉ số này do công ty HIS Service Ltd, một công ty do ngân hàng HangSeng sở hữu tính toán và công bố. Chỉ số này được công bố đầu tiên vào tháng 11 năm 1969. Đây là chỉ số được niêm yết rộng rãi nhất của thị trường chứng khoán HongKong cả ở trong nước và quốc tế. HIS được tính từng phút trong phiên giao dịch và được thông tin ra trong nước và quốc tế qua mạng thông tin tài chính và đại chúng như Tele Text, Reuters, Telerate, Bloomberg, …. Từ năm 1996, công ty HSI Service Ltd đã xuất bản bảng tin hàng ngày về chỉ số HangSeng, trong đó đưa tin về chỉ số này và các chỉ số phụ của nó, cứ 15 phút một lần bảng tin sẽ đưa ra những thong báo mới, bao gồm các mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch. HIS là chỉ số gia quyền giá trị của 33 loại cổ phiếu. Ngày gốc là ngày 31/7/1964 với giá trị gốc là 100. Khi đưa thêm 4 chỉ số phụ vào năm 1985, ngày gốc được đổi thành ngày 13/01/1984 và trị giá gốc là 975,47 (giá đóng cửa của ngày đó). Chỉ số tổng hợp cổ phiếu thường Hong Kong (AOI): Chỉ số này là chỉ số gia quyền giá trị của tất cả các cổ phiếu thường được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hong Kong. Nó được tính toán và công bố lần đầu vào ngày 2/1/1989. Ngày gốc là ngày 2/4/1996 với giá trị gốc là 1.000. Chỉ số này có bảy chỉ số ngành: Tài chính; dịch vụ; bất động sản; xây dựng; công nghiệp; khách sạn; các ngành khác. Cho dù chỉ số AOI tiêu biểu hơn HIS, nhưng một vài loại cổ phiếu trong đó có giao dịch rất ít. Chỉ số tham chiếu HangSeng LonDon của Hong Kong (HSLRI): Hiện nay, 28 trong số 33 loại cổ phiếu hợp thành HIS được giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán LonDon (LSE). Chỉ số tham chiếu HangSeng LonDon là chỉ số phản ánh sự biến đổi giá cả của 28 loại chứng khoán thuộc HIS nhưng có niêm yết và giao dịch ở LSE. Chỉ số HangSeng Châu Á của Hong Kong (HSAI): Đây là chỉ số khu vực đầu tiên dựa trên 8 chỉ số cổ phiếu của các nước Châu Á Chỉ số HangSeng (HongKong). Chỉ số giá hỗn hợp ISX (Indonesia). Chỉ số giá hỗn hợp Korea. Chỉ số hỗn hợp KLSE (Malaisia). Chỉ số hỗ hợp PSE (Phillipine). Chỉ số tổng hợp SES (Singapore). Chỉ số SET (Thai Land). Chỉ số quyền số vốn huy động (Taiwan) Các loại chỉ số giá cổ phiếu của Mỹ Chỉ số Dow Jone (Dow Jone Average): Chỉ số Dow Jone là chỉ số giá chứng khoán, phản anhsuwj biến động bình quân của giac chứng khoán thuộc thị trường chứng khoán New York, một thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Chỉ số Dow Jone hiện nay là chỉ số giá chung của 65 chứng khoán đại diện, thuộc nhóm hàng đầu (Blue chip) trong các chứng khoán được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán New York. Nó bao hàm 3 chỉ số thuộc 3 nhóm ngành: công nghiệp DJIA (DowJone Industrial Average), vận tải DJTA (DowJone Trangsportation Average) và dịch vụ DJUA (Dowjone Utilities Average). Chỉ số DJIA (Dowjone công nghiệp): Chỉ số DowJone công nghiệp là chỉ số lâu đời nhất ở Mỹ do ông Charles H.Dow cùng với công ty mâng tên ông thu thập giá đóng cửa của chứng khoán để tính và công bố trên Wall Street Journal từ năm 1896. Khởi đầu công ty chỉ tính giá bình quân số học của 12 cổ phiếu. Ngày tính đầu tiên là ngày 26/5/1896 với mức giá bình quân ngày này là 40,94 đôla. Năm 1916, số lượng cổ phiếu để tính chỉ số là 20 cổ phiếu vào năm 1928 tăng lên là 30 cổ phiếu và giữu nguyên số lượng này cho đến ngày nay. Trong quá trình đó thường xuyên có sự thay đôit các công ty trong nhóm top 30. Mỗi khi có công ty chứng tỏ là không thuộc tiêu chuẩn top 30 của các cổ phiếu Blue Chip nữa thì sẽ có công ty khác thay thế. Chỉ số DJTA (DowJone vận tải): Chỉ số này được công bố đầu tiên vào ngày 26/10/1896 và cho đén ngày 2/01/1970 vẫn mang tên chỉ số công nghiệp đường sắt, vì thời gian này vận tải đường sắt là chủ yếu. Chỉ số DJTA bao gồm 20 cổ phiếu của 20 công ty vận tải đại diện cho ngành đường sắt, đường thủy và hàng không được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoan New York. Chỉ số ngành phục vụ công cộng (DJUA): chỉ số này được công bố trên tờ báo Wall Street từ tháng 1/1929. Chỉ số này được tính dựa vào giá đóng cửa của chứng khoán 15 công ty lớn nhất trong ngành khí đốt và điện. Như vậy, tuy chỉ số DowJone chỉ tính đối với 65 loại cổ phiếu khác nhau nhưng khối lượng giao dịch của chúng chiếm đến hơn ¾ khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán New York, bởi vậy chỉ số DowJone thường phản ánh đúng xu thế biến động giá của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số giá chứng khoán nói chung, chỉ số DowJone nói riêng được coi là phong vũ biểu, hay là nhiệt kế để đo tình trạng sức khỏe của nền kinh tế xã hội. Thông thường nền kinh tế lên (Tăng trưởng) thì chỉ số tăng và ngược lại. Ở thị trường chứng khoán New York, sở giao dịch sẽ đóng cửa 30 phút nếu chỉ số DowJone giảm ở mức 250 điểm và đóng cửa 3h nếu giảm 500 điểm. Nếu số tăng giảm này ta đem so với ngày hôm trước ta sẽ có sự biến động theo %. Các thị trường này cũng thường thông báo sự biến động giá chứng khoán thong qua tiêu thức điểm và %. NASDAQ Composite Index (NASDAQCI – Nationlal Association of Securities Dealers Automated Quatation System): Chỉ số chứng khoán này là chỉ số tổng hợp của 4.700 công ty, kể cả của Mỹ và nước ngoài được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ. Ngày cơ sở là ngày 5/2/1971 với giá trị gốc là 100, có thính thêm các chỉ số phụ cho các nhóm ngành: Ngân hàng, máy tính, công nghiệp, bảo hiểm, vận tải, tài chính khác và bưu chính viễn thông. New York Stock Exchange Index (NYSEI): Là chỉ số tính theo phương pháp bình quân gia quyền giá trị cho tất cả các chứng khoán ở NYSE. Ngày cơ sở là ngày 31/12/1964, quyền số thay đổi theo giá trị thị trường, trị giá cơ sở là 50USD và biến đổi của nó được thể hiện theo điểm. Các chỉ số phụ bao gồm chỉ số ngành công nghiệp, vận tải, phục vụ công cộng và chỉ số tổng hợp cho khu vực tài chính. Amex Major Market Index (XMI) của Mỹ: Đây là chỉ số tính theo phương pháp gia quyền với quyền số giá cả của 20 cổ phiếu đang làm ăn phát đạt nhất (Blue Chip) trong ngành công nghiệp được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Mỹ. Chỉ số này do AMEX tính và tương đối giống DJIA, trong đó có 15 cổ phiếu thuộc nhóm các cổ phiếu của DJIA. Amex Market Value Index ( XAM) của Mỹ: chỉ số này do Amex tính và công bố từ ngày 4/9/1973, theo phương pháp tính gia quyền với quyền số là giá trị thị trường (quyền số giá trị). Ngày gốc trong tháng 9 năm 1973 bao gồm 800 cổ phiếu đại diện cho tất cả các ngành kỹ nghệ đang giao dịch trên Amex. Dow Jones World Stock Index của Mỹ: chỉ số này là chỉ số bình quân giá trị của 2.600 công ty trên thế giới đại diện cho 80% trị giá trị thường chứng khoán quốc tế. Hiện tại, các công ty là đối tượng tính chỉ số này tập trung ở 25 nước thuộc các khu vực: Bắc Mỹ, Châu Âu và vùng Châu Á, Thái Bình Dương. Ngày gốc là ngày 31/12/1991 với trị giá gốc là 100. Chỉ số này đươch tính cho từng nhóm ngành, có phân theo vùng, quốc gia. Chỉ số đối với từng nước tính theo đồng nội tệ, và USD, Pound của Anh, Mark của Đức, Yên của Nhật. Chỉ số cho vùng và thế giới được tính theo 4 loại ngoại tệ trên. NASDAQ- 100 Index của Mỹ: Chỉ số được tính từ năm 1985 cho 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết tại thị trường chứng khoán NASDAQ. Chỉ số tính theo phương pháp bình quân gia quyền giá trị. Tất cả công ty tham gia chỉ số có mức vốn thị trường tối thiểu là 400 triệu USD vào tháng 10/1993 và được chọn theo tiêu thức trị giá giao dịch và tiêu biểu trên thị trường. Tháng 2 năm 1994 trị giá chỉ số giảm một nửa do chứng quyền (right) được đưa vào giao dihcj tại Chicago Board Option Exchange. Rusell Indexes của Mỹ: Các chỉ số này do công ty Frank Rusell của Tacoma- Washington tính bằng phương pháp bình quân gia quyền giá trị. Rusell 3.000 Index bao gồm 3.000 cổ phiếu có giá trị thị trường lớn nhất. Ngoài ra có Rusell 1.000, Rusell 2.000, Rusell top 200; Rusell 2.500,…. Chỉ số S&P 500 (Standard & poors) của Mỹ: Đây là chỉ số giá bình quân giá trị, tổng hợp của 500
Luận văn liên quan