[Tóm tắt] Luận văn Xây dựng ứng dụng cảnh báo tình trạng cây xanh tại Hà Nội, sử dụng WebGIS và điện toán đám mây

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ra đời và được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng nổ ứng dụng Internet, công nghệ GIS cho phép chia sẻ thông tin thông qua mạng toàn cầu bằng cách kết hợp GIS và Web hay còn gọi là WebGIS. Tuy vậy, việc triển khai WebGIS vẫn còn nhiều khó khăn bởi vì hầu hết các các phần mềm GIS đang được sử dụng rất đắt tiền và phức tạp mà chỉ có một số ít tính năng thực sự hữu dụng. Thêm vào đó, việc chia sẻ dữ liệu giữa các dự án GIS khá phức tạp, người dùng cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để phân tích dữ liệu GIS, thiết lập máy chủ cho ứng dụng web.

pdf26 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Lượt xem: 996 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu [Tóm tắt] Luận văn Xây dựng ứng dụng cảnh báo tình trạng cây xanh tại Hà Nội, sử dụng WebGIS và điện toán đám mây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG --------------------------------------- Nguyễn Ngọc Hoan XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG CÂY XANH TẠI HÀ NỘI, SỬ DỤNG WEBGIS VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2015 PT IT Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: T.S Hà Mạnh Đào Phản biện 1: Phản biện 2: .. Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ............... Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PT IT 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ra đời và được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng nổ ứng dụng Internet, công nghệ GIS cho phép chia sẻ thông tin thông qua mạng toàn cầu bằng cách kết hợp GIS và Web hay còn gọi là WebGIS. Tuy vậy, việc triển khai WebGIS vẫn còn nhiều khó khăn bởi vì hầu hết các các phần mềm GIS đang được sử dụng rất đắt tiền và phức tạp mà chỉ có một số ít tính năng thực sự hữu dụng. Thêm vào đó, việc chia sẻ dữ liệu giữa các dự án GIS khá phức tạp, người dùng cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để phân tích dữ liệu GIS, thiết lập máy chủ cho ứng dụng web. Đồng thời, trong giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay, thì việc ứng dụng một công nghệ hay một dịch vụ CNTT đáp ứng việc quản lý tốt, hiệu quả dữ liệu của riêng công ty cũng như dữ liệu khách hàng, đối tác là một trong những bài toán được ưu tiên hàng đầu. Để có thể quản lý được nguồn dữ liệu đó, ban đầu các doanh nghiệp phải đầu tư, tính toán rất nhiều loại chi phí như chi phí cho phần cứng, phần mềm, mạng, chi phí cho quản trị viên, chi phí bảo trì, sửa chữa,Ngoài ra họ còn phải tính toán khả năng mở rộng, nâng cấp thiết bị; phải kiểm soát việc bảo mật dữ liệu cũng như tính sẵn sàng cao của dữ liệu. Để giải quyết vấn đề trên thì người dùng thấy được rằng nếu có một nơi tin cậy giúp các doanh nghiệp quản lý tốt nguồn dữ liệu đó, các doanh nghiệp sẽ không còn quan tâm đến cơ sở hạ tầng, công nghệ mà chỉ tập trung chính vào công việc kinh doanh của họ thì sẽ mang lại cho họ hiệu quả và lợi nhuận ngày càng cao hơn. Khái niệm “điện toán đám mây” đã ra đời trong hoàn cảnh đó và đang dần trở nên quen thuộc đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điện toán đám mây (Cloud Computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng internet (theo Wikipedia). Với một số lợi ích cơ bản như: sử dụng các tài nguyên tính toán động, giảm chi phí, giảm độ phức tạp trong cơ cấu doanh nghiệp, kiến trúc hướng dịch vụ điện toán đám mây đang tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thông minh và tiết kiệm chi phí hơn. PT IT 2 Nhằm đưa ra các kĩ thuật triển khai WebGIS mới dựa trên mô hình điện toán đám mây để xóa bỏ những nhược điểm của cách triển khai WebGIS truyền thống đã nêu ở trên và nhằm cung cấp một ứng dụng hỗ trợ cảnh báo các sự cố về cây xanh tại Hà Nội, em quyết định thực hiện đề tài: "Xây dựng ứng dụng cảnh báo tình trạng cây xanh tại Hà Nội, sử dụng WebGIS và điện toán đám mây” để làm đề tài luận văn thạc sỹ. 2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu 2.1. Tổng quan Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các doanh nghiệp Việt Nam đã trở nên phổ biến, và điện toán đám mây đã bắt đầu có những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn e dè với điện toán đám mây, vẫn chưa hiểu rõ hết về mô hình này nên việc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây vẫn còn hạn chế, đặc biệt là việc phát triển các ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên nền tảng điện toán đám mây càng hạn chế hơn. Đồng thời, nhu cầu người dùng về các công cụ GIS đang ngày càng tăng mạnh. Tuy vậy, việc ứng dụng GIS vẫn còn nhiều khó khăn. Có một giải pháp có thể xóa bỏ những nhược điểm đó, giúp thực hiện các công việc trên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Đó là sử dụng GIS nền tảng điện toán đám mây(GIS Cloud). Eris là một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hiện nay với nền tảng ArcGIS Online cho phép người dùng triển khai WebGIS trên cơ sở hạ tầng của mình. 2.2. Các công trình nghiên cứu có liên quan Đề tài nghiên cứu các kĩ thuật triển khai WebGIS có khá nhiều tác giả thực hiện. Tuy nhiên nghiên cứu về các kĩ thuật triển khai WebGIS trên điện toán đám mây thì ít có ở Việt Nam. Nhằm tiếp thu kết quả nghiên cứu của các đề tài đi trước tác giả đã tham khảo tại nhiều nguồn khác nhau. Một số đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực WebGIS như sau: Tác giả Lê Hữu Liêm tại Đại học Đà Nẵng đã nghiên cứu và ứng dụng WebGIS để xây dựng bản đồ các bãi biển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Đề tài đã thực hiện được các nội dung sau: nghiên cứu về công nghệ GIS, WebGIS để làm cơ sở phát triển ứng PT IT 3 dụng; nghiên cứu các phần mềm MapInfo, MapXtreme Java, NetBeans IDE, SQL Server, ngôn ngữ JSP để số hóa bản đồ, kỹ thuật đưa bản đồ lên web, xuất bản đồ ra web dưới dạng hình ảnh bản đồ. Đề tài còn một số hạn chế sau: các thông tin về vị trí trên bản đồ chỉ là tương đối, chưa thực sự chính xác; sử dụng phiên bản phần mềm MapXtreme Java 4.8.2 là phiên bản thử nghiệm nên vẫn còn nhiều hạn chế. 3. Mục đích nghiên cứu  Đưa ra các phương thức triển khai ứng dụng dựa trên WebGIS và điện toán đám mây.  Xây dựng một ứng dụng trên WebGIS/ĐTĐM. 4. Đối tƣợng và pham vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu gồm có:  Cơ sở lý thuyết về WebGIS.  Cơ sở lý thuyết về Điện toán đám mây.  Các phương thức triển khai ứng dụng dựa trên WebGIS và điện toán đám mây đã có. Về phạm vi nghiên cứu:  Khái niệm và sơ đồ hoạt động của WebGIS.  Khái niệm, cách thức hoạt động, các mô hình triển khai, ưu điểm, nhược điểm của điện toán đám mây.  Các phương thức triển khai ứng dụng dựa trên WebGIS và điện toán đám mây đã có.  Xây dựng một ứng dụng cảnh báo tình trạng cây xanh trên địa bàn Hà Nội dựa trên WebGIS/ĐTĐM. 5. Các phƣơng pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: tiến hành thu nhập các tài liệu, thông tin liên quan đến đề tài. PT IT 4  Tổng hợp và phân tích tích tài liệu để đưa ra các phương thức triển khai WebGIS trên điện toán đám mây.  Tạo một ứng dụng dựa trên WebGIS/ĐTĐM. 6. Những đóng góp của luận văn Luận văn hoàn thành sẽ có những đóng góp chủ yếu sau đây:  Hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết cơ bản về WebGIS và Điện toán đám mây.  Các phương thức triển khai ứng dụng dựa trên WebGIS và điện toán đám mây đã có.  Cách triển khai một WebGIS cụ thể trên điện toán đám mây. 7. Kết cấu của luận văn Luận văn được chia thành 3 chương như sau: Chƣơng 1: WEB GIS VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Chương này trình bày khái niệm về WebGIS; sơ đồ hoạt động của WebGIS ; khái niệm về điện toán đám mây; những đặc điểm nổi bật của điện toán đám mây; mô hình hướng dịch vụ của điện toán đám mây; cách thức hoạt động của điện toán đám mây; các mô hình triển khai điện toán đám mây; ưu và nhược điểm của điện toán đám mây; giới thiệu về WebGIS trên điện toán đám mây; kiến trúc hoạt động của WebGIS trên điện toán đám mây; các tính năng của ArcGIS Online; các dịch vụ của ArcGIS Online, các con đường triển khai ứng dụng dựa trên WebGIS và điện toán đám mây. Chƣơng 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Trong chương này sẽ đi sâu vào phát biểu bài toán, phân tích và thiết kế hệ thống ứng dụng cảnh báo tình trạng cây xanh trên địa bàn Hà Nội dựa trên ArcGIS Online. Chƣơng 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG Trong chương này sẽ đi sâu vào triển khai WebGIS cảnh báo tình trạng cây xanh trên địa bàn Hà Nội dựa trên ArcGIS Online PT IT 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ WEBGIS VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1. WebGIS 1.1.1. Khái niệm về WebGIS WebGIS là hệ thống thông tin địa lý phân tán trên một mạng các máy tính để tích hợp, trao đổi các thông tin địa lý trên World Wilde Web. . 1.1.2. Sơ đồ hoạt động của WebGIS Hình 1.1: Sơ đồ hoạt động của WebGIS Quá trình hoạt động của WebGIS được minh họa như hình vẽ trên [1]. 1.2. Điện toán đám mây 1.2.1. Khái niệm về điện toán đám mây 1.2.2. Những đặc điểm nổi bật 1.2.3. Mô hình hướng dịch vụ 1.2.4. Cách thức hoạt động của điện toán đám mây p F ont-end là lớp người dùng, cho ph p người dùng sử dụng và thực hiện thông qua giao diện người dùng. p Bac -end bao gồm các cấu trúc phần cứng và phần mềm để cung cấp giao diện cho lớp Front-end và được người dùng tác động thông qua giao diện đó. 1.2.5. Các mô hình triển khai điện toán đám mây PT IT 6 Từ “đám mây” (cloud) xuất phát từ hình ảnh minh họa mạng Internet đã được sử dụng rộng rãi trong các hình vẽ về hệ thống mạng máy tính của giới CNTT. Một cách nôm na, điện toán đám mây là mô hình điện toán Internet. Tuy nhiên, khi mô hình Cloud Computing dần định hình, các ưu điểm của nó đã được vận dụng để áp dụng trong các môi trường có quy mô và phạm vi riêng, hình thành các mô hình triển khai khác nhau. 1.2.6. Ưu và nhược điểm của điện toán đám mây 1.3. Các phƣơng thức triển khai ứng dụng dựa t ên WebGIS và điện toán đám mây 1.3.1. Giới thiệu về WebGIS trên điện toán đám mây Với sự phát triển của điện toán đám mây, một số hệ thống GIS đã được chuyển đổi thành hệ thống GIS trên nền điện toán đám mây. Ví dụ: Google Earth Engine, ArcGIS Server trên nền đám mây và giscloud.com. ESRI cung cấp nhiều giải pháp GIS trên nền điện toán đám mây như: ArcGIS Server trên Amazon EC2, ArcGIS.com, ArcLogistics và BAO. Giscloud.com cũng là hệ thống GIS trên nền điện toán đám mây. ArcGIS Server trên Amazon EC2 và ArcGIS.com đều được xây dựng trên kiến trúc như nhau, đó là chạy ArcGIS Server trên máy ảo được đặt trên đám mây Amazon EC2. ArcGIS Online, một nền tảng ứng dụng trên điện toán đám mây của Esri. 1.3.2. Kiến trúc hoạt động Gồm 3 tầng [2]: Hình 1.10: Kiến trúc hoạt động PT IT 7 Tầng dữ liệu (bên trái hình 1.10) chứa tất cả các định dạng từ đơn giản như CSVs của Microsoft Excel đến các cơ sở dư liệu địa lí phức tạp. Cho phép bạn tạo các bản đồ, hộp công cụ, và các tài nguyên 3D bằng phần mêm ArcGIS for Desktop hoặc ArcGIS Pro. Tầng trung gian, trên tầng trung gian (ở giữa hình 1.10), ta có thể xuất bản các tài nguyên trên desktop lên ArcGIS Online hoặc lên ArcGIS for Server trên Amazon Elastic Compute Cloud. Ví dụ như là các web services, ta có thể thêm vào ArcGIS Online để tạo ra các bản đồ web. Các tổ chức không muốn đưa tài nguyên của mình lên các đám mây công cộng thì có thể sử dụng Portal for ArcGIS, một dạng của ArcGIS Online được sử dụng trong các đám mây riêng tư. ArcGIS Server trên Amazon EC2 Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây công cộng nhưng tiên phong là Amazon và dịch vụ đưa đến cho người dùng là Amazon Web Service (AWS). Để chạy các ứng dụng, AWS cung cấp các máy ảo (VMs) thông qua dịch vụ Elastic Compute Cloud (EC2). Người dùng có thể yêu cầu một máy ảo (thường được gọi là EC2 instance) thông qua website của AWS và cài đặt bất cứ phần mềm nào lên đó để sử dụng. Hình 1.11: Mô hình Amazon Web Services Tầng trình diễn (Bên phải hình 1.10) bao gồm rất nhiều phần mềm sẵn có để tạo ra các ứng dụng WebGIS mà không cần lập trình; web APIs hoặc SDKs để lập trình ra các ứng dụng WebGIS 1.3.3. Tính năng của ArcGIS Online PT IT 8 ArcGIS Online cung cấp cho ta một nền tảng điện toán đám mây để tạo, quan lý, chia sẻ, quyển truy cập các bản đồ, các ứng dụng và dữ liệu. Bao gồm: Infrastructure as a service (IaaS), ta có thể upload dữ liệu và xuất bản các web services lên ArcGIS Online, và lưu trư trên nền tảng ArcGIS Online ( nằm trên Amazon Elastic Compute Cloud) Platform as a Service (PaaS), ta có thể tạo ra các ứng dụng WebGIS mà không cần lập trình với các mâu của ArcGIS Online hoặc sử dụng ArcGIS Web APIs và ArcGIS Runtime SDKs for Mobile để phát triển các ứng dụng WebGIS. Software as a Service (SaaS), ta có thể sử dụng các bản đồ nền, các dịch vụ bản đồ, các dịch vụ phân tích và các ứng dụng được lưu trên ArcGIS Online và được xuất bản bởi Esri và công động người dùng của Esri. 1.3.4. Các con đường triển khai ứng dụng sử dụng WebGIS và điện toán đám mây Hiên nay có nhiều công nghệ WebGIS để triển khai ứng dụng như: ArcGIS Online, Portal for ArcGIS, ArcGIS for Server, Web App Templates, Web AppBuilder for ArcGIS, ArcGIS API for JavaScript, the Collector for ArcGIS mobile app, ArcGIS Runtimes SDKs for Mobile (IOS, Android, and Windows Phone), Esri City Engine, và 3D web sences 1.3.4.1. Tạo ứng dụng Web với ArcGIS Online web app templates ArcGIS Online là một thành phần chính của công nghệ web GIS ngày nay [4]. Hinh 1.13: Các loại chính của nội dung trong ArcGIS Online PT IT 9 Thông thường, một ứng dụng web bao gồm một hoặc nhiều bản đồ web, bản đồ web bao gồm hoặc tham chiếu một hoặc nhiều lớp. Một lớp có thể dưới dạng của một CSV, một shapefile, hoặc một dịch vụ web. 1.3.4.2. Map services Các ứng dụng web được tạo bằng cách sử dụng các tập tin CSV, shapefile, geodatabase với các dịch vụ ArcGIS Online đã nói ở trên chỉ áp dụng với lượng nhỏ dữ liệu (không nhiều hơn một vài ngàn điểm hoặc một vài trăm đường và đa giác). Map services giúp tạo ra các ứng dụng web với lượng lớn dữ liệu. L p dynamic map service so v i l p feature Hình 1.14: Map service layer và Feature layer Các máy chủ GIS Bảng 1.2: Các loại máy chủ GIS Máy chủ Thuộc tính ArcGIS for Server Xuất bản được từ nhiều loại tài nguyên GIS Hỗ trợ tất cả các chức năng Tính năng đăng kí data store với máy chủ ArcGIS for Server in the Cloud Được duy trì bên trong các cơ sở hạ tầng đám mây của Amazon, Microsoft, VCE, Terremark, IBM hoặc đám mây cá nhân của các tổ chức. Xuất bản được từ nhiều loại tài nguyên GIS PT IT 10 Hỗ trợ tất cả các chức năng Tính năng đăng kí data store với máy chủ ArcGIS Online for Organizations Không cần cài đặt và duy trì server Tự động co giãn khi số lượng người dùng tăng Chỉ cho ph p người sử dụng xuất bản tiled map services và feature services 1.3.4.3. Cached map services Cached map services hiển thị một cách nhanh chóng hơn so với dynamic map services và có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu mà không bị mất hiệu suất tốc độ. ArcGIS ứng dụng trực tuyến web so sánh mẫu, bao gồm cả side-by-side và swipe / Spyglass mẫu-tối đa hóa hiệu quả của so sánh nhiều bản đồ web hoặc các lớp bản đồ Cached map services Bản đồ bộ nhớ đệm dùng để chỉ việc tạo ra trước một loạt các hình ảnh dạng map tile tại một loạt các tỉ lệ bản đồ [4]. Hình 1.15: Bản đồ bộ nh đệm Đề án lát (Tiling) Hình 1.16: Title Map PT IT 11 1.3.4.4. Feature services và volunteered geographic information (VGI) Với map services chúng ta dùng để tạo ra bản đồ và thực hiện truy vấn, nhưng người sử dụng không thể chỉnh sửa các dữ liệu của map services. Feature services hỗ trợ cả chức năng đọc và ghi. Feature services đặc biệt hữu ích cho việc thu thập thông tin địa lý tình nguyện (VGI), chia sẻ công việc chỉnh sửa với người sử dụng web, và hỗ trợ các loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Volunteered geographic information (VGI) và web editting VGI là dữ liệu không gian đã số hóa được cung cấp từ sự tự nguyện của người dân chứ không phải là dưới hình thức các dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu tổ chức. Từ góc độ kỹ thuật, VGI cơ bản cung cấp một hình thức chỉnh sửa dữ liệu dựa trên web, trong đó người dùng có thể thêm, xóa, và cập nhật các đối tượng. Feature services hỗ trợ cả VGI và chỉnh sửa Web Feature services Feature services hỗ trợ cả quyền đọc và ghi [5]. Feature services rất hữu ích cho việc phát triển các ứng dụng web thu thập dữ liệu có thể tin cậy và VGI. Xuất bản Feature services v i ArcGIS for Server Khi xuất bản một Feature services với ArcGIS for Server và kích hoạt tùy chọn Feature services , ta sẽ tự động nhận được hai dịch vụ là Map service, Feature service cùng tên. Xuất bản Feature services v i ArcGIS Online for Organizations Ta có thể xuất bản một Feature service lên ArcGIS Online bằng cách sử dụng ArcMap hay bằng cách thêm một CSV hoặc một shapefile trực tiếp lên ArcGIS Online. 1.3.4.5. Web AppBuilder for ArcGIS Công nghệ phát triển ứng dụng Web AppBuilder for ArcGIS cho phép ta xây dựng các ứng dụng web mà không cần lập trình. PT IT 12 Các tính năng chính Web AppBuilder for ArcGIS là một ứng dụng web mà ta có thể sử dụng để tạo ra các ứng dụng web GIS mà không cần lập trình. Nó được xây dựng trên HTML5 và ArcGIS API for JavaScript. Widgets Web AppBuilder cung cấp các chức năng thông qua các widget. Web AppBuilder cung cấp một loạt các widget, bao gồm map, basemap gallery, navigation, overview map, coordinates, splash screen, legend, layer list, và locate cũng như các widget khác được liệt kê trong hình sau [4]: 1.3.4.6. ArcGIS API for JavaScript ArcGIS Online templates và Web AppBuilder for ArcGIS cung cấp rất nhiều chức năng phong phú cho ứng dụng web, nhưng không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu dự án trong trường hợp cần tùy chỉnh các ứng dụng web. ArcGIS API for JavaScript cung cấp thư viện để phát triển các ứng dụng web GIS. ArcGIS REST API ArcGIS for JavaScript thông qua ArcGIS REST (Representational State Transfer) API để tương tác với ArcGIS for Server, ArcGIS Online, và Portal for ArcGIS. Tích hợp dijits (widgets) Một dijit là một JavaScript widget có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng JavaScript. 1.3.4.7. GIS di động Sự gia tăng của điện thoại thông minh và máy tính bảng đã mang lại một sự phát triển nhanh chóng của công nghệ GIS trên thiết bị di động. Phần này giới thiệu ba tùy chọn cho việc xây dựng ứng dụng GIS di động: browser based, native-app based, và hybrid based. Ba phƣơng pháp tiếp cận để phát triển ứng dụng di động PT IT 13 Browser-based : con đường này được xây dựng các ứng dụng bằng cách sử dụng HTML, JavaScript và CSS. Native-based: các ứng dụng phải được cài đặt trên thiết bị di động của người dùng. Hybrid-based: phương pháp này tích hợp các thành phần ứng dụng bản địa và HTML / JavaScript / CSS. ArcGIS cung cấp một bộ các web APIs và runtime SDKs làm việc với ArcGIS for Server, ArcGIS Online, và Portal for ArcGIS thông qua REST API. 1.3.4.8. Ứng dụng web 3D CityEngine CityEngine là một ứng dụng phần mềm máy tính để bàn độc lập giúp người dùng thiết kế, lập kế hoạch, và mô hình môi trường đô thị trong 3D. CityEngine có thể tương tác với ArcGIS for Desktop và ArcGIS Online CityEngine web viewer Sau khi tạo ra, các cảnh CityEngine 3D có thể được xuất và tải lên ArcGIS Online. 1.4 Kết luận chƣơng PT IT 14 Chƣơng 2: PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1. Phát biểu bài toán Những vụ tai nạn dẫn đến tử vong do cây đổ tưởng chừng hi hữu, nhưng lại đang xảy ra khá phổ biến tại Hà Nội mỗi khi có mưa giông lớn và gió giật mạnh. Cây đổ đè ngang xe taxi, tài xế tử vong tại chỗ Vào khoảng 19h30 tối 04/06/2014, tại đường Hùng Vương (Quận Ba Đình, Hà Nội), một cây xà cừ cổ thụ, có đường kính khoảng 2m bất ngờ bật gốc đổ đè ngang hàng ghế đầu chiếc xe taxi của hãng Group khiến tài xế Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, quê Trường Yên, Yên Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong ngay tại chỗ. Người khách ngồi ghế sau trên xe may mắn thoát chết trong ngang tấc Tính riêng trong tối 04/06/2014, có hơn 155 cây xanh gây ra sự cố trên các tuyến đường tại Hà Nội. Trong đó có, 119 trường hợp cây đổ, 36 trường hợp cành gẫy gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, một số trường hợp cây nhỏ hoặc cành gẫy khác đã được người dân tự khắc phục. Nguyên nhân dẫn đến một loạt tai nạn đáng tiếc cây đổ đè chết người Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đ
Luận văn liên quan