Tiểu luận Phân tích các yếu tố văn hóa chính thúc đẩy việc thực thi chiến lược của Vietinbank

Thànhlập: 1988 Trụsở: 108 Trần HưngĐạo-HoànKiếm-HàNội Tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam Hệ thống mạng lưới:  01 Sở giao dịch 150 chi nhánh Trên 1000 phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm. Có07 Công ty hạch toán độc lập: 1. Công ty Cho thuê Tài chính 2. Công tyChứng khoán Công thương 3. Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản 4. Công ty TNHH MTV Bảo hiểm 5. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ 6. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý 7. Công ty TNHH MTV Côngđoàn

pdf24 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Phân tích các yếu tố văn hóa chính thúc đẩy việc thực thi chiến lược của Vietinbank, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Refresh Phân tích các yếu tố văn hóa chính thúc đẩy việc thực thi chiến lược của Vietinbank Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Văn Hải Môn học : Quản trị chiến lược nâng cao Lớp : Cao học QTKD2- K20 Các thành viên Nhóm 4 1. Lê Mạnh Hùng 2. Nguyễn Quốc Hùng 3. Lê Anh Hưng 4. Nguyễn Hồng Hưng 5. Nguyễn Thu Hương 6. Nguyễn Thị Hường 7. Nguyễn Quang Huy 8. Lê Trung Kiên Nội dung 1 Giới thiệu về Ngân hàng Vietinbank 2 Văn hóa DN và chiến lược của Vietinbank 3 Yếu tố văn hóa thúc đẩy việc thực thi chiến lược NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  Thành lập: 1988  Trụ sở: 108 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm- Hà Nội  Tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam  Hệ thống mạng lưới:  01 Sở giao dịch  150 chi nhánh  Trên 1000 phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm.  Có 07 Công ty hạch toán độc lập: 1. Công ty Cho thuê Tài chính 2. Công ty Chứng khoán Công thương 3. Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản 4. Công ty TNHH MTV Bảo hiểm 5. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ 6. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý 7. Công ty TNHH MTV Công đoàn  3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM • Sứ mệnh: Là tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị cuộc sống • Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu trong nước và Quốc tế • Giá trị cốt lõi:  Mọi hoạt động đều hướng tới KH;  Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại;  Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến, làm việc hết mình- được quyền hưởng thụ đúng với chất lượng,kết quả, hiệu quả của cá nhân đóng góp- được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi. • Slogan: Nâng giá trị cuộc sống Văn hóa doanh nghiệp Vietinbank People Profit Triết lý 3P Product Văn hoá VietinBank là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của VietinBank. Vượt qua rào cản, rủi ro Mất các Chảy máu Mất đối tác chất xám khách hàng quan trọng Văn hóa doanh nghiệp Vietinbank  Vietibank luôn hướng tới hệ thống các giá trị về Chân - Thiện - Mỹ và đều vì một mục tiêu phát triển bền vững của cả hệ thống  Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của VietinBank kết hợp hài hoà lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài của VietinBank và khách hàng Văn hóa Vietinbank- yếu tố vàng của thành công Chiến lược khác biệt hóa Diagram Title Add your text ThemeGallery ThemeGallery is a Design Digital is a Design Digital Content & Contents Content & Contents mall developed by mall developed by Guild Design Inc. Guild Design Inc. Cycle Diagram Add Your Text Text Text Text Cycle name Text Text Diagram Text Add Your Add Your Title Text Title Text •Text 1 Text •Text 1 •Text 2 •Text 2 •Text 3 Text •Text 3 •Text 4 •Text 4 •Text 5 Text •Text 5 Text Diagram Text Text Text Concept Text Text Text Add Your Text Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Diagram Text Text Add Your Title Text Text Diagram Add Your Text Title Diagram 1 2 3 ThemeGallery is a ThemeGallery is a ThemeGallery is a Design Digital Design Digital Design Digital Content & Contents Content & Contents Content & Contents mall developed by mall developed by mall developed by Guild Design Inc. Guild Design Inc. Guild Design Inc. Diagram 2001 2002 2003 2004 Triết lý 3P 1.People Phase 2 Phase 3 Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Table Title Title Title Title Title Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O X O X O 3-D Pie Chart Text2 Text3 Text1 Text4 Text5 Marketing Diagram Add Your Text Add Your Title here Text1 Text1 Text1 Text1 www.themegallery.com
Luận văn liên quan