Tiểu luận Phân tích tình hình tài chính tại công ty gas Cần Thơ

1.1 Sự cần thiết của đề tài Nói đến doanh nghiệp, người ta thường nghĩ doanh nghiệp đó có thích nghi, có đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường không? Doanh nghiệp đó đã đạt được gì, đóng góp được những gì? Hoạt động của doanh nghiệp như thế nào, có hiệu quả hay không? Do đó, để thực hiện điều này ngoài đặc điểm của ngành và uy tín của doanh nghiệp thì phân tích hoạt động kinh tế đóng vai trò hết sức quan trọng mà trong phân tích tình hình tài chính là công cụ hiệu quả nhất, bởi lẽ nó giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh với hình thức tiền tệ, giúp doanh nghiệp đánh giá được mọi diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh nhằm đề ra những biện pháp đúng đắn thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả. Phân tích tình hình tài chính không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là sự quan tâm đối với các nhà sử dụng các số liệu tài chính. Nhìn chung các báo cáo tài chính thì thực là khó cho người nhận định, đánh giá, họ chỉ thấy được mặt tốt, mặt xấu của từng khía cạnh, từng chỉ tiêu nào đó chứ không thấy được sự tương quan giữa chúng từ đó có thể dẫn đến những nhận định sai lầm. Để khắc phục điều này, chỉ có cách thông qua việc phân tích tình hình tài chính để các nhà sử dụng số liệu tài chính đánh giá được thành tích và tình hình tài chính cũng như những dự đoán về tương lai. Phân tích tình hình tài chính cũng giúp cho ta thấy được tình hình sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn đẩu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động vốn và thuận lợi hơn trong việc dự trữ cần thiết cho việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Hơn nữa đối với nhà nước phân tích tình hình tài chính còn là cơ sở để phân tích lợi ích kinh tế xã hội. Ta cũng thấy được thói quen của các nhà đầu tư nước ngoài họ thường đòi xem báo cáo tài chính của các đối tác trước khi họ bàn đến việc hợp tác làm ăn. Ở nước ta cũng vậy các ngân hàng khi quyết định cho vay hay không cho vay thì họ không chỉ nhìn vào lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn quan tâm đến các tỉ số tài chính của Công ty. Như vậy, việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là rất cần thiết trong quá trình kinh doanh hiện nay. Nó sẽ làm cơ sở cho việc quyết định đúng đắn của các nhà đầu tư nhất là chức năng kiểm tra đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để có thể phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để mang lại thật nhiều lợi nhuận cho mình và phục vụ cho nhu cầu quản lý tài chính trong toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Vậy muốn tìm ra nguyên nhân để giải quyết đúng đắn thì việc phân tích báo cáo tài chính là rất cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và từ các số liệu thực tế của Công ty cũng như sự hiểu biết của bản thân em chọn đề tài “phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Gas Cần Thơ”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Từ việc phân tích tình hình tài chính đánh giá được sự lành mạnh của tài chính, khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình tài sản và nguồn vốn qua bảng cân đối kế toán. - Đánh giá hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. - Phân tích các tỷ số tài chính của doanh nghiệp. 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi về không gian - Tiểu luận này được thực tại chi nhánh gas Cần Thơ. - Số liệu được thu thập và cung cấp tại chi nhánh gas Cần Thơ. 1.3.2 Phạm vi về thời gian: Thông tin số liệu được sử dụng cho tiểu luận là thông tin số liệu trong 2 năm từ năm 2005 đến 2006. Tiểu luận được thực hiện trong thời gian từ ngày 12/03/2007 đến ngày 23/04/2007. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Vì thời gian thực tập không được nhiều, kiến thức tích lũy mới ở lý luận từ ghế nhà trường là chủ yếu mà phân tích tài chính thì rất phong phú và đa dạng nên tiểu luận chỉ giới hạn ở những nội dung sau: - Đưa ra một số lý luận làm cơ sở cho việc thực hiện tiểu luận - Tổng quan địa bàn nghiên cứu - Phân tích tình hình tài chính của công ty bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu lợi nhuận. - Đề xuất phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh chi nhánh.

doc46 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3629 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Phân tích tình hình tài chính tại công ty gas Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết của đề tài Nói đến doanh nghiệp, người ta thường nghĩ doanh nghiệp đó có thích nghi, có đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường không? Doanh nghiệp đó đã đạt được gì, đóng góp được những gì? Hoạt động của doanh nghiệp như thế nào, có hiệu quả hay không? Do đó, để thực hiện điều này ngoài đặc điểm của ngành và uy tín của doanh nghiệp thì phân tích hoạt động kinh tế đóng vai trò hết sức quan trọng mà trong phân tích tình hình tài chính là công cụ hiệu quả nhất, bởi lẽ nó giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh với hình thức tiền tệ, giúp doanh nghiệp đánh giá được mọi diễn biến và kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh nhằm đề ra những biện pháp đúng đắn thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả. Phân tích tình hình tài chính không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là sự quan tâm đối với các nhà sử dụng các số liệu tài chính. Nhìn chung các báo cáo tài chính thì thực là khó cho người nhận định, đánh giá, họ chỉ thấy được mặt tốt, mặt xấu của từng khía cạnh, từng chỉ tiêu nào đó chứ không thấy được sự tương quan giữa chúng từ đó có thể dẫn đến những nhận định sai lầm. Để khắc phục điều này, chỉ có cách thông qua việc phân tích tình hình tài chính để các nhà sử dụng số liệu tài chính đánh giá được thành tích và tình hình tài chính cũng như những dự đoán về tương lai. Phân tích tình hình tài chính cũng giúp cho ta thấy được tình hình sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn đẩu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động vốn và thuận lợi hơn trong việc dự trữ cần thiết cho việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Hơn nữa đối với nhà nước phân tích tình hình tài chính còn là cơ sở để phân tích lợi ích kinh tế xã hội. Ta cũng thấy được thói quen của các nhà đầu tư nước ngoài họ thường đòi xem báo cáo tài chính của các đối tác trước khi họ bàn đến việc hợp tác làm ăn. Ở nước ta cũng vậy các ngân hàng khi quyết định cho vay hay không cho vay thì họ không chỉ nhìn vào lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn quan tâm đến các tỉ số tài chính của Công ty. Như vậy, việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là rất cần thiết trong quá trình kinh doanh hiện nay. Nó sẽ làm cơ sở cho việc quyết định đúng đắn của các nhà đầu tư nhất là chức năng kiểm tra đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để có thể phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để mang lại thật nhiều lợi nhuận cho mình và phục vụ cho nhu cầu quản lý tài chính trong toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Vậy muốn tìm ra nguyên nhân để giải quyết đúng đắn thì việc phân tích báo cáo tài chính là rất cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và từ các số liệu thực tế của Công ty cũng như sự hiểu biết của bản thân em chọn đề tài “phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Gas Cần Thơ”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Từ việc phân tích tình hình tài chính đánh giá được sự lành mạnh của tài chính, khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình tài sản và nguồn vốn qua bảng cân đối kế toán. - Đánh giá hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. - Phân tích các tỷ số tài chính của doanh nghiệp. 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi về không gian - Tiểu luận này được thực tại chi nhánh gas Cần Thơ. - Số liệu được thu thập và cung cấp tại chi nhánh gas Cần Thơ. 1.3.2 Phạm vi về thời gian: Thông tin số liệu được sử dụng cho tiểu luận là thông tin số liệu trong 2 năm từ năm 2005 đến 2006. Tiểu luận được thực hiện trong thời gian từ ngày 12/03/2007 đến ngày 23/04/2007. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Vì thời gian thực tập không được nhiều, kiến thức tích lũy mới ở lý luận từ ghế nhà trường là chủ yếu mà phân tích tài chính thì rất phong phú và đa dạng nên tiểu luận chỉ giới hạn ở những nội dung sau: - Đưa ra một số lý luận làm cơ sở cho việc thực hiện tiểu luận - Tổng quan địa bàn nghiên cứu - Phân tích tình hình tài chính của công ty bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu lợi nhuận. - Đề xuất phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh chi nhánh. 1.4 Lược khảo tài liệu Mục đích chính của phân tích báo cáo tài chính là giúp đối tượng sử dụng thông tin đánh giá đúng sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. Đó cũng chính là điều mà trong phân tích tình hình tài chính tại Công ty gas Cần Thơ mà em đã phân tích, trong quá trình phân tích em đã tham khảo một số tài liệu để cung cấp cho tiểu luận như: * “Phân tích hoạt động kinh doanh” của TS. Nguyễn Tấn Bình nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM. Trong đó tác giả phân tích: Phân tích kinh doanh, Phân tích hình tài chính, Phân tích kinh tế dự án trong chương phân tích tình hình tài chính tác giả đã: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính ( qua ví dụ phân tích Công Ty Misaco). Phân tích khái quát tình hình tài chính: tình hình chung, tỉ suất đầu tư, tỉ suất vốn chủ sở hữu. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính: - Nhóm chỉ tiêu thanh toán ( các khoản phải thu, các khoản phải trả). - Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn (số vòng quay vốn chung, số vòng luân chuyển hàng hoá, thời hạn thanh toán). - Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận (hệ số lãi gộp, hệ số lãi ròng, suất sinh lời tài sản, suất sinh lời vốn chủ sở hữu, phương trình DuPont: dựa vào bảng kế toán và báo cáo thu nhập Công Ty Misaco tính ROE và cho thấy tác dụng của phương trình DuPont cùng sơ đồ DuPont trong quan hệ hàm số giữa các tỷ suất, hệ số lợi nhuận khác). - Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính ( hệ số nợ so với tài sản, hệ số nợ so với vốn, ví dụ về tính suất sinh lời của vốn chủ sở hữu với cấu trúc tài chính khác nhau). * Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ: - Hệ số các dòng tiền - Phân tích dự báo kế hoạch tiền tệ * “Tài chính doanh nghiệp” của TS. Nguyễn Minh Kiều – Nhà xuất bản thống kê năm 2006: Phân tích báo cáo tài chính Công ty : Giới thiệu chung: Phân tích báo cáo tài chính là phân tích dựa trên giác độ Công ty nắm tình hình tài chính Công ty từ đó đo lường đánh giá có những quyết định phù hợp hoạch định tài chính tương lai. Phân tích báo cáo tài chính Công ty Mỹ - Tài liệu phân tích: bảng cân đối tài sản, báo cáo thu nhập của MicroDrive - Phân tích các tỷ số: Tỷ số thanh khoản, tỷ số quản lý tài sản hay tỷ số hiệu quả hoạt động, tỷ số quản lý nợ, tỷ số khả năng sinh lợi, tỷ số tăng trưởng, tỷ số giá trị thị trường. - Tóm tắt các tỷ số tài chính của MicroDrive - Phân tích xu hướng: kỹ thuật so sánh tỷ số qua nhiều năm thấy được xu hướng tốt hay xấu. - Phân tích cơ cấu: kỹ thuật phân tích dùng để xác định khuynh hướng thay đổi của từng khoản mục trong các báo cáo tài chính. - Phân tích DuPont: là kỹ thuật phân tích bằng cách chia tỷ số ROA và ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả sau cùng. - Sử dụng và hạn chế của phân tích báo cáo tài chính: có nhiều Công ty quy mô hoạt động đa ngành..., lạm phát có thể ảnh hưởng xấu làm sai lệch thông tin...; các yếu tố thời vụ ảnh hưởng tình hình hoạt động... Phân tích báo cáo tài chính Công ty Việt Nam Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF) qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm từ 1999 đến 2005 do Công ty chứng khoán Sài Gòn công bố. Dựa vào báo cáo tài chính Công ty chứng khoán Sài Gòn tiến hành phân tích công bố tỷ số tài chính cho nhà đầu tư tham khảo. * So sánh và nhận xét: Phân tích báo cáo tài chính Việt Nam là vận dụng đưa lý thuyết phân tích báo cáo tài chính học được từ lý thuyết và thực hành phân tích báo cáo tài chính Công ty Mỹ vào Việt Nam. Tuy nhiên do nguyên tắc thực hành kế toán và điều kiện môi trường Việt Nam có một số khác biệt so với Công ty Mỹ (5 điểm khác biệt). * Hướng dẫn thực hiện phân tích báo cáo tài chính: - Xác định đúng công thức đo lường chỉ tiêu cần phân tích. - Xác định đúng số liệu từ báo cáo tài chính lắp vào công thức. - Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán. - Đánh giá tỷ số vừa tính toán (cao, thấp, hay phù hợp) - Rút ra kết luận về tình hình tài chính của Công ty. - Đưa ra khuyến nghị để khắc phục hoặc củng cố các tỷ số tài chính. - Viết báo cáo phân tích. * Tóm tắt: “Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các báo cáo tài chính của một Công ty cụ thể để tiến hành phân tích như phân tích tỷ số, phân tích khuynh hướng, phân tích cơ cấu và phân tích DuPont nhằm đánh giá tình hình tài chính Công ty có những quyết định phù hợp. Quan tâm phân tích báo cáo tài chính Công ty gồm ba nhóm chính: các nhà quản lý Công ty, các chủ nợ và các nhà đầu tư. Mỗi người đều có mối quan tâm khác nhau đến tình hình tài chính Công ty. Tuy nhiên, hầu hết đều rất chú trọng đến phân tích tỷ số và thường sử dụng nó để đánh giá các mặt sau: khả năng thanh toán, khả năng quản lý tài sản, khả năng quản lý nợ, khả năng sinh lợi và kỳ vọng thị trường vào giá trị Công ty. Mặc dù phân tích báo cáo tài chính cung cấp nhiều thông tin hữu ích quan trọng nhưng cũng có những hạn chế cần nắm vững để vượt qua hoặc tránh những tác động làm sai lệch kết quả phân tích. Phân tích báo cáo tài chính Việt Nam còn nhiều hạn chế cần vượt qua bằng cách cải thiện hơn môi trường kinh doanh, đặc biệt là số liệu bình quân nghành”. Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Những lý lụân chung về tài chính doanh nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm Tài chính doanh nghiệp là các quỹ bằng tiền của doanh nghiệp. Hình thái vật chất của các quỹ bằng tiền này có thể là nhà cửa, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền và các loại chứng khoán có giá. 2.1.1.2 Chức năng Có 3 chức năng chủ yếu: Tổ chức vốn nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo nhu cầu này thì mỗi doanh nghiệp phải có đầy đủ vốn. Việc tính toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, tức là dùng một số vốn ít nhất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Phân phối thu nhập tiền nhằm để bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, phát huy vai trò đòn bẩy của tài chính doanh nghiệp. Đây là chức năng quan trọng. Giám đốc (kiểm tra): Giám đốc của tài chính doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp thấy rõ tiến trình hoạt động và hiệu quả kinh tế, thông qua sự quản lý và sử dụng vốn mà phát hiện chỗ mạnh, chỗ yếu. Từ đó có biện pháp tác động thúc đẩy doanh nghiệp tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 2.1.1.3 Nhiệm vụ Lập dự thảo tài chính đồng thời và thống nhất với kế hoạch sản xuấtkinh doanh. Huy động nguồn vốn cho thích hợp bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh mang hiệu quả kinh tế tối ưu. Tổ chức thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng hẹn với khách hàng, các khoản phải nộp với ngân sách Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra tài chính, nhằm tìm ra biện pháp sử dụng triệt để và hiệu quả vật tư thiết bị, lao động hiện có để tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. 2.1.2 Lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm Phân tích tài chính là tiến trình xử lý tổng hợp các thông tin được thể hiện trên báo cáo tài chính và các báo cáo thuyết minh bổ sung, thành các thông tin hữu ích cho công tác quản lý tài chính các doanh nghiệp thành các dữ liệu làm cơ sở để các nhà đầu tư hoặc người cho vay đi đến quyết định đầu tư hoặc cho vay. Vì thế cần phải thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác tình hình tài chính của doanh nghiệp,trong đó công tác tình hình tài chính giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa. Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của Nhà nước, xem xét việc vay vốn... Qua việc phân tích các số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính phải nói lên được thực chất kết quả hoạt động tình hình tài chính mạnh hay yếu, ưu nhược điểm của doanh nghiệp... Thông qua phân tích tình hình tài chính những nội dung ẩn trên các con số sẽ được thể hiện rõ trở thành nguồn thông tin bổ ích cho nhà quản trị. 2.1.2.2 Mục đích phân tích Qua phân tích đánh giá được tình hình tài chính trước, trong và sau mọi quá trình kinh doanh giúp cho các đơn vị và các cơ quan quản lý cấp trên biết được thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Xác định rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, từ đó tìm ra những biện pháp có hiệu quả và đề ra những quyết định đúng đắn nâng cao chất lượng của công tác quản lý kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Như vậy mục đích của việc phân tích tài chính xác định cơ cấu của loại vốn và nguồn vốn, tình hình sản xuất và hiệu quả sử dụng đồng vốn mà doanh nghiệp đã bỏ ra, đồng thời cũng cho thấy khả năng thanh toán của đơn vị một cách kịp thời khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong sản xuất. 2.1.3 Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính 2.1.3.1 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo kế toán duy nhất phản ảnh được toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán lầtì liệu hết sức quan trọng và cần thiết để quản lý toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh. Là căn cứ thưc tế quan trọng để xem xét và đánh giá tình hình phân bổ vốn. Là tài liệu cần thiết cho cơ quan chủ quan và các cơ quan chức năng tài chính, ngân hàng..., trong việc đánh giá và kiểm tra tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình chấp hành các chính sách chế độ về quản lý kinh tế, tài chính, nộp ngân sách... Ngoài ra nó còn là nguồn thông tin cần thiết cho nhiều đối tượng khác có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp, kể cả những đối tượng có nhu cầu trong tương lai. 2.1.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Còn gọi là báo cáo thu nhập hay báo cáo lợi tức – là báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh; phản ánh thu nhập của hoạt động chính và các hoạt động khác qua thời kỳ kinh doanh. Ngoài ra, theo quy định ở việt nam, báo cáo thu nhập còn có thêm phần kê khai tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng – VAT. Nội dung của báo cáo thu nhập là chi tiết các chỉ tiêu của đẳng thức tổng quát quá trình kinh doanh: Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận. 2.1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo ngân lưu còn gọi là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Là báo cáo thể hiện lưu lượng tiền vào, tiền ra của doanh nghiệp. Kết quả phân tích ngân lưu giúp doanh nghiệp điều phối lượng tiền mặt một cánh cân đối giữa các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Nói một cách khác, báo cáo ngân lưu chỉ ra các lĩnh vực nào tạo ra, nguồn tiền, lĩnh vực nào sử dụng tiền, khả năng thanh toán, lượng tiền thừa thiếu và thời điểm cần sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất, tối thiểu hoá chi phí sử dụng vốn. 2.1.4 Khái quát tình hình tài chính 2.1.4.1 Phân tích tình hình chung Để phân tích khái quát tình hình tài chính, ta xem xét trước hết ở sự thay đổi của bảng cân đối kế toán, tức là sự tăng giảm về mặt tổng số của tài sản và nguồn vốn. Theo nguyên tắc cân bằng của bảng cân đối kế toán. Tổng tài sản bằng (=) Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu. Nếu giả định tổng tài sản tăng lên, về khái quát ta hiểu rằng phía nguồn vốn phải tăng lên một khoản tương ứng; đó có thể là một khoản nợ đã tăng hoặc một khoản tăng trong vốn chủ sở hữu. 2.1.4.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán a. Phân tích tình hình biến động tài sản Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thành lập cũng như đang hoạt động khâu đầu tiên là phải có vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chia làm 2 loại: -Tài sản cố định : Vốn cố định là một bộ phận quan trọng trong vốn đầu tư nói riêng, của vốn sản xuất nói chung. Vì vậy, việc quản lý vốn được coi là một trọng điểm trong công tác tài chính doanh nghiệp. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Tỷ suất đầu tư ( (((((((((((((((( Tổng tài sản Để đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố định của các doanh nghiệp người ta sử dụng tài cố định. Doanh thu tiêu thụ Hiệu suất sử dụng TSCĐ ( (((((((((((((((( Gía trị ròng bình quân TSCĐ trong kỳ Chỉ tiêu này nói lên mỗi đồng TSCĐ có thể làm ra bao nhiêu đồng doanh thu sản phẩm hàng hoá được tiêu thụ trong kỳ. Khi đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ, cần tìm hiểu thêm một số chỉ tiêu sau: Doanh thu tiêu thụ Số vốn quay vòng cố định ( (((((((((((((( Vốn cố định sử dụng bình quân Lợi nhuận Tỷ lệ sinh lợi vốn cố định ( (((((((((((((( Vốn cố định sửdụng bình quân -Tài sản lưu động : Tài sản lưu động bao gồm: Hàng tồn kho, các khoản phải thu, vốn bằng tiền. Khi đánh giá hiệu quả sử dựng vốn lưu động, thường sử dụng các chỉ tiêu phân tích sau: Doanh thu tiêu thụ Số vòng quay VLĐ ( (((((((((((( VLĐ sử dụng bình quân Lợi nhuận thuần Tỷ lệ sinh lợi VLĐ ( (((((((((((( VLĐ sử dụng bình quân 360 x VLĐ sử dụng bình quân Số ngày luân chuyển bình quân ( ((((((((((((( Doanh thu tiêu thụ b. Phân tích tình hình nguồn vốn Phần này phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang sử dụng vào thời điểm lập báo cáo tài chính. Về mặt kinh tế, khi xem phần nguồn vốn các nhà quản trị doanh nghiệp thấy được thực trạng tài chính của doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng. Về mặt pháp lý, nhà quản trị thấy được trách nhiệm của mình về tổng số vốn được hình thành như: vốn chủ sở hữu, vay ngân hàng và các đối tượng khác; các khoản phải trả, phải nộp vào ngân sách, các khoản phải thanh toán với công nhân viên ... - Nợ phải trả: Đây là số vốn mà doanh nghiệp vay ngắn hạn hay dài hạn. Loại vốn này mà doanh nghiệp chỉ được dùng trong một thời gian nhất định với thời hạn phải trả lại cho chủ nợ. - Vốn chủ sở hữu: Loại vốn này thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp hay những bên góp vốn, không phải là những khoản nợ, không phải cam kết thanh toán, sử dụng được vô kỳ hạn. Bao gồm: Vốn kinh doanh: Được hình thành như vốn pháp định, nguồn vốn tự bổ sung, nguồn vốn liên doanh, quỹ và dự trữ, lợi tức chưa phân phối. 2.1.4.3 Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh a. Phân tích tình hình doanh thu Doanh thu hay còn gọi là thu nhập của doanh nghiệp, đó là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp lao vụ và dịch vụ của Công ty. Doanh thu về bán sản phẩm hàng hóa thuộc những hoạt động sản xuất kinh doanh chính và doanh thu về cung cấp lao vụ và dịch vụ cho khách hàng theo chức năng hoạt động của Công ty. b. Phân tích tình hình lợi nhuận Sau một thời gian hoạt động nhất định doanh nghiệp sẽ có thu nhập bằng tiền. Lợi nhuận của doanh nghiệp là chênh lệch giữa doanh thu thuần với giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Do đó chỉ tiêu lợi nhuận có ý nghĩa rất quan trọng. Lợi nhuận ( Doanh thu thuần ( (Gía thành ( Chi phí bán hàng ( Chi phí quản lý) 2.1.5 Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính Có rất nhiều chỉ tiêu để phân tích tình hình tài chính nếu không muốn nói là vô tận, trong đó có những chỉ tiêu quen thuộc đặc trưng và cả những chỉ tiêu được các doanh nghiệp tự thiết lập nhằm mục đích phục vụ các nhu cầu phân tích cụ thể khác nhau. Trong mục này chúng ta chỉ phân tích nhóm chỉ tiêu lợi nhuận. 2.1.5.1 Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp. Lợi nhuận được mọi người quan tâm và cố gắng tìm hiểu. Khi phân tích, lợi nhuận được đặt trong tất các mối quan hệ có thể (doanh thu, tài sản, vốn chủ hữu...); mỗi góc độ nhìn đều cung cấp cho nhà phân tích một
Luận văn liên quan