Tóm tắt Luận văn - Giải pháp triển khai hoạt động Bao thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một trong những động lực chính của cải cách kinh tế ở Việt Nam. Ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đã và đang mở cửa hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Chính vì thế, đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới là một trong những chiến lược để tồn tại và phát triển của bất kỳ ngân hàng nào. Để đạt được mục tiêu đó, các ngân hàng phải nhanh chóng đưa vào áp dụng những sản phẩm tài chính mới đã được phát triển trên thế giới, trong đó có nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế. Thực ra bao thanh toán không phải là một nghiệp vụ hoàn toàn mới lạ, những lợi ích mà bao thanh toán đem lại cho thương mại trong phạm vi quốc gia và trên thế giới ngày càng được khẳng định và công nhận rộng rãi. Các lợi ích của bao thanh toán bắt nguồn từ lợi ích mà nghiệp vụ này mang lại cho các doanh nghiệp như giải quyết các khó khăn về nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo rủi ro thanh toán, giảm thiểu chi phí, thời gian và công sức trong thu hồi nợ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, bao thanh toán chính là một công cụ tài chính hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả các tổ chức cung ứng loại hình sản phẩm này. Xuất phát từ các thực tế nêu trên, với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào việc thúc đẩy nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế tại các NHTM Việt Nam nói chung và tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp triển khai hoạt động Bao thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” để nghiên cứu và thực hiện luận văn.

pdf13 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn - Giải pháp triển khai hoạt động Bao thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÓM TẮT LUẬN VĂN Hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một trong những động lực chính của cải cách kinh tế ở Việt Nam. Ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đã và đang mở cửa hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Chính vì thế, đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới là một trong những chiến lược để tồn tại và phát triển của bất kỳ ngân hàng nào. Để đạt được mục tiêu đó, các ngân hàng phải nhanh chóng đưa vào áp dụng những sản phẩm tài chính mới đã được phát triển trên thế giới, trong đó có nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế. Thực ra bao thanh toán không phải là một nghiệp vụ hoàn toàn mới lạ, những lợi ích mà bao thanh toán đem lại cho thương mại trong phạm vi quốc gia và trên thế giới ngày càng được khẳng định và công nhận rộng rãi. Các lợi ích của bao thanh toán bắt nguồn từ lợi ích mà nghiệp vụ này mang lại cho các doanh nghiệp như giải quyết các khó khăn về nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo rủi ro thanh toán, giảm thiểu chi phí, thời gian và công sức trong thu hồi nợ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, bao thanh toán chính là một công cụ tài chính hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả các tổ chức cung ứng loại hình sản phẩm này. Xuất phát từ các thực tế nêu trên, với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào việc thúc đẩy nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế tại các NHTM Việt Nam nói chung và tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp triển khai hoạt động Bao thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” để nghiên cứu và thực hiện luận văn. Luận văn hướng tới ba mục tiêu chính: - Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động bao thanh toán quốc tế và các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động này tại các NHTM. - Đánh giá khả năng triển khai hoạt động bao thanh toán quốc tế tại BIDV trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động bao thanh toán quốc tế tại các NHTM Việt Nam và các điều kiện nội tại của BIDV để ứng dụng triển khai nghiệp vụ này. - Đề xuất các định hướng, giải pháp và kiến nghị cho việc triển khai nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế, phù hợp với thực tế và khả năng phát triển tại BIDV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế - Phạm vi nghiên cứu: Bao thanh toán quốc tế trên phạm vi toàn thế giới, tại các NHTM Việt Nam, trong khoảng thời gian từ 2009 – 2011. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp luận duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp thông kê, phân tích, so sánh trên cơ sở sở số liệu thứ cấp thu thập được từ các tổ chức liên quan. Bố cục của luận văn Ngoài lời mở đầu, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, đồ thị, lời kết, danh mục tài liệu tham khảo và 01 phụ chương, nội dung của đề tài được thể hiện qua ba chương: CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung về Bao thanh toán 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Các nhà nghiên cứu thống nhất đưa ra quan điểm bao thanh toán có nguồn gốc từ sự phát triển của thương mại quốc tế. Hình thức sơ khai ban đầu của bao thanh toán là việc sử dụng các đại lý thương mại ở nước ngoài. 1.1.2 Khái niệm bao thanh toán Có nhiều định nghĩa về bao thanh toán. Mặc dù còn nhiều khác biệt trong cách diễn đạt của các tổ chức trong và ngoài nước, nhưng ta có thể hiểu bản chất của nghiệp vụ bao thanh toán như sau: Thứ nhất, bao thanh toán là hình thức cho vay ngắn hạn, trong đó người cho vay được đảm bảo bằng cách nắm giữ quyền được đòi khoản phải thu của người đi vay. Thứ hai, bao thanh toán là sự chuyển nhượng nợ của người mua (con nợ) từ người bán hay cung cấp dịch vụ (chủ nợ cũ) sang đơn vị bao thanh toán (chủ nợ mới). Thông thường bao thanh toán là không truy đòi, đơn vị bao thanh toán phải đảm bảo việc thu nợ, khách hàng tránh các rủi ro không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ của người mua, mọi rủi ro không thu được tiền hàng đều do người tài trợ gánh chịu. Đơn vị bao thanh toán có thể trả trước toàn bộ hay một phần các khoản nợ của người mua cùng với một khoản hoa hồng tài trợ và phí thu nợ. 1.1.3 Chức năng của bao thanh toán 1.1.3.1 Tài trợ cho Doanh nghiệp 1.1.3.2 Theo dõi sổ sách các khoản phải thu 1.1.3.3 Thu hộ các khoản phải thu 1.1.3.4 Đảm bảo rủi ro tín dụng 1.1.4 Các loại hình bao thanh toán 1.1.4.1 Bao thanh toán tương đối và tuyệt đối 1.1.4.2 Phân loại theo phạm vi trách nhiệm đối với rủi ro: bao thanh toán có truy đòi và bao thanh toán miễn truy đòi. 1.1.4.3 Phân loại theo phạm vi giao dịch: bao thanh toán trong nước và bao thanh toán quốc tế. 1.1.4.4 Phân loại theo phương thức bao thanh toán: bao thanh toán từng lần, bao thanh toán hạn mức và đồng bao thanh toán. 1.1.4.5 Phân loại theo cách thức thực hiện: bao thanh toán truyền thống và bao thanh toán phi truyền thống 1.2 Bao thanh toán quốc tế 1.2.1 Khái niệm bao thanh toán quốc tế Bao thanh toán quốc tế là hình thức tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu, trong đó đơn vị bao thanh toán sẽ mua lại các chứng từ thanh toán, các khoản nợ chưa đáo hạn để trở thành chủ nợ trực tiếp đứng ra đòi nợ nhà nhập khẩu, đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý khoản phải thu và đảm bảo rủi ro tín dụng cho nhà xuất khẩu. 1.2.2 Các loại hình bao thanh toán quốc tế Căn cứ nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bao thanh toán quốc tế được chia ra là bao thanh toán nhập khẩu và bao thanh toán xuất khẩu. Đồng thời căn cứ số lượng đơn vị bao thanh toán tham gia giao dịch, bao thanh toán quốc tế được chia thành: bao thanh toán xuất/nhập khẩu trực tiếp và hệ thống hai đơn vị bao thanh toán. Ngoài ra, trong bao thanh toán quốc tế còn có nghiệp vụ bao thanh toán giáp lưng. 1.2.3 Chi phí bao thanh toán quốc tế : Giá phí trong bao thanh toán quốc tế gồm hai phần là phí chiết khấu và phí hoa hồng 1.2.4 Lợi ích của Bao thanh toán quốc tế 1.2.4.1 Đối với Nhà xuất khẩu a) Cải thiện dòng lưu chuyển tiền tệ b) Giảm rủi ro trong thanh toán c) Giảm chi phí quản lý, thời gian và sức lực trong việc thu hồi nợ d) Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp e) Phá bỏ những rào cản trong thương mại quốc tế 1.2.4.2 Đối với nhà nhập khẩu a) Giảm gánh nặng tài chính b) Mua hàng với điều kiện tài khoản ghi sổ c) Giảm được công sức và chi phí trong việc quản lý sổ sách kế toán, quản lý khoản nợ 1.2.4.3 Đối với Đơn vị bao thanh toán a) Tăng doanh thu hoạt động kinh doanh b) Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ c) Sử dụng tốt hơn các nguồn vốn huy động được. d) Loại trừ được các khoản nợ xấu thông qua thực hiện bao thanh toán có truy đòi 1.2.4.4 Đối với nền kinh tế a) Thúc đẩy ngoại thương phát triển b) Góp phần tạo ra môi trường kinh doanh ổn định hơn cho toàn bộ nên kinh tế 1.2.5 Hạn chế của bao thanh toán quốc tế a) Chi phí cao b) Tổn hại mối quan hệ với bạn hàng c) Rủi ro tiềm ẩn 1.2.6 So sánh Bao thanh toán quốc tế và một số hình thức tài trợ thương mại quốc tế khác So sánh bao thanh toán quốc tế và một số hình thức tài trợ thương mại quốc tế khác (thư tín dụng, chiết khấu Hối phiếu xuất khẩu, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu), có thể thấy bao thanh toán quốc tế có những lợi thế rõ rệt. Bao thanh toán hội tụ đầy đủ các tính năng ưu việt của các hình thức tài trợ thương mại quốc tế. 1.3 Điều kiện thực hiện hoạt động bao thanh toán quốc tế tại NHTM 1.3.3 Điều kiện chủ quan a) Chiến lược kinh doanh sản phẩm bao thanh toán quốc tế b) Tiềm lực tài chính c) Bộ máy tổ chức hoạt động bao thanh toán quốc tế d) Quy chế, quy trình hoạt động bao thanh toán quốc tế e) Nguồn nhân lực f) Phần mềm tin học ứng dụng cho bao thanh toán quốc tế g) Quản trị rủi ro hoạt động bao thanh toán quốc tế 1.3.4 Điều kiện khách quan a) Kinh tế vĩ mô ổn định b) Hành lang pháp luật c) Mở rộng quan hệ thương mại và thanh toán quốc tế d) Nhận thức của khách hàng về bao thanh toán quốc tế e) Sự cạnh tranh 1.4 Kinh nghiệm hoạt động bao thanh toán quốc tế của một số nước trên thế giới 1.4.3 Tình hình triển khai bao thanh toán quốc tế trên thế giới Doanh số bao thanh toán trên toàn thế giới liên tục tăng trưởng qua các năm 2009 – 2011 với tốc độ tăng trưởng bình quân 25%. Tốc độ tăng trưởng bao thanh toán quốc tế không đồng đều: năm 2010 đạt mức tăng trưởng ấn tượng (49%), con số này năm 2011 chỉ còn 11,5%. 1.4.4 Những bài học rút ra đối với NHTM của Việt Nam trong hoạt động bao thanh toán quốc tế 1.4.2.1 Xây dựng mô hình hoạt động bao thanh toán phù hợp 1.4.2.2 Nâng cao nhận thức về hoạt động bao thanh toán 1.4.2.3 Tập trung vào nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.4.2.4 Hoàn thiện hành lang pháp lý 1.4.2.5 Phát triển dịch vụ bảo hiểm tín dụng CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI BIDV 2.1 Đôi nét về bao thanh toán quốc tế tại các NHTM Việt Nam 2.1.1 Môi trường pháp lý cho hoạt động bao thanh toán quốc tế tại VN 2.1.1.1 Các văn bản pháp quy hiện hành a) Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 1096/2004/QĐ, Quy chế này được sửa đổi và bổ sung một số nội dung theo Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN. b) Ngoài các nguồn luật trong nước, còn có 02 Công ước quốc tế, 01 Quy tắc chung và luật quốc gia của các bên tham gia trong bao thanh toán quốc tế: - Công ước UNIDROIT về bao thanh toán quốc tế - Công ước Liên hợp quốc về việc chuyển nhượng các khoản phải thu trong thương mại quốc tế - Quy tắc chung về bao thanh toán quốc tế, ấn bản năm 2012 - Luật quốc gia của các đại lý bao thanh toán 2.1.1.2 Rào cản pháp lý đối với hoạt động bao thanh toán tại Việt Nam: Hành lang pháp lý cho hoạt động bao thanh toán tại VN còn nhiều bất cập. 2.1.2 Giới thiệu hoạt động bao thanh toán quốc tế tại NHTM Việt Nam thời gian qua 2.1.2.1 Về số lượng các ngân hàng triển khai hoạt động bao thanh toán quốc tế: 05 NHTM Việt Nam triển khai bao thanh toán quốc tế: VCB, Vietinbank, Techcombank, Eximbank, ACB, trong đó hiện có 2 NHTM là thành viên của Hiệp hội FCI là VCB và Vietinbank. 2.1.2.2 Doanh số hoạt động bao thanh toán quốc tế tại Việt Nam thời gian qua: doanh số bao thanh toán quốc tế của Việt Nam năm 2011 là 25 triệu Euro. Trong giai đoạn 2007 – 2011, doanh số bao thanh toán quốc tế tăng trưởng trung bình 1,8 lần/năm. Tuy nhiên bao thanh toán quốc tế còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh số bao thanh toán (nội địa và quốc tế) của Việt Nam: chiếm 37% năm 2011. 2.1.2.3 Một số đặc điểm cơ bản trong hoạt động Bao thanh toán quốc tế tại các NHTM Việt Nam a) Về mô hình tổ chức hoạt động bao thanh toán: Hầu hết các NHTM hoạt động bao thanh toán vẫn chưa có phòng ban độc lập. b) Về mặt hàng bao thanh toán: Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp sử dụng bao thanh toán của ngân hàng đối với các mặt hàng giấy tập, gỗ, hàng đông lạnh, dệt may hóa chất, trang trí nội thất. c) Về thị trường bao thanh toán chủ yếu: Thị trường chủ yếu các NHTM Việt Nam thực hiện bao thanh toán là Hoa Kỳ, Hồng Kông, Ba Lan, Đức, Nhật, Singapore... d) Về cơ chế sản phẩm bao thanh toán quốc tế: phần lớn các NH mới chỉ cung cấp dịch vụ bao thanh toán xuất khẩu có truy đòi. Cơ chế sản phẩm cũng chưa thực sự đúng với bản chất nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế. e) Về chi phí bao thanh toán quốc tế: Phần lớn NHTM hiện nay duy trì mức phí bao thanh toán cao f) Về giới thiệu, quảng bá sản phẩm bao thanh toán quốc tế: Các NHTM chưa thực sự chú trọng điều này công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm bao thanh toán quốc tế 2.2 Khái quát về BIDV và tình hình hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV 2.2.1 Giới thiệu về BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 55 năm trưởng thành và phát triển, đến nay BIDV là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất ở Việt Nam. 2.2.2 Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV giai đoạn 2009 – 2011 a) Các hình thức tài trợ XNK tại BIDV: BIDV phát triển đa dạng các hình sản phẩm, dịch vụ tài trợ thương mại cung cấp cho khách hàng, BIDV ngày càng khẳng định là một trong số các ngân hàng hàng đầu trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu trên thị trường. b) Về doanh số cho vay tài trợ XNK: Trong 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011, doanh số cho vay tài trợ XNK của BIDV liên tục tăng, tuy nhiên tốc độ tăng giảm dần. c) Cơ cấu cho vay tài trợ XNK: cho vay xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn hơn, khoảng 70% tổng doanh số tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ nhập khẩu chiếm trên dưới 30%. d) Về lĩnh vực tài trợ xuất nhập khẩu: BIDV tài trợ đa dạng các mặt hàng trong đó tập trung vào các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực, có doanh số lớn, tốc độ tăng trưởng cao, các mặt hàng khuyến khích xuất khẩu. e) Đánh giá hiệu quả, lợi nhuận: Nhìn chung, hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV có chất lượng tốt, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tài trợ xuất nhập khẩu được kiểm soát ở mức khá thấp so với trung bình toàn hệ thống. Bên cạnh lãi từ hoạt động tài trợ, thu phí từ dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tăng trưởng liên tục qua các năm 2009 – 2011 2.3 Đánh giá khả năng triển khai hoạt động bao thanh toán quốc tế tại BIDV 2.3.1 Sự cần thiết phát triển hoạt động bao thanh toán quốc tế tại BIDV Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế tại BIDV là nhu cầu tất yếu khách quan hiện nay vì: Đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới là một trong những chiến lược để tồn tại và phát triển của Ngân hàng BIDV đang thực hiện cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng xuất nhập khẩu. Hình thức tài trợ này có tính rủi ro rất cao. Do đó, để đảm bảo an toàn tín dụng và phát triển dư nợ thì BIDV cần sớm triển khai sản phẩm bao thanh toán quốc tế. Hiện nay, hầu hết các NHTM lớn tại Việt Nam đã triển khai bao thanh toán quốc tế, đó đó BIDV cũng cần sớm nghiên cứu và triển khai nghiệp vụ này để đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường. 2.3.2 Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai hoạt động Bao thanh toán quốc tế tại BIDV 2.3.2.1 Thuận lợi a) Yếu tố khách quan - Việt Nam hội nhập ngày một sâu rộng vào nền kinh tế thế giới: hội nhập đã đem lại nhiều cơ hội cho các ngân hàng Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng hoạt động của mình trong đó có hoạt động bao thanh toán - Nhu cầu bao thanh toán quốc tế sẽ tăng trong thời gian tới b) Yếu tố chủ quan - Định hướng ưu tiên phát triển hoạt động tài trợ XNK của BIDV - Nguồn lực vốn lớn - Nền tảng khách hàng lớn - Cơ sở hạ tầng tốt - Nguồn nhân lực 2.3.2.2 Hạn chế, khó khăn a) Yếu tố khách quan - Hành lang pháp lý cho hoạt động bao thanh toán chưa hoàn thiện - Nhận thức về Bao thanh toán của các doanh nghiệp còn chưa đầy đủ b) Yếu tố chủ quan - Sự nhận thức về bao thanh toán quốc tế chưa đầy đủ - Tăng trưởng tín dụng thấp - Nguồn vốn ngoại tệ chưa đáp ứng được nhu cầu tài trợ - Chính sách tài trợ XNK thiếu đồng bộ - Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực tài trợ xuất nhập khẩu CHƯƠNG III GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Định hướng triển khai hoạt động bao thanh toán quốc tế tại BIDV Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực hiện bao thanh toán tại các NHTM trên thế giới, thực trạng triển khai bao thanh toán của các NHTM Việt Nam, và đánh giá khả năng triển khai tại BIDV, để triển khai hoạt động bao thanh toán tại BIDV đạt hiệu quả, cần có những định hướng sau: 3.1.1 Khách hàng mục tiêu: tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng vẫn quan tâm đúng mức đến các nhu cầu của các doanh nghiệp có khối lượng hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu lớn 3.1.2 Đa dạng sản phẩm cung ứng: cung cấp bao thanh toán quốc tế có truy đòi và miễn truy đòi, bao thanh toán xuất khẩu và bao thanh toán nhập khẩu 3.1.3 Quy mô và thị trường bao thanh toán: BIDV bắt đầu từ giao dịch với các thị trường lớn và quen thuộc, tiến tới, mở rộng trên phạm vi toàn cầu 3.1.4 Mặt hàng bao thanh toán quốc tế: tập trung vào các mặt hàng truyền thống của bao thanh toán như dệt may, da giày, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, điện tử. 3.1.5 Mô hình tổ chức hoạt động bao thanh toán quốc tế: thành lập bộ phận bao thanh toán quốc tế độc lập, bố trí thành phòng riêng 3.2 Giải pháp triển khai hoạt động bao thanh toán quốc tế tại BIDV 3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh hoạt động bao thanh toán quốc tế 3.2.2 Nâng cao nhận thức về hoạt động bao thanh toán quốc tế 3.2.3 Xây dựng kiện toàn tổ chức cho hoạt động bao thanh toán quốc tế 3.2.4 Xây dựng sản phẩm phù hợp 3.2.5 Triển khai hoạt động marketing sản phẩm bao thanh toán quốc tế 3.2.6 Đào tạo nguồn nhân lực 3.2.7 Phát triển phần mềm tin học ứng dụng cho hoạt động bao thanh toán 3.2.8 Gia nhập hiệp hội bao thanh toán quốc tế, mở rộng quan hệ đại lý với Ngân hàng nước ngoài 3.3 Kiến nghị 3.2.1 Đối với Chính phủ a) Ổn định mô trường kinh tế vĩ mô b) Thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển 3.2.2 Đối với NHNN a) Tạo lập môi trường pháp lý cho hoạt động bao thanh toán quốc tế b) Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin cho hệ thống ngân hàng c) Hỗ trợ phát triển dịch vụ bảo hiểm tín dụng d) Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ bao thanh toán cho các ngân hàng e) Ký kết các Công ước về bao thanh toán quốc tế 3.3 Đối với các doanh nghiệp a) Tăng cường nâng cao nhận thức về nghiệp vụ bao thanh toán b) Nâng cao nhận thức về việc công khai hóa thông tin c) Nâng cao năng lực và uy tín của doanh nghiệp Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều bất ổn, để tồn tại và phát triển là một bài toán khó cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, bao thanh toán quốc tế chính là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên tại Việt Nam, nghiệp vụ này vẫn chưa thực sự phát triển do các nguyên nhân về rào cản pháp lý, về nhận thức, về nguồn lựcĐể phát triển nghiệp vụ bao thanh toán quốc tế tại Việt Nam, hơn ai hết, các NHTM phải đi tiên phong. Là Ngân hàng đi sau trong triển khai nghiệp vụ này, BIDV cần nắm bắt cơ hội, phát huy những thế mạnh của mình, đồng thời, khắc phục các hạn chế từ kinh nghiệm của các Ngân hàng triển khai trước, bắt đầu từ việc chuẩn hóa sản phẩm này cho gần hơn với bản chất và thông lệ trên thế giới, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực nội tại để đáp ứng yêu cầu triển khai nghiệp vụ. Bên cạnh đó, không thể thiếu sự phối hợp nhịp nhàng từ phía cơ quan hữu quan và doanh nghiệp trong phát huy những ưu điểm vốn có của nghiệp vụ bao thanh toán và để bao thanh toán quốc tế trở thành một công cụ tài chính không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp Việt Nam.
Luận văn liên quan