Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu và công ty xây lắp vật tư xây dựng I

Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò tích cực trong việc giúp các nhà quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế một cách hiệu quả nhất trong các Năm gần đây cùng với sự phát triển nền kinh tế. Sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế hệ thống kế toán Việt nam với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính đã không ngừng được đổi mới hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào quản lý tài chính Nhà nước nói chung và của doanh nghiệp nói chung đứng trước biến động của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm và lựa chọn cho mình phương thức sản xuất tối ưu nhất sao cho các yếu tố của đầu vào là hợp lý kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả và chất lượng được thị trường đón nhận lâu dài Mục đích của bất kỳ doang nghiệp nào cũng là tối đa hoá lợi nhuận một trong những biện pháp quan trọng là quản lý và sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm và có hiệu quả nhất. Muốn vậy doanh nghiệp phải dựa trên cơ sở tính toán chính xác nhập_xuất_tồn nguyên vật liệu thì mới có thể xác định đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh đồng thời góp phần được các biện pháp quản lý hạch toán nhập _xuất_tồn nguyên vật liệu, có tác dụng quan trọng trong việc thực hiện các chế độ hạch toán kinh tế.

doc53 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1803 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu và công ty xây lắp vật tư xây dựng I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan