Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quang Thái

Mục Lục Lời nói đầu4 Phần I :Lý Luận Chung.5 I – Những Vấn Đề Chung Về Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm.5 1) Chi Phí Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp.5 a) Chi Phí Sản Xuất.5 b) Phân Loại Chi Phí Sản Xuất.5 2) Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp Sản Xuât.6 3) Đôí Tượng Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Đối Tượng Tính Giá Thành.7 II – Sự Cần Thiết Của Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chuyển Đổi Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm.7 III - Nội Dung Của Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm.8 IV – Phương Pháp Tính Giá. 14 Phần II : Phân Tích Thực Trạng Về Tổ Chức Công Tác Kế Toán Ơ Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quang Thái.21 I - Đặc Điểm Chung Của Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quang Thái.21 1) Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển.21 2) Chức Năng Và Nhiệm Vụ.22 3) Mạng Lưới Kinh Doanh.22 4) Tình Hình Kinh Doanh Và Tổ Chức Bộ Máy.22 5) Đặc Điểm Về Vốn Kinh Doanh.23 6) Tổ Chức Công Tác Kế Toán Và Bộ Máy Kế Toán.24 II – Thực Trạng Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quang Thái.26 1)Công Tác Quản Lý Chung Về Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quang Thái.26 1.1)Kế Toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp.27 1.2)Kế Toán Chi Phí Nhân Công Trực Tiếp.29 1.3)Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Chung.31 2)Các Thủ Tục Quản Lý Và Chế Độ Hạch Toán Ban Đầu.40 3)Tổ Chức Công Tác Kế Toán.42 III – Công Tác Phân Tích Kinh Tế Về Kế Toán Tập Hpợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm.43 1)Nêu Thực Trạng Về Công Tác Phân Tích Kinh Tế.43 2)Căn Cứ Vào Tình Hình Thực Tế Và Lý Luận Đ• Học Để Tiến Hành Phân Tích.45 Phần III : Một Số ý Kiến Nhằm Làm Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán.49 I – Nhận Xét Về Công Tác Kế Toán ở Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quang Thái. 49 II – Một Số ý Kiến Nhằm Làm Hoàn Thiện Hợn Lên Công Tâc Kế Toán ở Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quang Thái.50 III. Kết luận50

doc50 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1593 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quang Thái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan