Tiểu luận Ứng dụng triển khai hệ thống y khoa.net tại bệnh viện

Tên: Phòng khámđa khoa ABC(ABC Clinic) Ngày thành lập: 6-6-2006 Địa chỉ:39E, Nguyễn Oanh, P16, Gò Vấp, TP HCM Tel: 08 62576694 Fax: 08 62576693 Email : benhvienabc@abc.com.vn Website: www.abclinic.com.vn. Số lượng y bác sĩ 40 nhân viên ( 6/2006) Số lượng bệnh nhân 200 lượt/ngày Tất cả các bộ phận điều trị đều được nối mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho y, bác sĩ, khi xem hồ sơ bệnh án của các phòng khoa bệnh khác mà bệnh nhân đã khám qua Việc mở phòng khám điện tử là một bước đột phá hoàn toàn mới mẻ trong cách quản lý bệnh nhân và hồ sơ bệnh nhân bằng điện tử tại Việt Nam. Phòng khám điện tử này sẽ giúp giảm thiểu tối đa kinh phí đi lại cũng như tình trạng “quá tải” trong các bệnh viện của TP HCM. ♣Với phương châm luôn luôn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao và tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng, phòng khám ABCchú trọng việc đầu tư vào tất cả hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất, tốt nhất để phục vụ việc khám chữa bệnh dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, chính xác nhất và thuận lợi nhất.

pdf33 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2354 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Ứng dụng triển khai hệ thống y khoa.net tại bệnh viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP Đề tài: ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Y KHOA.NET TẠI BỆNH VIỆN Nhoùm 03 : 1. Leâ Thò Thu Giang - 26/04/1983 – QT01 – K10 2. Nguyeãn Vaên Haøo - 16/04/1983 – QT07 – K13 3. Nguyeãn Hoàng Haûi - 19/09/1982– QT02 – K13 4. Nguyeãn Ngoïc Haûi - 19/11/1984 – QT02 – K13 5. Leâ Hieân - 06/05/1983– QT02 – K13 6. Huyønh Thò Dieäu Hieàn - 12/09/1983 – QT02 – K13 7. Nguyeãn Thò Dieäu Hieàn - 29/05/1987– QT02 – K13 8. Nguyeãn Thò Thu Hieàn - 07/07/1985– QT02 – K13 GVHD : Ths.Nguyeãn Vaên Naêm NIÊN KHÓA: 2010 - 2011 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 2 K ý tê n T ha m gi a - 10 10 10 10 - 10 10 10 10 C ôn g vi êc V ắn g X ây d ựn g m ô h ìn h qu an h ệ 1 -n T ìm h iểu tổ ng qu an về đề tà i V ẽ b iểu m ẫu X ây d ựn g m ô h ìn h qu an h ệ 1 -n V ắn g V ẽ b iểu m ẫu , sơ đồ dò ng d ữ l iệu T ổn g h ợp , c hỉn h s ửa C hu ẩn hó a T ổn g h ợp , c hỉn h s ửa L ớp V B 13 Q T 00 5 V B 10 Q T 00 1 V B 13 Q T 00 2 V B 13 Q T 00 2 V B 13 Q T 00 2 V B 09 Q T 00 2 V B 13 Q T 00 2 V B 13 Q T 00 2 V B 13 Q T 00 2 V B 13 Q T 00 2 N gà y/ th án g/n ăm si nh 22 /0 7/ 19 84 26 /0 4/ 19 83 16 /0 4/ 19 83 19 /0 91 98 2 19 /1 1/ 19 84 25 /0 3/ 19 82 6/ 5/ 19 83 12 /9 /1 98 3 29 /0 5/ 19 87 7/ 7/ 19 85 H ọ t ên P hạ m Vă n Đ ồn g L ê T hị Th u G ian g N gu yễ n V ăn hà o N gu yễ n H ồn g H ải N gu yễ n N gọ c H ải H uỳ nh T ru ng H ậu L ê H iê n H uỳ nh T hị Di ệu H iền N gu yễ n T hị Di ệu H iền N gu yễ n T hị Th u H iền M SS V 33 10 10 20 22 6 10 68 21 00 31 33 10 10 21 25 8 33 10 10 27 78 6 33 10 10 25 76 7 10 68 21 01 99 33 10 10 22 13 3 10 88 21 03 23 33 10 10 25 83 1 33 10 10 21 46 4 B ẢN G PH ÂN C ÔN G CÔ NG V IỆ C ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 3 MỤC LỤC I. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG YKHOA.NET TẠI ABC.............. 4 1.1 Giới thiệu bệnh viện ABC.................................................................................... 4 1.2 Giới thiệu sơ lược về phần nềm YKHOA.NET.......................................................... 5 1.3 Nhu cầu quản lý bệnh nhân ........................................................................................ 6 1.4 Hoàn cảnh triển khai hệ thống .................................................................................... 7 II. MÔ HÌNH YKHOA.NET 8 2.1 Quá trình triển khai ..................................................................................................... 8 2.2 Kết quả triển khai phần mềm YKHOA.NET............................................................. 8 2.3 Operational CRM- Front Office ................................................................................. 10 2.4 Analytical CRM –Back Office ................................................................................... 10 2.5 Các mô hình- bảng- biểu đồ........................................................................................ 12 III. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI.................................................................................. 13 3.1 Về mặt chi phí............................................................................................................. 13 3.2 Về mặt thời gian ......................................................................................................... 14 3.3 Các nguồn lực khác .................................................................................................... 14 IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG BỆNH VIỆN ABC 16 4.1 Biểu mẫu đăng ký làm thẻ khám chữa bệnh............................................................... 18 4.2 Biểu mẫu phiếu đăng ký dịch vụ xét nghiệm ............................................................. 19 4.3 Biểu mẫu hóa đơn thu tiền khám bệnh ....................................................................... 21 4.4 Biểu mẫu Phiếu kết quả xét nghiệm ........................................................................... 23 4.5 Phiếu chỉ định của bác sĩ lâm sàng ............................................................................. 25 4.6 Biểu mẫu toa thuốc ..................................................................................................... 27 4.7 Kết quả khám và điều trị............................................................................................. 29 V. SO SÁNH THỜI GIAN KHÁM BỆNH Ở BỆNH VIỆN THÔNG THƯỜNG VỚI E-ABCCLINIC ....................................................................................................... 32 VI. KẾT LUẬN ............................................................................................................... 33 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 4 I. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG YKHOA.NET TẠI ABC 1.1 Giới thiệu bệnh viện ABC: Tên: Phòng khám đa khoa ABC (ABC Clinic) Ngày thành lập: 6-6-2006 Địa chỉ: 39E, Nguyễn Oanh, P16, Gò Vấp, TP HCM Tel: 08 62576694 Fax: 08 62576693 Email : benhvienabc@abc.com.vn Website: www.abclinic.com.vn. Số lượng y bác sĩ 40 nhân viên ( 6/2006) Số lượng bệnh nhân 200 lượt/ngày Tất cả các bộ phận điều trị đều được nối mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho y, bác sĩ, khi xem hồ sơ bệnh án của các phòng khoa bệnh khác mà bệnh nhân đã khám qua… Việc mở phòng khám điện tử là một bước đột phá hoàn toàn mới mẻ trong cách quản lý bệnh nhân và hồ sơ bệnh nhân bằng điện tử tại Việt Nam. Phòng khám điện tử này sẽ giúp giảm thiểu tối đa kinh phí đi lại cũng như tình trạng “quá tải” trong các bệnh viện của TP HCM. ♣Với phương châm luôn luôn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao và tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng, phòng khám ABC chú trọng việc đầu tư vào tất cả hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất, tốt nhất để phục vụ việc khám chữa bệnh dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, chính xác nhất và thuận lợi nhất. Hình 1: Thiết bị hiện đại được sử dụng ở phòng khám Qui trình khám bệnh ngắn gọn, tiết kiệm thời gian quí báu của bệnh nhân, bệnh nhân không phải mất thời gian chờ đợi, không trải qua những thủ tục giấy tờ phức tạp, chỉ cần cà thẻ từ vào máy để được nhận dạng là bệnh nhân đã có thể đến thẳng phòng khám với các Bác sĩ đã trong tư thế sẵn sàng chăm sóc. Ngoài những trang thiết bị tối tân nhất, ABC đã xây dựng một đội ngũ Bác Sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, làm việc toàn thời gian tại phòng khám, trực tiếp phục vụ khám chữa bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ luôn hài lòng với đội ngũ điều dưỡng và nhân viên luôn tận tâm, nhiệt tình khi đến khám bệnh tại ABC. TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 5 Hình 2: Sơ đồ tổ chức của phòng khám Dựa theo tổ chức này ABC xây dựng cho mình hệ thống quản lý các phòng ban trong bệnh viện, cũng như quan hệ giữa bệnh nhân với các phòng ban. Giữa bệnh nhân với bệnh viện. 1.2 Giới thiệu sơ lược về phần nềm YKHOA.NET: YKHOA.NET là phần mềm dùng quản lý bệnh nhân và nguồn lực của bệnh viện nhằm đạt hiệu quả tốt nhất đối với bệnh viện cũng nhân bệnh nhân. Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện ( YKHOA.NET) chia thành nhiều phân hệ, vừa độc lập, vừa liên hoàn, tùy biến phối hợp. Giúp bệnh viện quản lý giữa các phòng ban, thông tin, cũng như bệnh án của bệnh nhân được dễ dàng. Giúp bệnh nhân chuẩn đoán bệnh chính xác hơn, khám bệnh một cách nhanh chóng, đỡ tốn thời gian. Hệ thống quản lý chuyên môn YKHOA.NET 2005 bao gồm các phân hệ: · Hệ thống quản lý tiếp nhận bệnh nhân (PIM, Patient Information Managerment). · Hệ thống quản lý viện phí (BM, Billing Managerment). · Hệ thống khám ngoại trú và toa thuốc điện tử (E-prescribing). · Hệ thống quản lý bệnh nhân nội trú và báo cáo (HIS, Hospital Information System). · Hệ thống quản lý dược bệnh viện và nhà thuốc tây (DIS, Drug Information System). · Hệ thống quản lý xét nghiệm (LIB, Laboratory Information System) · Hệ thống quản lý chẩn đoán hình ảnh (RIS, Radiology Information System và PACS = Picture Archiving and Communications Systems) · Hệ thống quản lý nhân sự - tiền lương · Hệ thống quản lý Vật Tư Tiêu Hao · Hệ thống quản lý Trang thiết bị bệnh viện · Kế toán bệnh viện TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 6 Hình 3: Sơ đồ cấu trúc quản lý chuyên môn YKHOA.net Tùy từng nhu cầu của bệnh viện mà ta có hướng chọn những phân hệ khác nhau. Chẳng hạn ở ABC chọn những phân hệ như: Hệ thống quản lý tiếp nhận bệnh nhân, Hệ thống quản lý xét nghiệm, Hệ thống quản lý viện phí,… Ở bài báo cáo này chủ yếu tìm hiểu về quan hệ giữa bệnh viện với bệnh nhân nên chúng em chỉ tập trung vào tìm hiểu phân hệ Hệ thống quản lý tiếp nhận bệnh nhân (PIM, Patient Information Managerment) có thể được hiểu như một hệ thống CRM (Customer Relationship Management) 1.3 Nhu cầu quản lý bệnh nhân: ♣ Với cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu của người dân ngày càng cao, thúc đẩy các dịch vụ chất lượng với mọi loại hình xuất hiện, trong đó có các dịch vụ Y tế. Hàng loạt các trung tâm Nha Khoa, Trung tâm thẩm mỹ, Bệnh viện tư nhân ra đời, hoạt động với phương châm đáp ứng tối đa nhu cầu chăm sóc sức khoẻ khách hàng với điều kiện tốt nhất, chất lượng và thuận tiện nhất cho khách hàng. Nhằm làm cho bệnh viện ABC khác biệt viết các bệnh viện khác trong thời buổi cạnh tranh hiện nay. Bệnh nhân hay khách hàng doanh nghiệp nào cũng phải coi họ là thượng đế, nhằm thỏa mãng nhu cầu của khách hàng, ABC đã nhìn thấy rằng: - Bệnh nhân được khám chữa bệnh với chất lượng cao hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi thực trạng phải chờ đợi và trải qua các thủ tục đăng ký giấy tờ trước khi gặp Bác Sĩ. - Bác sĩ phải điền rất nhiều biểu mẫu, giấy tờ khi gặp bệnh nhân nên thời gian tiếp xúc, khám còn rất ít, có nơi thời gian khám cho bệnh nhân chỉ còn một phút/người, làm cho bệnh nhân không tin tưởng vào cách khám mặc dù Bác sĩ giỏi có tiếng tăm. TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 7 - Hiện nay hệ thống y tế công, dân lập đã phủ rộng 96% xuống phường xã nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu y tế cho toàn xã hội, do sự quá tải trong các Phòng Khám + Bệnh Viện, do thủ tục hành chánh nhiều giấy tờ, do khâu tổ chức luộm thuộm,… làm cho việc đi lại ở trong phòng khám trở nên rối loạn và đông đúc bất thường, trong khi không có một lời tư vấn chính xác, thời gian chờ đợi nhiều vì do thiếu thông tin bị kéo dài, vì phải hỏi nhiều nơi, nhiều người mới biết việc gì tiếp theo. - Các thủ tục giấy tờ cũng lập đi lập lại và viết tay nên rất chậm và làm kéo dài thời gian bệnh nhân. Chữa bệnh rất cần đến thời gian nên việc rút ngắn thời gian chờ đợi không cần thiết là điều phải làm cho hệ thống y tế. Tạo sự tiện lợi nhất cho khách hàng, cụ thể : - Mỗi hồ sơ bệnh án vào cuối ngày sẽ được chuyển từ mạng Intranet của phòng khám lên mạng Internet, dựa vào Mã Số bệnh nhân. Dữ liệu này đã được giấu tên tuổi BN, đảm bảo bí mật thông tin, đặc biệt thích hợp với những BN là nhà kinh doanh hay lãnh đạo cao cấp vốn cần giữ kín thông tin sức khỏe. Chỉ người có Mã số bệnh nhân và password (mật mã) mới truy cập mạng để xem thông tin của mình và in ra. - Có những căn bệnh, chẳng hạn tiểu đường, BN phải chữa cả đời, đôi khi phải tái khám 2 tuần/lần nên hồ sơ bệnh án rất dày, khó mang đi xa. Với bệnh án điện tử, BN không cần giữ hồ sơ bệnh án nhưng muốn xem lúc nào cũng được. - BN dù đi xa vẫn có đủ thông tin diễn biến bệnh để cung cấp cho BS nơi đến khám. - Việc xem bệnh án qua mạng còn đặc biệt có ý nghĩa với những người đang sống ở nước ngoài muốn biết tình hình khám chữa bệnh của thân nhân trong nước. Nhưng trên hết, phòng khám ABC thực hiện bệnh án điện tử nhằm đảm bảo quyền được biết thông tin của BN, không nhân danh "giữ bí mật cho BN" để giữ chân họ. Đối với ABC hệ thống này giúp quản lý tốt lượng bệnh nhân của mình. Đồng thời biết được khả năng mà những bệnh nhân cũ có thể quay lại với bệnh viện: qua việc hệ thống này sẽ đếm mỗi ngày bao nhiêu lượt khách hàng tuy cập vào trang web của mình, để xem hồ sơ bệnh án, bao nhiêu người có yêu cầu lưu trữ hồ sơ để họ dễ dàng trong việc tái khám lần sau, tăng khả năng lòng trung thành của bệnh nhân. - Quản lý này giúp các nhân viên ABC hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình tiếp xúc, giao dịch với bệnh nhân. - Điều quan trọng là khi triển khai hệ thống này giúp ABC giảm tối thiểu chi phí hoạt động. è Qua việc tìm hiểu nhu cầu của bệnh viện cũng như của khách hàng (bệnh nhân) nên ABC đã xây dựng hệ thống ykhoa.net. 1.4 Hoàn cảnh triển khai hệ thống: a) Môi trường bên ngoài: Hầu như các bệnh viện khác ( Thống Nhất, Chợ Rẫy, Hùng Vương.) đã thành lập lâu đời. Nhưng hầu như tất cả các bệnh án, liên hệ với bệnh nhân, đều bằng giấy, thủ công, không có một hệ thống rõ ràng nên việc kiểm soát số lượng cũng như quan hệ bệnh nhân gặp nhiều khó khăn khó khăn. ABC triển khai vào thời buổi công nghệ thông tin phát triển, đây là một ưu thế cho việc tìm kiếm cũng như hỗ trợ về kỹ thuật hệ thống này. TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 8 Với việc phát triển này cả nhân viên cũng như khách hàng dễ dàng làm quen, cách hoạt động và sử dụng của nó. b) Môi trường bênh trong: ABC là bệnh viện thành lập mới hoàn toàn, nên khi triển khai sử dụng hệ thống Quản lý khách hàng, bệnh viện không gặp khó khăn vì phải sử dụng hệ thống, cơ sở vật chất cũ như thế nào không bị tổn thất cho bệnh viên. Cơ sở vật chất hoàn toàn mua mới, từ phần cứng lần phần mềm, và các phần hỗ trợ khác. II. MÔ HÌNH YKHOA.NET 2.1 Quá trình triển khai: Tiêu chí cho Phòng Khám Điện tử: Mua phần mềm để đưa phòng khám thành phòng khám điện tử hoàn toàn từ khâu nhận bệnh, thu tiền, lấy các sinh hiệu, Khám BS Lâm Sàng, Khám bác sĩ Cận Lâm Sàng và các xét nghiệm đều được hỗ trợ bởi phần mềm hệ thống, các kết quả có thể gởi đến nhà bệnh nhân qua đường email, và bệnh nhân ở nhà có thể truy cập trực tiếp vào trang web để xem hồ sơ bệnh án của mình….tất cả mọi giao dịch qua mạng. è Có sự nghiên cứu kỹ về nhiều hệ thống phần mềm nên quá trình triển khai phần mềm này không gây khó khăn trở ngại gì cho ABC. Bệnh cạnh mua phần mềm đã có sẵn, ABC còn yêu cầu phía công ty viết thêm theo một số yêu cầu để thích nghi với phòng khám. Chẳng hạn: kết nối dữ liệu từ các thiết bị chuẩn đoán hiện đại như: hệ thống xét nghiệm, máy nội soi lòng tử cung, máy chụp hình răng kỹ thuật số,...Yêu cầu kết nối là: Các máy này tuy thuộc những phòng khám khác nhau, nhưng với mỗi BN thì dù qua nhiều khâu khám, thông tin vẫn phải được tập hợp về 1 ID duy nhất. Thời gian triển khai của dự phần mềm này chỉ trong vòng 7 ngày. Công ty hướng dẫn nhân viên ABC sử dụng thành thạo chương trình này không đầy 7 ngày. Mọi chi phí lắp đặt, hay hướng dẫn sử dụng điều miễn phí. Sau gần 14 phần mềm này đã hoạt động khá ổn định, rất thích hợp với Yêu cầu phòng khám ABC đặt ra ban đầu. 2.2 Kết quả triển khai phần mềm YKHOA.NET a) Quy trình khám bệnh ở ABC: TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 9 ♣ Những thuận tiện và lợi ích dành cho bệnh nhân từ phòng khám điện tử hiện đại ABC. 1. Toàn bộ hoạt động của phòng khám được quản lý chính xác bằng hệ thống điện tử. Trong đó sử dụng Server cao cấp IBM như một bộ não điện tử được hỗ trợ bằng mạng LAN và Internet. Giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi cũng như hạn chế các sai sót giữa các khâu. 2. Với thẻ khám bệnh thông minh bệnh nhân có thể theo dõi kết quả một cách nhanh chóng bằng email. Truy cập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên trang web phòng khám bất kỳ lúc nào, ở đâu. Các thông tin này hoàn toàn được bảo mật an toàn một cách tuyệt đối. 3. Trang thiết bị, máy móc hiện đại, mới 100% nhập từ nước ngoài. ABC có đầy đủ các chuyên khoa khám chữa bệnh 1. Khám nội tổng quát 2. Khám ngoại tổng quát 3. Sản, phụ khoa 4. Nhi 5. Nội tiết 6. …………….. Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm tại chỗ với độ chính xác cao và kết quả nhanh chóng 1. XN tổng quát (máu, đàm, nước tiểu, phân) 2. XN chức năng gan 3. XN chức năng thận 4. XN chức năng tuyến giáp 5. XN tuyến cận giáp 6. ………………………….. Các dịch vụ cận lâm sàng Các dịch vụ y tế đặc biệt khác ♣ Chính sự hoạt động tốt của hệ thống, đặt biệt trong quản lý bệnh nhân, nhanh không mất nhiều thời gian đi khám bệnh, dễ kiểm tra bệnh án è số lượt bệnh nhân tăng từ 100 lên 200 lượt người è doanh thu tăng đáng kể Trong quá trính triển khai YKHOA.NET, AKCLINIC cũng trãi qua 2 giai đoạn là Operrational CRM – Front Office và Analytical CRM – Back Office. Operrational CRM đã giúp cho quá trình giao tiếp và liên lạc với khách hàng được thông suốt, thông qua nhiều hình thức như gặp trực tiếp, mail … Còn Analytical CRM nắm bắt được những họat động của khách hàng diễn ra trong quá trình giao tiếp ở Front Office TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 10 2.3 Operational CRM- Front Office Thẻ thông minh được cấp cho bệnh nhân ngay từ lần đầu đến khám. Trong thẻ lưu trữ tên, tuổi, địa chỉ,… đồng thời cung cấp mã số ID cho bệnh nhân để giúp truy cập dễ dàng hồ sơ. Giảm từ 5 đến 20 phút chờ đợi, đồng thời cho phép truy cập hồ sơ cũ trong 1 giây. Hình 4: Thẻ khám AKC Khi có Thẻ Khám AKC, mỗi lần đến khám bệnh, chỉ cần trình thẻ qua máy quét mã vạch, lập tức mọi thông tin bệnh sử của bệnh nhân đã được hiện ra trên phòng của mỗi Bác sĩ. Tóm lại phần mềm quản lý của ABCCLINIC giúp cho bênh nhân và bác sĩ giao tiếp tốt hơn và đạt kết quả tốt trong kinh doanh. Xử lý dữ liệu trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân Tiếp nhận Thông tin bệnh nhân •Hành chánh •Bảo hiểm •Chính sách Các đơn vị chức năng Truy tìm thông tin Chỉ định dịch vụ Thống kê – báo cáo Thu phí Lâm sàng Cận lâm sàng Xuất nhập viện 2.4 Analytical CRM –Back Office Điểm giao dịch của ABCCLINIC ở đây là các bác sĩ trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện hoặc qua mail trong trường hợp bệnh nhân không có thời gian tới tái khám. TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GVHD: ThS. Nguyễn Văn Năm Lớp Quản Trị 2-Khóa 13-Nhóm 3 11 ABCCLINIC sử dụng phầm mềm ykhoa.net để theo đuổi mô hình “thiết kế công việc dựa trên cơ sở lấy bệnh nhân làm trọng điểm”. Điều đó có nghĩa rằng tất cả các hoạt động và dịch vụ tạo ra đều phải dựa trên lợi ích của bệnh nhân. Các chính sách cũng như việc thực hiện các dịch vụ này đều dựa trên mô hình đó. Việc huấn luyện và kiểm tra chất lượng làm việc của các nhân viên là một trong những công việc thường xuyên mà ABCCLINIC tiến hành hàng ngày. Thông thường qui trình khám tại các bệnh viện, bệnh nhân chờ rất lâu và trên tay thường là các giấy tờ xét nghiệm, sổ khám bệnh. Họ cảm giác rất chán nản và có vẻ đang ôm cái cái gì đó rất lộn xộn. Nắm bắt được yếu tố đó, ABCCLINIC đã triển khai hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân thông qua 1 máy chủ sever cao cấp. Toàn bộ thông tin, hồ sơ bệnh án điều được lưu trữ tại đây. Người bệnh khi tái khám chỉ cần mang theo thẻ điện từ mà h