Tiểu luận Vấn đề quyền con người và quyền công dân

Hiện nay, trong toàn bộ những vấn đề của loài người, quyền con người và quyền công dân là những vấn đề có lịch sử lâu đời cả về phương diện thực tiễn cũng như lý luận. Đó luôn là mối quan tâm của nhân loại ở mọi thời kỳ phát triển của nó. Mỗi bước phát triển của quyền con người, quyền công dân đều gắn liền và là thành quả của cuộc đấu tranh giai cấp, cách mạng tư sản, phản ánh quá trình nhân loại tự giả phóng mình. Do vậy những vấn đề quyền con người và quyền công dân bao giờ cũng là những điểm nóng của các cuộc đấu tranh giai cấp, đặc biệt thể hiện trên bình diện đấu tranh tư tưởng. Trong khuôn khổ bài tiểu luận này em chỉ xin trình bày những nét khái quát nhất về vấn đề quyền con người và quyền công dân.

pdf22 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4867 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Vấn đề quyền con người và quyền công dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên