Tiểu luận Xử lý việc chanh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình tại khu Thanh Sơn, phường vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sau một thời gian được tham gia khoá đào tạo quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, tôi thấy đây là khoá học rất có ý nghĩa, bổ ích, giúp tôi nắm vững được những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, cụ thể: hiểu được Nhà nước là gì, Nhà nước thực hiện những chức năng, nhiệm vụ gì; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khái niệm, đặc trưng và các nguyên tắc hoạt động công vụ; đạo đức công vụ; những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính, quản ký tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; tình hình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam; những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo văn bản, Nội dung kiến thức phong phú, sát với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn công việc, kết hợp với thảo luận những chủ đề, những tình huống có thật trong quản lý nhà nước. Từ đây giúp tôi được nâng cao cả về mặt nhận thức lý luận và tiếp nhận các thông tin thực tiễn, qua đó sẽ giúp cho việc nâng cao thêm trình độ, năng lực và tự tin hơn khi về đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện công tác tham mưu, công tác lãnh đạo, quản lý tốt hơn và thay đổi thái độ phục vụ nhân dân. Được dự khoá học này, đặc biệt là chuyên đề công vụ, đạo đức công vụ, bản thân hoàn thiện mình thêm một bước trong tư duy, nhận thức về nhiệm vụ công - tư và trong ứng xử các mối quan hệ xã hội và chắc chắn bản thân tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện công việc chuyên môn tốt hơn tại cơ quan, đơn vị và phục vụ nhân dân tốt hơn.

doc19 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Xử lý việc chanh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình tại khu Thanh Sơn, phường vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Nhận thức chung 2. Lý do chọn tình huống 3. Mục đích nghiên cứu 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5. Kết cấu của Tiểu luận GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1. Hoàn cảnh xảy ra tình huống 1.2. Diễn biến của tình huống 2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1. Mục tiêu phân tích tình huống 2.2. Cơ sở lý luận 2.3. Phân tích diễn biến của tình huống 3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1. Mục tiêu xử lý tình huống 3.2. Xây dựng và lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử lý 3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án, giải pháp đã lựa chọn để xử lý tình huống 3.4. Khuyến nghị và đề xuất KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 2 5 5 6 7 7 7 7 7 10 10 11 11 15 15 16 17 17 18 19 MỞ ĐẦU 1. Nhận thức chung Sau một thời gian được tham gia khoá đào tạo quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, tôi thấy đây là khoá học rất có ý nghĩa, bổ ích, giúp tôi nắm vững được những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, cụ thể: hiểu được Nhà nước là gì, Nhà nước thực hiện những chức năng, nhiệm vụ gì; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khái niệm, đặc trưng và các nguyên tắc hoạt động công vụ; đạo đức công vụ; những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính, quản ký tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; tình hình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam; những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo văn bản, Nội dung kiến thức phong phú, sát với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn công việc, kết hợp với thảo luận những chủ đề, những tình huống có thật trong quản lý nhà nước. Từ đây giúp tôi được nâng cao cả về mặt nhận thức lý luận và tiếp nhận các thông tin thực tiễn, qua đó sẽ giúp cho việc nâng cao thêm trình độ, năng lực và tự tin hơn khi về đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện công tác tham mưu, công tác lãnh đạo, quản lý tốt hơn và thay đổi thái độ phục vụ nhân dân. Được dự khoá học này, đặc biệt là chuyên đề công vụ, đạo đức công vụ, bản thân hoàn thiện mình thêm một bước trong tư duy, nhận thức về nhiệm vụ công - tư và trong ứng xử các mối quan hệ xã hội và chắc chắn bản thân tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện công việc chuyên môn tốt hơn tại cơ quan, đơn vị và phục vụ nhân dân tốt hơn. 2. Lý do chọn tình huống Hiện tại, cả nước đang thực hiện Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Thực hiện Luật Đất đai 2013, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị định; các bộ, ngành đã ban hành hơn 40 Thông tư, Thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành Luật, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, nhiều địa phương đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật Đất đai giữa Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 đã được kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ; không để ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, thực tế thi hành Luật Đất đai 2013 tại các tỉnh, huyện, thị xã, thành phố cho thấy, hiện nay nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự khai thác và phát huy đầy đủ để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Khó khăn trong tiếp cận đất đai vẫn là một trong những rào cản để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, tại điều 54 quy định: 1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. 2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. 3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, công tác quản lý đất đai đã từng bước đáp ứng được yêu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân dân, ổn định an ninh chính trị của địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý đất đai ở một số địa phương vẫn còn chưa chặt chẽ, chưa giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm luật đất đai, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian dài chưa được giải quyết. Trong thời gian theo học Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khoá I năm 2019 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, cùng với kinh nghiệm tham gia các tổ công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, thực hiện cưỡng chế vi phạm luật đất đai và thu hồi đất để thực hiện các dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn thành phố, để hiểu và nhận thức hơn nữa về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tôi chọn đề tài “Xử lý việc chanh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình tại khu Thanh Sơn, phường vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2018”. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, dưới sự chỉ bảo tận tình của các giảng viên, các thầy cô giáo Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ cùng với những kiến thức tiếp thu được trong khóa học, tôi đã chọn đề tài và hoàn thành tiểu luận này. Tuy nhiên do thời gian sưu tầm tài liệu không nhiều và trình độ nhận thức còn hạn chế nên tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy cô giáo để tiểu luận được hoàn thiện hơn và có thể áp dụng vào trong thực tế công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn ! 3. Mục đích nghiên cứu - Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn để giải quyết tình huống vi phạm luật đất đai - Phân tích nguyên nhân từ đó đưa ra các phương án giải quyết và lựa chọn phương án giải quyết. - Đề xuất các kiến nghị, giải pháp, giải quyết kịp thời vi phạm luật đất đai. - Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để lựa chọn phương án giải quyết tối ưu. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vi phạm Luật đất đai trên địa bàn khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh. - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Tập trung phân tích tình huống vi phạm luật đất đai của một số hộ dân trên địa bàn khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh. + Không gian: Trong khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh + Thời gian: Năm 2018 5. Kết cấu của Tiểu luận Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận được kết cấu 3 phần: Phần 1: Mô tả tình huống Phần 2: Phân tích tình huống Phần 3: Xử lý tình huống GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1. Hoàn cảnh xảy ra tình huống Phường Vũ Ninh là một trong các phường trung tâm của thành phố Bắc Ninh, có vị trí địa lý thuận lợi và nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của thành phố. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ phường Vũ Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép khảo sát địa điểm tại Văn bản số 1797/CN.XDCB-CT ngày 22/12/2004 và Văn bản số 515/UBND-XDCB ngày 04/5/2007, được Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 148/XD-QLN ngày 21/9/2005 và Quyết định số 426/QĐ-SXD ngày 01/11/2007. UBND phường Vũ Ninh đã làm các quy trình, thủ tục, thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án. Sau nhiều lần chi trả, vẫn còn 21 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, có 02 hộ: bà Ngô Thị Dung, ông Nguyễn Văn Chinh đã có hành vi chanh chấp đất đai và mâu thuẫn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật dân cư dịch vụ khu Thanh Sơn. 1.2. Diễn biến của tình huống Trên cơ sở có văn bản đồng ý của UBND cấp trên, UBND phường Vũ Ninh đã phối hợp với các cơ quan liên quan trích đo địa chính khu đất bị thu hồi để lập hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tổng thể của dự án theo quy định tại Nghị định 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007. Ngày 16/6/2008, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ dự án. Ngày 17/6/2008, UBND phường Vũ Ninh tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cùng các hồ sơ, vản bản pháp lý có liên quan. Hết thời gian niêm yết ngày 17/7/2008, UBND phường Vũ Ninh lập biên bản kết thúc thời gian công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tổng thể. Ngày 15/01/2009, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư. Ngày 13/4/2009, Chủ tịch UBND tỉnh ban bành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND phường D để thực hiện dự án. Sauk hi được UBND tỉnh thu hồi đất và giao đất thì công tác lập hồ sơ thu hồi đất tới hộ, kê khai kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường chưa thực hiện ngay do dự án tạm dừng triển khai. Ngày 15/3/2012, UBND phường Vũ Ninh niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án tại trụ sở UBND phường và nhà văn hoá khu phố Thanh Sơn (có biên bản niêm yết). Ngày 5/4/2012, hết thời hạn niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND phường Vũ Ninh tổng hợp ý kiến của các hộ dân và hoàn thiện hồ sơ, phương án trình UBND thành phố xem xét. Ngày 25/5/2012, UBND thành phố ban hành thông báo số 52/TB-UBND về việc thu hồi đất và thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ của dự án. UBND phường Vũ Ninh đã thực hiện niêm yết công khai thông báo đồng thời niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ lần 2 tại trụ sở UBND phường và nhà văn hoá khu phố Thanh Sơn (có biên bản niêm yết). Ngày 27/6/2012, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án họp duyệt thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án. Sau khi UBND phường Vũ Ninh hoàn thiện hồ sơ theo kết luật của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, ngày 6/9/2012, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. UBND phường Vũ Ninh đã tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án; gửi quyết định thu hồi đất và giao đất số 438/QĐ-UBND, quyết định thu hồi đất số 741/QĐ-UBND ngày 12/6/2012, quyết định phê duyệt phương án số 1144/QĐ-UBND ngày 6/9/2012 và bảng tính tiền bồi thường, hỗ trợ tới các hộ gia đình, cá nhân (có danh sách ký nhận); tổ chức họp với các hộ dân có đất bị thu hồi để phổ biến các văn bản pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ và bàn biện pháp giải phóng mặt bằng, trong đó ngày 11/10/2012 họp với các hộ dân khu 3, ngày 17/10/2012 họp với các hộ dân khu Thanh Sơn Ngày 7/12/2012, ngày 24/01/2013, UBND phường Vũ Ninh tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân. Sau nhiều lần chi trả, vẫn còn 21 hộ dân thuộc khu Thanh Sơn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Ngày 10/4/2013, Chủ tịch UBND phường Vũ ninh ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác vận động giải phóng mặt bằng dự án. Tổ công tác đã thực hiện tuyên truyền, vận động tới các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ ở khu Thanh Sơn vào ngày 17/4/2013 (có biên bản kèm theo). Ngày 5/7/2013, UBND phường Vũ Ninh có buổi làm việc với các hộ gia đình cố tình không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Ngày 15/9/2014, tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án của phường Vũ Ninh tiếp tục tuyên truyền, vận động đối với các hộ ở khu Thanh Sơn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, các hộ đều không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (có biên bản vận động). Ngày 2/10/2014, UBND phường Vũ Ninh có văn bản số 126a/CV-UBND về việc bổ sung hồ sơ đề nghị cưỡng chế dự án dân cư dịch vụ khu Thanh Sơn, trong đó đề nghị cưỡng chế đối với 12 hộ khu Thanh Sơn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Ngày 13/9/2016, các ngành, đoàn thể khu phố Thanh Sơn đã tổ chức đến từng hộ gia đình, cá nhân khu Thanh Sơn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để tuyên truyền, vận động. Ngày 14/7/2017, tập thể cán bộ và nhân dân khu phố Thanh Sơn có đơn đề nghị tổ chức cưỡng chế đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất cố tình không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án dân cư dịch vụ khu Thanh Sơn. Năm 2018, ông Nguyễn Văn Chinh xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật dân cư dịch vụ khu Thanh Sơn. Sau đó có 01 hộ khác: bà Ngô Thị Dung cũng có hành vi vi phạm lấn, chiếm đất (xây dựng nhà tạm trên đất công và đất nông nghiệp) tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật dân cư dịch vụ khu Thanh Sơn. 2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1. Mục tiêu phân tích tình huống Mục tiêu của phân tích tình huống là căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành của Trung ương và địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai để làm rõ hành vi vi phạm lấn, chiếm đất của 02 hộ gia đình; đồng thời chỉ ra được những yếu kém trong công tác quản lý đất đai của đội ngũ cán bộ, công chức từ xã, phường đến các phòng ban chuyên môn của thành phố. Từ đó, đưa ra những giải pháp xử lý hợp tình, hợp lý và những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý về xây dựng, đất đai và đô thị của địa phương. 2.2. Cơ sở lý luận - Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khoá XIII. - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI. - Luật Xây dựng số 50/2014/Qh13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khoá XIII. - Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. - Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 - Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh 2.3. Phân tích tình huống Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tình huống được xuất hiện từ khi các hộ cố tình không nhận tiền bồi thường và có 02 hộ hộ: ông Nguyễn Văn Chinh, bà Ngô Thị Dung đã có hành vi vi phạm lấn, chiếm đất (xây dựng nhà tạm trên đất công và đất nông nghiệp) tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật dân cư dịch vụ khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh. 02 hộ gia đình trên đã vi phạm trong lĩnh vực đất đai do: + Ngày 13/4/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND phường Vũ Ninh để thực hiện dự án. + Ngày 12/6/2012, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án. + Sau khi có Quyết định thu hồi đất và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án (đã kiểm kê xong) thì một số hộ gia đình đã tự ý xây dựng nhà tạm trên đất công và đất nông nghiệp, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Văn Chinh ( Đã lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng đô thị ngày 12/7/2012; Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND phường Vũ Ninh về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trên). Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị. Việc xử phạt hành chính các hộ dân xây dựng nhà cửa trên đất quy hoạch đô thị cần phải căn cứ đất đã được công bố quy hoạch nhưng có kế hoạch sử dụng đất hàng năm hay chưa theo Điều 49, Luật đất đai 2013: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Theo như quy định trên, mảnh đất nằm trong diện quy hoạch, nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì các hộ dân vẫn tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật (trong đó có cả quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất); nếu có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì sẽ bị hạn chế trong việc xây dựng mới, trồng cây hàng năm, Khoản 4 Điều 12 Luật xây dựng 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau: Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp Trình tự, thủ tục xử phạt và cưỡng chế thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, và Nghị định 166/2013/NĐ-CP  như sau: - Người có thẩm quyền yêu cầu người có hành vi vi phạm đang diễn ra buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính thành 02 bản, giao cho người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm giữ 01 bản; nếu hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt thì người lập biên bản chuyển biên bản đến người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt - Tiến hành xác minh hành vi vi phạm - Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính : trong thời gian 02 ngày làm việc từ ngày ra quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền phải gửi quyết định cho cá nhân, tổ chức, bị xử pahtj, cơ quan khác có liên quan để thi hành. Người vi phạm phải chấp hành xong quyết định trong thời gian 10 ngày từ ngày nhận quyết định xử phạt - Nếu người vi phạm không tự nguyện chấp hành thì tiến hành cưỡng chế. Trước khi tổ chức cưỡng chế thì phải ra quyết định cưỡng chế gửi đến người vi phạm và các cơ quan cấp trên để thực hiện - Trong trường hợp phá dỡ công trình xây dựng trái phép hoăc không có giấy phép thì phải gửi đến người bị cưỡng chế, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành các biện pháp cưỡng chế trước ít nhất 05 ngày để phối hợp - Nếu trước khi tiến hành cưỡng chế, người bị cưỡng chế tự nguyện thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành; nếu cố tình vắng mặt thì cần phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến để cưỡng chế.  Tuy nhiên, theo quy định của Điểm  d, Khoản 1 Điều 2 Thông tư 02/2014/TT-BXD quy định: Đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Xây dựng thì người có thẩm quyền xử ph
Luận văn liên quan