Tóm tắt Luận văn Quảni lý thu nhập tại chi nhảnh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô

Cùng với sự phát triên kinh tế đất nước hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang trên đà hoàn thiện đê phục vụ đắc lực cho sự ôn định tiền tệ, thúc đây tăng trưởng kinh te góp phẩn vảo công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và nhanh chóng hoà nhập cùng các Ngần hàng trong khu vực cũng như trờn thế giới. Nen kinh te nước ta từ nền kinh tế ke hoạch hoá tập trong chuyên sang cơ chế sàn xuất hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường. Ngân hàng thương mại Việt Nam cùng chuyên sang hạch toán kinh tể độc lập, tự chịu trách nhiệm về kết quà kinh doanh cùa mờnh. Mục đích quan trọng nhất, chi phối mọi hoạt động kinh doanh cùa Ngân hàng thương mại là lợi nhuận và các Ngân hàng thương mại luôn tờm mọi biện phỏp nhăm tối đa hoá lợi nhuận, vờ chì tiởu này thê hiện một cỏch chớnh xòc hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Do đó việc đánh giá chì tiêu lợi nhuận tức là đánh giá các khoản thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Điều quan tưọng nừa là việc đánh giá các khoản doanh thu. chi phí và thu nhập của Ngòn hàng cũn là cơ sở chính đê phân tích nhằm đưa ra nhùng giãi pháp nâng cao thu nhập cho các Ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng. Nó giúp cho Ngân hàng thương mại tờm được nguồn thu nhập mới on định, cỏ tính thanh khoăn cao hơn. ngoài ra nó xác định và giám tối đa các khoản chi phí cũn lỏng phớ đê đạt được hiệu quà cao nhât. Góp phân lớn nhẳm nàng cao thu nhập, tối đa hoá giá trị von chủ cho các Ngàn hàng. Từ nhừng lý do ườn đây tác già chọn vẩn đề nghiên cứu: 'Quảni lý thu nhập tại chi nhảnh ugâu hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô”, làm đề tài

pdf17 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Quảni lý thu nhập tại chi nhảnh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan