Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sao Đô Thành

MỤC LỤC Lời mở đầu3 pphần iần i: lý luận chung về kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại5 I. sự cần thiết phải tổ chức kế toỏn Bỏn hàng, xác định kết quả.5 1. Vai trũ, vị trớ của bỏn hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp5 2. Yờu cầu quản lý bỏn hàng và xỏc định kết quả7 3. Nhiệm vụ của kế toỏn bỏn hàng và xác định kết quả.10 II. Nội dung tổ chức kế toỏn bỏn hàng, và xác định kết quả bán hàng10 A. Kế toỏn bỏn hàng10 1. Chứng từ kế toỏn:10 2. Tài khoản sử dụng10 3. Phương pháp tính giá hàng hoỏ12 4. Phương pháp kế toán bán hàng16 B. Kế toán xác định kết quả bán hàng27 1. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng27 2. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp30 3. Kế toán xác định kết quả bán hàng33 Phần II: thực trạng công tác kế toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh Sao đô Thành35 I. Đặc điểm chung của công ty tnhh Sao đô Thành35 1. Quỏ trỡnh hỡnh thành của cụng ty35 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh ở Công ty TNHH Sao Đô Thành37 2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh:37 2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh:38 3. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Sao Đô Thành39 II. Tỡnh hỡnh thực tế về tổ chức kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bán hàng ở công ty tnhh Sao Đô Thành.41 A. Kế toỏn bỏn hàng41 1. Tỡnh hỡnh thực tế về cụng tỏc bỏn hàng ở cụng ty TNHH Sao Đô Thành41 2. Thủ tục bỏn hàng và chứng từ kế toỏn:41 3. Tài khoản sử dụng:47 4. Quy trỡnh kế toỏn bỏn hàng:49 B. Kế toán xác định kết quả bán hàng60 1. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp:60 2. Kế toán xác định kết quả bán hàng65 phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng70 I. Nhận xột chung về cụng tỏc quản lý kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả tại công ty tnhh SĐT70 II. Nhận xột cụ thể71 1. Kế toỏn bỏn hàng71 2. Tỡnh hỡnh theo dừi cụng nợ72 3. Về nghiệp vụ bỏn hàng, xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng73 III. Một số ý kiến gúp phần hoàn thiện kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả ở Công ty TNHH Sao Đô Thành73 Kết luận76 Danh mục tài liệu tham khảo78 PHẦN I Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ. 1. Vai trũ, vị trí của bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp a. Bỏn hàng: Là việc chuyển quyền sở hữu về hàng hoỏ, thành phẩm, dịch vụ cho khỏch hàng, doanh nghiệp thu tiền hay được quyền thu tiền. Đó chính là quá trỡnh vận động của vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm hàng hoá sang vốn bằng tiền và xác định kết quả. Trong các doanh nghiệp thương mại chủ yếu là bán hàng hóa. Bán hàng là một chức năng chủ yếu của doanh nghiệp, bên cạnh đó nó cũn nhiều chức năng khác như mua hàng, dự trữ hàng. Bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào cũng phải thực hiện hai chức năng mua và bán. Hai chức năng này có sự liên hệ với nhau mua tốt sẽ tạo điều kiện cho bán tốt. Để thực hiện tốt các nghiệp vụ trên đũi hỏi phải cú sự tổ chức hợp lý cỏc hoạt động, đồng thời tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiờn cứu nhu cầu người tiêu dùng. Như vậy tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về mặt tổ chức và nắm bắt nhu cầu của thị trường. Chỉ cú thụng qua việc bỏn hàng - giá trị sản phẩm dịch vụ mới được thực hiện do đó mới có điều kiện để thực hiện mục đích của nền sản xuất hàng hoá và tái sản xuất kinh doanh không ngừng được mở rộng. Doanh thu bán hàng sẽ bù đắp được các chi phí bỏ ra, đồng thời kết quả bán hàng sẽ quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bỏn hàng tự thõn nú khụng phải là một quỏ trỡnh của sản xuất kinh doanh nhưng nó lại là một khâu cần thiết của tái sản xuất xó hội. Vỡ vậy bỏn hàng gúp phần nõng cao năng suất lao động, phục vụ sản xuất tiêu dùng và đời sống xó hội. Nhờ cú hoạt động bán hàng, hàng hoá sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng và thoả món nhu cầu của người tiêu dùng về số lượng cơ cấu và chất lượng hàng hóa, việc tiêu thụ hàng hoá góp phần cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. Kết quả cuối cùng của thương mại tính bằng mức lưu chuyển hàng hoá mà việc mức lưu chuyền hàng hoá lại phụ thuộc vào mức bán hàng nhanh hay chậm. Doanh nghiệp càng tiêu thụ được nhiều hàng hoá thỡ sức mạnh của doanh nghiệp càng tăng lên. Như vậy bán hàng sẽ quyết định sự sống cũn của doanh nghiệp, có bán được hàng hoá thỡ doanh nghiệp mới cú khả năng tái sản xuất. Tiờu thụ hàng hoỏ cú ý nghĩa trong nền quốc dõn núi chung và với doanh nghiệp núi riờng: Nền kinh tế quốc dân thực hiện bán hàng là tiền đề cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa tiền - hàng trong lưu thông. Đăc biệt là đảm bảo cân đối giữa các ngành, cỏc khu vực trong nền kinh tế. Các đơn vị trong nền kinh tế thị trường, không thể tồn tại và phát triển một cách độc lập mà giữa chúng có mối quan hệ qua lại khăng khít với nhau. Quá trỡnh bỏn sản phẩm cú ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ cân đối sản xuất giữa cỏc ngành, các đơn vị với nhau nó tác động đến quan hệ cung cầu trên thị trường. Bản thõn doanh nghiệp, thực hiện tốt khâu bán hàng là phương pháp gián tiếp thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng tái sản xuất. Trong doanh nghiệp kế toán sử dụng như một công cụ sắc bén và có hiệu lực nhất để phản ánh khách quan và giám đốc toàn diện mọi hoạt động của SXKD của một đơn vị. Kế toán bán hàng là một trong những nội dung chủ yếu của kế toán trong doanh nghiệp thương mại. Qua những điều trên ta thấy rằng bán hàng có vai trũ vụ cựng quan trọng. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phỏt triển đều không thể thiếu đi chức năng này.

doc72 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sao Đô Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan