Tiểu luận Phân tích mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan, liên hệ đến quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng đặc biệt thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, giữ vai trò trung tâm trong đời sống đấu tranh chính trị của mỗi quốc gia . Trong xã hội hiện đại nhà nước và pháp luật càng có vai trò đặc biệt, lien quan trực tiếp đến quá trình kinh tế xã hội , an ninh trật tự kỉ cương, môi trường sinh thái và quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế . Pháp luật ban hành những quy định nhằm làm cho con người tốt hơn , xã hội phát triển hơn. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là quyền hạn và trách nhiệm của mỗi công dân. Luật sĩ quan là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, được nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của sỹ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam ,đề ra nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với sỹ quan. Trong giai đoạn hiện nay,tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua vũ trang hết sức quyết liệt giữa các nước mạnh về quân sự như Mỹ,Nga,Trung Quốc,các nước thuộc khối NATO và một số nước khác Trước những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,Đảng ta đã chỉ rõ mục tiêu là phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy,tinh nhuệ từng bước hiện đại Chính vì vậy người sĩ quan cần phải hiểu hơn ai hết những phẩm chất và năng lực mà mình cần phải có.

doc13 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2757 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phân tích mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan, liên hệ đến quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
` HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA MAC – LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC ---------------------000---------------------------  TIỂU LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan? Liên hệ đến quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân. Giáo viên hướng dẫn : Phùng Văn Tôn Học viên thực hiện : Đơn vị : Hà nội 09/2008 LỜI NÓI ĐẦU Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng đặc biệt thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, giữ vai trò trung tâm trong đời sống đấu tranh chính trị của mỗi quốc gia . Trong xã hội hiện đại nhà nước và pháp luật càng có vai trò đặc biệt, lien quan trực tiếp đến quá trình kinh tế xã hội , an ninh trật tự kỉ cương, môi trường sinh thái và quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế . Pháp luật ban hành những quy định nhằm làm cho con người tốt hơn , xã hội phát triển hơn. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là quyền hạn và trách nhiệm của mỗi công dân. Luật sĩ quan là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, được nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của sỹ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam ,đề ra nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với sỹ quan. Trong giai đoạn hiện nay,tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua vũ trang hết sức quyết liệt giữa các nước mạnh về quân sự như Mỹ,Nga,Trung Quốc,các nước thuộc khối NATO và một số nước khác…Trước những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,Đảng ta đã chỉ rõ mục tiêu là phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy,tinh nhuệ từng bước hiện đại… Chính vì vậy người sĩ quan cần phải hiểu hơn ai hết những phẩm chất và năng lực mà mình cần phải có. NỘI DUNG BÀI TIỂU LUẬN GỒM BA PHẦN CHÍNH Phần một: Phẩm chất và năng lực của sĩ quan Phần hai: Mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan Phần ba: Những biện pháp nâng cao phẩm chất và năng lực của sĩ quan. Phần bốn: Trách nhiệm rèn luyện,phấn đấu của bản thân khi đang học tại HVKTQS. PHẦN MỘT: PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA SĨ QUAN Phẩm chất của người sĩ quan là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định,chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng,của Quân đội ta. Người coi vấn đề xây dựng bản lĩnh chính trị,bản chất giai cấp là mấu chốt nhất của người cán bộ quân đội. Theo Hồ Chí Minh,“quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc,vô dụng lại có hại ” chính trị của người cán bộ quân đội “biểu hiện ra trong lúc đánh giặc”. Người chỉ ra đặc trưng về bản chất của quân đội,của cán bộ quân đội ta là: “Trung với Đảng,hiếu với dân,sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc,vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng vượt qua,kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Bản chất này biểu hiện rõ ở các mối quan hệ xã hội,cũng như mục tiêu chiến đấu của người cán bộ quân đội,trong đó nét tiêu biểu tập trung nhất là trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân. Trung với Đảng, hiếu với dân là chuẩn mực cơ bản, bao trùm nhất về phẩm chất của người cách mạng nói chung và của người cán bộ quân đội nói riêng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,“trung” đối với với cán bộ quân đội là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc,với nhân dân,với cách mạng,với Đảng. Tổ quốc,nhân dân,cách mạng và Đảng là người sinh thành,giáo dưỡng,rèn luyện quân đội và đội ngũ cán bộ quân đội ta từng bước trưởng thành. Lòng trung thành đó thể hiện ở tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh;vì độc lập,tự do của Tổ quốc,vì chủ nghĩa xã hội,vì sự nghiệp bảo vệ Đảng,bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng…. Còn “hiếu”,theo Người,đó là tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Đã là người cán bộ quân đội thì dù cấp bậc cao hay thấp,dù ở cương vị nào cũng đều phải cố gắng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân. Bởi lẽ, theo Người “quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân sinh ra,vì nhân dân mà chiến đấu”. Do đó,Người dạy “mình đánh giặc là vì nhân dân. Nhưng mình không phải là “cứu tinh” của dân,mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân”. Với ý nghĩa đó,Người luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ quân đội phải giữ gìn truyền thống trung với Đảng, hiếu với dân,chỉ có như vậy mới giúp cho người cán bộ quân đội xác định đúng mục tiêu chiến đấu, phân biệt rõ bạn và thù,kiên định với lập trường giai cấp,đoàn kết tốt,kỷ luật nghiêm…và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó,người sĩ quan còn phải triệt để tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân,phải gắn bó mật thiết với nhân dân không được xa rời quần chúng bởi vì Bác Hồ đã có câu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đó chính là tư tưởng dân là gốc của Hồ Chủ tịch. Theo đó,việc gì dù có dễ mấy đi chăng nữa nhưng không được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ thì không thể thành công,ngược lại việc gì dù khó khăn đến đâu nhưng được nhân dân giúp đỡ thì nhất định thành công. Thực tế quá trình chiến đấu trưởng thành của quân đội ta do được nhân dân ủng hộ và giúp sức nên đã giành những thắng lợi quan trọng. Dân nuôi giấu cán bộ,dân vận chuyển lương thực thực phẩm cho bộ đội ở chiến trường…tất cả đều có đóng góp của nhân dân. Thương yêu đồng chí đồng đội là một phẩm chất không thể thiếu của người sĩ quan bởi có thương yêu đồng chí đồng đội thì mới xây dựng được tinh thần đoàn kết một lòng trong đơn vị để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Người sĩ quan cần phải là người thấm nhuần đạo đức cách mạnh và phải có lối sống giản dị,trong sạch và lành mạnh. Sĩ quan phải là người có tính đồng loại cao. Phải biết khoan dung với kẻ thù khi chúng không còn khả năng làm hại nhân dân ta,phải thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng đối với tù binh và hang binh. Hơn nữa cần phải giúp đỡ các đân tộc khác trên thế giới đấu tranh vì hòa bình,dân chủ, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Năng lực của sĩ quan là gì? Năng lực của sĩ quan được thể hiện đầu tiên là phải có khả năng hoàn thành nhiệm vụ,khả năng chiến đấu và công tác. Đây là yếu tố quan trọng nhất đối với năng lực người sĩ quan, nếu không có yếu tố này thì sẽ không th làm gì cho dân cho nước được mà còn làm hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân và quân đội. Khả năng quản lý đơn vị là một năng lực cần thiết để người sĩ quan có thể nắm chắc được tình hình đơn vị để đưa ra những quyết định phù hợp tình hình thực tế đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ quân đội phải vững vàng về chính trị,giỏi về chuyên môn; nghề nào cũng phải học,phải thông thạo,bởi lẽ chỉ có nhiệt tình không thôi thì chưa đủ,mà còn phải có tri thức nữa. Người căn dặn đội ngũ cán bộ quân đội phải “học tư tưởng chiến lược,chiến thuật,học cách dạy bộ đội đánh giặc, học phương pháp chỉ huy chiến đấu”; đồng thời, “phải ra sức học chính trị…; văn hoá,cần phải nâng cao lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân”. Người chỉ rõ việc học tập lý luận không phải chỉ thuộc lòng từng câu,từng chữ,mà phải nắm vững bản chất cách mạng và tính biện chứng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để vận dụng và giải quyết đúng đắn trong lĩnh vực quân sự,quốc phòng;thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở đơn vị thể hiện vai trò,vị trí của người cán bộ. Đồng thời,Người phê phán những biểu hiện lệch lạc,như: chỉ coi trọng kinh nghiệm mà xem thường lý luận,hoặc chỉ coi trọng lý luận mà xem nhẹ kinh nghiệm. Người căn dặn: học phải đi đôi với hành,lý luận phải liên hệ với thực tiễn;thao trường,bãi tập gắn với chiến trường,không lý thuyết suông,giáo điều sách vở. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu,người cán bộ quân đội phải thực sự hiểu biết về phẩm chất,đạo đức,lối sống. Cán bộ quân đội phải luôn luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng,đó là: cần,kiệm,liêm,chính,chí công vô tư. Phải thật thà ngay thẳng,nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Phải khiêm tốn,thực sự cầu thị,không chủ quan kiêu ngạo,có ý thức lo trước thiên hạ,vui sau thiên hạ;nói đi đôi với làm và phải mẫu mực để chiến sĩ noi gương, học tập. Người dạy: mỗi người chỉ huy về quân sự cũng như về chính trị phải làm kiểu mẫu. Người nhắc nhở cán bộ quân đội “từ tiểu đội trưởng trở lên,từ tư lệnh trở xuống phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên… Bộ đội chưa ăn cơm,cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc,cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở,cán bộ không được kêu mình mệt” và “cán bộ phải thương đội viên… có thân đội viên như chân tay,thì đội viên mới thân cán bộ như ruột thịt” . Bên cạnh đó,Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân,xem đó là kẻ địch hết sức nguy hiểm đối với người cán bộ quân đội và Người yêu cầu chống giặc này như chống giặc ngoại xâm. Người chỉ ra chủ nghĩa cá nhân sinh ra trăm thứ bệnh,như: quan liêu,hách dịch,tham ô,hủ hoá,lãng phí,xa hoa… làm tha hoá,biến chất người cán bộ. Lịch sử đã ghi lại nhiều bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục,rèn luyện cán bộ trong quân đội với thái độ rất khoan dung, nhân ái, song cũng rất cương quyết. Người rất đau lòng khi phải xử lý kỷ luật những cán bộ quân đội do thiếu ý thức mà vi phạm nghiêm trọng đến phẩm chất đạo đức của người quân nhân. Ngoài ra,sĩ quan cần phải có khả năng giáo dục,thuyết phục bộ đội đơn vị thuộc quyền để họ chấp nhận làm những nhiệm vụ khó khăn mà phải yêu cầu trên tinh thần tự nguyện không thể bắt buộc để đạt dược kết quả cao. PHẦN HAI: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA SĨ QUAN Như vậy nghĩa vụ, trách nhiệm của của sĩ quan là như thế nào? Nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan đã được quy định rất rõ trong điều 26 và 27 của luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam do hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ban hành năm 1992 với nội dung cụ thể như sau: Nghĩa vụ của Sĩ quan(Điều 27 Luật sỹ quan): 1. Sẵn sàng chiến đấu,hy sinh bảo vệ độc lập,chủ quyền,toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;tham gia xây dựng đất nước,bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước,của cơ quan,tổ chức;bảo vệ tính mạng,tài sản,quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; 2. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập,rèn luyện nâng cao trình độ,kiến thức,năng lực về chính trị,quân sự,văn hoá,chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ; 3. Tuyệt đối phục tùng tổ chức,phục tùng chỉ huy;nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh,điều lệ,chế độ,quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự,bí mật quốc gia; 4. Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội; 5. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối,chủ trương của Đảng,chính sách,pháp luật của Nhà nước;tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân. Trách nhiệm của Sĩ quan(Điều 28 Luật sỹ quan): 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thừa hành nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền; 2. Lãnh đạo, chỉ huy,quản lý,tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao;bảo đảm cho đơn vị chấp hành triệt để đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước,điều lệnh,điều lệ, chế độ,quy định của quân đội, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh,điều kiện nào; 3. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy,nếu sĩ quan có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh;trong trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó. PHẦN BA: NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA SĨ QUAN: 1-Thứ nhất là quá trình tuyển chọn cần đảm bảo một số tiêu chuẩn sau: a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân,với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;có tinh thần cảnh giác cách mạng cao,sẵn sàng chiến đấu, hy sinh,hoàn hành tốt mọi nhiệm vụ được giao; b) Có phẩm chất đạo đức cách mạng;cần kiệm liêm chính,chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước;phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội;tôn trọng và đoàn kết với nhân dân,với đồng đội;được quần chúng tín nhiệm; c) Có trình độ chính trị,khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác - Lê nin,tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối,quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân;có kiến thức về văn hoá,kinh tế,xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác;có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ. d) Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ,cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm. 2-Thứ hai là phải quan tâm đến chế độ, chính sách của sĩ quan: - Đào tạo: phải truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh;tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của đảng;nắm vững Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,thị của Đảng;pháp luật Nhà nước để vận dụng giải quyết công việc có liên quan đến công tác được phân công. Đây là yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất đối với mỗi cán bộ,đảng viên,nhưng đối với mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm vững và hiểu sâu,biết vận dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm tra,giám sát ở đảng bộ mình. Trong giai đoạn hiện nay,kiên định với đường lối,quan điểm của đảng,vững vàng về chính trị,tư tưởng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước. Điều 30 Luật sỹ quan quy định: 1. Sĩ quan được Đảng và Nhà nước chăm lo, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển tài năng. 2. Sĩ quan được đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong và ngoài quân đội theo yêu cầu công tác. - Phong quân hàm đối với sỹ quan tại ngũ đã quy định tại điều 17 của luật sĩ quan: “1. Sĩ quan tại ngũ được thăng quân hàm khi có ba điều kiện sau đây: a) Đủ tiêu chuẩn theo quy định; b) Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ đang đảm nhiệm; c) Đủ thời hạn xét thăng quân hàm quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Thời hạn xét thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ được quy định như sau: Thiếu uý lên Trung uý 2 năm; Trung uý lên Thượng uý 3 năm; Thượng uý lên Đại uý 3 năm; Đại uý lên Thiếu tá 4 năm; Thiếu tá lên Trung tá 4 năm; Trung tá lên Thượng tá 4 năm; Thượng tá lên Đại tá 4 năm; Thăng quân hàm cấp Tướng không quy định thời hạn. Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm. Trong thời chiến, thời hạn xét thăng quân hàm có thể được rút ngắn theo quy định của cấp có thẩm quyền. 3. Sĩ quan lập công đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc.” - Tiền lương,nhà ở,chuyển ngành,nghỉ hưu; chế độ đối với người thân,gia đình: phải giải quyết một cách hài hòa,đúng theo chức vụ,cấp bậc và trách nhiệm của sĩ,quan. Đảm bảo nhu cầu nguyện vọng chính đáng của họ. Vấn đề này được quy dịnh tại điều 31,32,..,37 của Luật sỹ quan: “Sĩ quan tại ngũ được hưởng tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc như sau: 1. Chế độ tiền lương và phụ cấp do Chính phủ quy định; bảng lương của sĩ quan căn cứ vào cấp bậc quân hàm và chức vụ được quy định phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội; thâm niên tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ. Sĩ quan được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và phụ cấp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự; 2. Đủ tiêu chuẩn, đến thời hạn xét thăng quân hàm nhưng đã có bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đang đảm nhiệm hoặc đã có bậc quân hàm Đại tá 4 năm trở lên mà chưa được thăng quân hàm cấp Tướng thì được nâng lương theo chế độ tiền lương của sĩ quan; 3. Nếu giữ nhiều chức vụ trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ cao nhất; 4. Khi được giao chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 của Luật này thì được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ cũ; 5. Khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ thì được hưởng các quyền lợi theo cương vị mới; 6. Được bảo đảm điều kiện để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 7. Được bảo đảm nhà ở, đăng ký hộ khẩu theo quy định của Chính phủ.” Chăm sóc sức khoẻ sĩ quan tại ngũ và gia đình sĩ quan: 1. Sĩ quan tại ngũ được chăm sóc sức khoẻ; khi bị thương, ốm đau ở xa các cơ sở quân y hoặc mắc những bệnh mà cơ sở quân y không có khả năng điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở dân y, được quân đội thanh toán viện phí. 2. Bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của chồng và của vợ, vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi của sĩ quan tại ngũ không có chế độ bảo hiểm y tế thì được khám bệnh, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại các cơ sở quân y và dân y theo quy định của Chính phủ. PHẦN BỐN: TRÁCH NHIỆM RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU CỦA BẢN THÂN KHI ĐANG HỌC TẠI HVKTQS. Là một học viên của trường HVKTQS tôi rất vinh dự và tự hào khi được sống,học tập và làm việc trong môi trường quân đội. Có thể nói đây là điều kiện tốt nhất để bản thân phấn đấu và rèn luyện trở thành một cán bộ cốt cán trong tương lai. Vì vậy trách nhiệm đầu tiên,trước mắt là phải cố gắng rèn luyện,học tập thật tốt đáp ứng được mục tiêu đào tạo của quân đội. trong quá trình học tập thì luôn nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với quân đội, nâng cao, bồi dưỡng chủ nghĩa MAC-LÊ NIN tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành nghiêm quy định đơn vị,kỷ luật quân đội, đường lối chủ trương chính sách của đảng, sãn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lâp tự do của tổ quốc. Phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa. Chủ động tích cực chống lại nhữnh tư tưởng phản động chống lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng. đưa ra biện pháp xử lí thật nghiêm khắc đối với những phần tử nghuy hiểm này. Trước những âm mưu, thủ đoạn về diễn biến hoà bình; bạo loạn lật đổ; thực hiện phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch, hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ quân đội hôm nay phải tích cực học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách người cán bộ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Phải luôn kiên định lập trường, tư tưởng, trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin và sự mong mỏi của Người. Đó cũng là những vấn đề cốt lõi nhất đòi hỏi người cán bộ quân đội phải tiếp tục nâng cao “Đức”, “Tài”, khi đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập sâu, rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Theo tôi, để làm tốt việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách người cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cần phát huy sức mạnh tổng hợp và tiến hành bằng nhiều nội dung, biện pháp. Với chức năng làm tham mưu giúp cấp ủy, chính ủy về xây dựng Đảng, công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội; thực hiện nhiệm vụ giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, cơ quan chính trị cần quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả vấn đề này; chú trọng gắn chặt tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách người cán bộ trong quân đội với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 06 ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị quy định mà nội dung cơ bản là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên trong toàn quân. Kết hợp với sức mạnh đoàn kết dân tộc chúng ta có thể tự khẳng định sức mạnh của mình, sẵn sàng đánh bại bất kỳ kẻ thù nào xâm phạm đến nền độc lập, tự do, và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Xây dựng nứoc việt nam hòa bình độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội. KẾT LUẬN Ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc , nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ , từng bước hiện đại đã đặt ra n
Luận văn liên quan