Tiểu luận Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An

Chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ đó. Đất nước ta chuyển từ nền cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, hiện nay đang ở thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bước đi lên CNXH. Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Nhưng trong thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng và nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều khó khăn. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, phần “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã đánh giá trong công tác xây dựng Đảng đang nổi lên một số vấn đề trong đó có nêu: Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi bật lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn yếu. Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, theo định hướng XHCN, Đại hội IX cũng chỉ ra là: “Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Một trong các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến cơ bản trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho những người có ý kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức Đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp. Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tôn trọng, tập hợp xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và đảng viên trước khi quyết định Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần phải kiểm tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết luận, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền báo cáo lên cấp trên. Để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, Đại hội IX cũng đã chỉ ra việc phải làm đó là: Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Tất cả các Đảng bộ, chi bộ đều phải phấn đấu thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên phải tập trung chỉ đạo và củng cố các Đảng bộ, chi bộ yếu kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; giữ mối liên hệ với quần chúng ở nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Từ những nhận định đúng đắn nêu trên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đối chiếu với thực tế hoạt động của các Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng, đặc biệt là việc sinh hoạt của các chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Bản em nhận thấy nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ và bổ sung về nội dung sinh hoạt của chi bộ. Qua học tập nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước được học tại lớp K49 Học viện TTN Việt Nam. Em lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An” với mong muốn được sử dụng các kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề nêu trên.

doc38 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 16799 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM ----------–µ—--------- TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI BẢN LIÊN SƠN Xà NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Hằng Người thực hiện : Và Bá Cha Lớp : K49 Niên Khóa : 2010 – 2011 Hà Nội, tháng 10 năm 2011 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập và rèn luyện 18 tháng tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, em luôn nhận được sự quan tâm của các thầy, các cô đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và trang bị cho em những kiến thức về lý luận chính trị - hành chính, cũng như các kỹ năng nghiệp vụ về công tác Đoàn - Hội - Đội. Những kiến thức đó là hành trang giúp cho mỗi học viên chúng em bước vào quá trình lập thân, lập nghiệp. Hoàn thành thời gian học tập, được khảo sát tình hình thực tế ở địa phương để viết tiểu luận tốt nghiệp hoàn thành chương trình học tập. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo, cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương và chi ủy, chi bộ bản Liên Sơn, đặc biệt là cô giáo Th.S Phạm Thị Hằng đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tiểu luận tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An” Với những kiến thức được trang bị dưới mái trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và bằng khả năng của mình. Em hứa nguyện sẽ góp phần xây dựng cho công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác Đảng của bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Để có được kết quả này, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô, gia đình, bạn bè, người thân đã động viên khích lệ, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Vì thời gian và trình độ có hạn nên tiểu luận không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và bạn bè để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Và Bá Cha MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1 ANTT An ninh trật tự 2 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 3 CNXH Chủ nghĩa xã hội 4 TNCS Thanh niên cộng sản 5 TTN Thanh thiếu niên 6 XHCN Xã hội chủ nghĩa PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ đó. Đất nước ta chuyển từ nền cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, hiện nay đang ở thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bước đi lên CNXH. Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Nhưng trong thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng và nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều khó khăn. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, phần “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã đánh giá trong công tác xây dựng Đảng đang nổi lên một số vấn đề trong đó có nêu: Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi bật lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn yếu. Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, theo định hướng XHCN, Đại hội IX cũng chỉ ra là: “Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Một trong các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến cơ bản trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho những người có ý kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức Đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp. Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tôn trọng, tập hợp xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và đảng viên trước khi quyết định…Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần phải kiểm tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết luận, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền báo cáo lên cấp trên. Để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, Đại hội IX cũng đã chỉ ra việc phải làm đó là: Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Tất cả các Đảng bộ, chi bộ đều phải phấn đấu thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên phải tập trung chỉ đạo và củng cố các Đảng bộ, chi bộ yếu kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; giữ mối liên hệ với quần chúng ở nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Từ những nhận định đúng đắn nêu trên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đối chiếu với thực tế hoạt động của các Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng, đặc biệt là việc sinh hoạt của các chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Bản em nhận thấy nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ và bổ sung về nội dung sinh hoạt của chi bộ. Qua học tập nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước được học tại lớp K49 Học viện TTN Việt Nam. Em lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An” với mong muốn được sử dụng các kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề nêu trên. 2. Mục đích nghiên cứu - Làm rõ cơ sở lý luận về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” - Khảo sát thực trạng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An - Phân tích, đánh giá, chỉ ra những mặt mạnh và tồn tại, nguyên nhân và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Khảo sát thực trạng sinh hoạt của chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An - Chỉ ra những phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An - Khách thể nghiên cứu: Đảng viên toàn chi bộ bản Liên Sơn, quần chúng nhân dân bản Liên Sơn 5. Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Chi bộ bản Liên Sơn - Thời gian: Từ năm 2007 đến nay 6. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp - Phương pháp duy vật biện chứng - Phương pháp logic, phương pháp lịch sử - Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh - Phương pháp điều tra xã hội học 7. Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Chương 2: Thực trạng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN Xà NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản * Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng Cộng sản Mác-Ăngghen là những người đầu tiên nêu lên những quan điểm, tư tưởng về tổ chức cơ sở Đảng. Hai ông sáng lập ra “Liên đoàn những người cộng sản” và các chi bộ của liên đoàn, quốc tế I và các Đảng Cộng sản quốc tế II. Trong quá trình hoạt động cách mạng, hai ông đã chỉ ra rằng: “Các chi bộ bị buông lỏng về mặt tổ chức sẽ dẫn đến cắt đứt liên lạc với ban chấp hành Trung ương, làm cho Đảng mất chỗ dựa vững chắc và duy nhất”. Hai ông đã đặc biệt nhắc nhở các Đảng cơ sở khâu đặc biệt quan trọng là củng cố các chi bộ, biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của hiệp hội công nhân, là mắt xích quan trọng, là chỗ dựa vững chắc của Đảng. Kế thừa và phát triển những quan điểm đó, Lênin trong xây dựng và lãnh đạo Đảng Bôn-sê-vích Nga, Đảng Chủ nghĩa dân chủ - xã hội Nga, một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân đã chỉ rõ: “Việc thành lập các tổ chức cách mạng trong các xí nghiệp, nhà máy là nhiệm vụ đầu tiên, cấp bách của Đảng Chủ nghĩa dân chủ - xã hội Nga, mỗi nhà máy phải là một thành trì”. Khi trở thành Đảng cầm quyền, các tổ chức cơ sở Đảng tăng cả về số lượng và phong phú về nội dung, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động. Lênin yêu cầu những chi bộ ấy liên hệ chặt chẽ với nhau và với tư tưởng Đảng, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phải làm công tác cổ động tuyên truyền, nhưng công tác tổ chức phải thích nghi với mọi lĩnh vực đời sống xã hội, với tất cả mọi tầng lớp quần chúng nhân dân lao động, những chi bộ ấy phải thông qua công tác muôn hình muôn vẻ và rèn luyện mình, rèn luyện Đảng, giai cấp, quần chúng một cách có hệ thống. Người yêu cầu Đảng Cộng sản phải bàn nhiều biện pháp nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở thì những mục tiêu của chính sách kinh tế của Nhà nước Xô-Viết mới thành hiện thực. * Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Chủ tịch Hồ Chí Minh có cùng quan điểm tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng phải là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Người đã kế thừa và phát triển quan điểm này phù hợp với điều kiện của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng các chi bộ, Đảng bộ cơ sở là “Tổ chức cơ bản của Đảng”, là “nền tảng, nền móng của Đảng”, là “hạt nhân chính trị ở cơ sở”, là “dây chuyền” để Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân. Chất lượng của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Để lãnh đạo cách mạng thì Đảng phải mạnh, là do chi bộ tốt”, “muốn làm nhà cho tốt thì phải xây nền móng cho vững, muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ” (trích Hồ Chí Minh toàn tập). 1.1.2. Vị trí, vai trò của chi bộ * Vị trí của chi bộ Chi bộ là nơi góp phần bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, trong công tác xây dựng Đảng và củng cố toàn bộ tổ chức cơ sở Đảng, nhằm thống nhất của chi ủy, chi bộ và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ của cơ sở. Sức mạnh về chính trị, tư tưởng, chi ủy chi bộ được đảm bảo bằng sức mạnh tổ chức, Đảng bộ, chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng, là nơi gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, là nơi góp phần và thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là nơi phản ánh góp phần cho Đảng để Đảng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chủ trương đường lối, chính sách đúng đắn hoàn chỉnh hơn, phù hợp với thực tiễn. * Vai trò của chi bộ Chi bộ là “tế bào” Đảng, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ tổ chức cơ sở Đảng, trực tiếp giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc và quản lý đảng viên, tiến hành các thủ tục đầu tiên để kết nạp đảng viên, và đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, chi bộ trực tiếp đưa đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy cơ sở vào nhân dân và tổ chức thực hiện, sinh hoạt chi bộ có vai trò to lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng, củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên và của chi bộ, Đảng bộ cơ sở, sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên để tìm chủ trương, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua sinh hoạt chi bộ trình độ mọi mặt của từng đảng viên được nâng lên, từng đảng viên được trưởng thành. 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ * Chức năng của chi bộ Chi bộ Đảng bộ cơ sở rất đa dạng gồm nhiều loại hình chi bộ ở cơ sở Đảng ở nông thôn, ở phường, trong doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, ở cơ quan. Từng loại chi bộ cơ sở Đảng ngoài những đặc điểm chung còn có những đặc điểm riêng, do đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở (nơi tổ chức chi bộ được thành lập) quy định. Tuy nhiên các chi bộ Đảng bộ cơ sở đều có hai chức năng chung chủ yếu sau: - Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở: Đó là việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương của cấp trên, tại Đảng bộ, chi bộ lãnh đạo chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nhiệm vụ đối với Nhà nước. - Chi bộ là nơi góp phần các hoạt động xây dựng Đảng: Đó là giáo dục rèn luyện đảng viên phân công công việc cho đảng viên, kết nạp đảng viên, xét kỷ luật đảng viên, đưa người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Là nơi đào tạo rèn luyện cán bộ cho Đảng bộ. Đảng bộ, chi bộ là nơi trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với Đảng để Đảng đưa ra đường lối đúng đắn hợp lòng dân, định hướng hoạt động và uốn nắn những lệch lạc của các tổ chức, đoàn thể quần chúng ở chi bộ. * Nhiệm vụ của chi bộ - Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. - Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức; năng lực công tác, làm tốt công tác phát triển đảng viên. - Lãnh đạo xây dựng ban quản lý bản, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và bảo vệ vững chắc quốc phòng, anh ninh trong làng xóm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. - Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. - Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, kiểm tra các đảng viên chấp hành điều lệ Đảng 1.1.4. Tác dụng của sinh hoạt chi bộ - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng to lớn, là nhằm kiên định lập trường giai cấp công nhân và nhân dân lao động, để giáo dục lý tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng không ngừng giáo dục, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục mọi chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong Đảng bộ, chi bộ. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng nhằm để kiểm tra, giám sát phân công, phân nhiệm, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng góp phần xây dựng đảng viên, chi bộ, Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng, ngày càng trong sạch vững mạnh. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí tuệ tập thể, đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, nước ta đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn, đẻ xây dựng thành công CNXH. Nhiệm vụ và xây dựng và bảo vệ Đảng phải thực hiện trong những điều kiện khó khăn phức tạp khác với thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ trước đây. Các lực lượng phản động luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, bằng cách đưa người của chúng lọt vào hàng ngũ của Đảng. Ngày nay, cùng với cách đó, kẻ thù đẩy mạnh biện pháp làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, tha hoá các tổ chức Đảng để từng bước làm cho Đảng biến “màu”, và tập trung tấn công xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, làm xói mòn hệ tư tưởng của Đảng; bác bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng. Chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, tìm mọi cách phân hóa đảng viên, nhất là những đảng viên có chức có quyền, biến họ thành những người phục vụ cho mục đích đen tối của chúng. Làm rạn nứt mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, tạo sự đối lập giữa Đảng với quần chúng nhằm triệt tiêu sức mạnh của Đảng với quần chúng, đồng thời kích động tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chúng tấn công chúng ta một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực, mọi đối tượng là chiến lược lâu dài làm giảm ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, hoài nghi con đường đi lên CNXH, tham nhũng, buôn lậu, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, xa rời quần chúng, làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng bị giảm sút. Đó là những điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện ý đồ tiêu diệt Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN. Trước những tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải chủ động tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng để đáp ứng các yêu cầu mới và làm thất bại những đòn tiến công của kẻ thù, những âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. - Yêu cầu thứ nhất: Phải kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Đảng tức là phải làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng đảng viên, tổ chức Đảng, thực sự là cơ sở tư tưởng cho hành động. Mỗi đảng viên, tổ chức Đảng phải thấu hiểu đầy đủ những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào thực tế Việt Nam. Phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tiến hành tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn của hơn hai mươi năm đổi mới, tìm ra những ưu điểm, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm; dự báo được xu thế phát triển của tình hình để có chủ trương, hành động đúng đắn. - Yêu cầu thứ hai: Trên lĩnh vực tổ chức, việc xây dựng và bảo vệ Đảng đòi hỏi chúng ta phải bảo đảm Đảng thực sự là một đội quân có tổ chức chặt chẽ, một chỉnh thể thống nhất, có một đội ngũ đảng viên “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập t
Luận văn liên quan