Toán tiền mặt

Trong hệ thống Ngân sách Nhà nước, các cấp ngân sách tuy được chia thành bốn cấp riêng biệt nhưng các cấp ngân sách này có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, tương trợ, bổ sung cho nhau hình thành nên một thể thống nhất và nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của Nhà nước giao cho. Trong đó cấp Ngân sách xã là một cấp ngân sách cuối cùng trong hệ thống ngân sách Nhà nước, chính vì vậy nó khác hẳn với các cấp ngân sách khác, nó vừa là một cấp ngân sách hoàn chỉnh, vừa là một đơn vị dự toán đặc biệt: Dưới xã không có đơn vị dự toán trực thuộc. Cho nên, xã vừa phải tạo nguồn kinh phí thông qua các quản khu chi đó vào ngân sách xã. Do đó, ngân sách xã phải đảm bảo được các khoản duy trì hoạt động các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể cấp xã và các khoản chi về quản lý và phát triển kinh tế - xã hội mà xã được phân cấp đảm nhận. Vì vậy, việc quản lý tốt các khoản thu - chi ngân sách tại quỹ tiền mặt có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kế toán tiền mặt. Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán tiền mặt nên tôi đã chọn "Kế toán tiền mặt" làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nội dung đề cương gồm 4 phần: PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN THỰC TẬP PHẦN III: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

doc26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2240 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Toán tiền mặt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan