Trích dẫn nguồn tham khảo

Thừanhậnnguồnthamkhảo Thừanhậnthẩmquyềntácgiả Bằngchứnghỗtrợchobàiviết

pdf15 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trích dẫn nguồn tham khảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trích dẫn nguồn tham khảo Trích dẫn tham khảo là gì?  Thừa nhận nguồn tham khảo  Thừa nhận thẩm quyền tác giả  Bằng chứng hỗ trợ cho bài viết Trích dẫn tham khảo Trích dẫn trong bài Trích dẫn cuối bài Tại sao phải trích dẫn tham khảo  Đạo văn  Thừa nhận công trình nghiên cứu của người khác  Cung cấp mức độ tin tưởng cho bài viết  Cho phép người đọc kiểm tra, truy cập các nguồn tham khảo Trích dẫn trong bài  Trích dẫn trong bài  Tên họ của tác giả  Năm xuất bản  Số trang  Trích dẫn cuối câu …………………….. (Larsen, 1971)  Trích dẫn đầu câu Larsen (1971) cho rằng……… Trích dẫn trong bài (tt) Hai tác giả …………………….. (Bovey & Hede, 2001) Bovey and Hede (2001) cho rằng…..  Ba-Năm tác giả  Trích dẫn lần đầu …………………(Clegg, Hardy, & Nord, 1996) Clegg, Hardy and Nord (1996) cho rằng………  Trích dẫn lần sau ………………… (Clegg et al., 1996) Clegg et al. (1996) cho rằng…………..  Sáu hay nhiều hơn sáu tác giả ………………… (Clegg et al., 1996) Clegg et al. (1996) cho rằng…………… Trích dẫn trong bài (tt)  Nhiều công trình của cùng tác giả  Khác năm xuất bản ……………………(Jones, 2000, 2001) Jones (2000, 2001) cho rằng……………  Cùng năm xuất bản …………………... (Jones, 1998a, 1998b) Jones (1998a)….then….Jones (1998b)…..  Không biết tên tác giả  Khi tác giả là “vô danh” ……………………. (Vô danh, 1997) Không biết tên tác giả Sử dụng tên tựa bài thay thế cho tên tác giả Trích dẫn trong bài (tt)  Tác giả là tổ chức Tên tác giả là tên của tổ chức ……..(International Monetary Fund [IMF], 1997) …….. (IMF, 1997)  Nhiều nguồn tham khảo ……… (Allen, 2001; Bryson & Lodge, 1999; Wong, 2003)  Trích dẫn trực tiếp “…..nội dung trích dẫn….” (Gittins, 2006, p.18) “….nội dung trích dẫn….” (Gittins, 206, pp.20-25) Gittins (2006) cho rằng “….nội dung trích dẫn…” (p.18)  Trích dẫn nguồn thứ cấp ….. (Chang, 1997, as cited in Friedman, 2006) Chang (1997, as cited in Friedman, 2006) cho rằng…….. Trích dẫn cuối bài  Sách Tên họ tác giả, Chữ đầu(s) viết tắt của tên tác giả. (Năm xuất bản). Tên sách (số lần xuất bản). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản. Gittins, R. (2006). Gittins’guide to economics. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin. Luthans, F. (2002). Organisational behavior (9th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill Irwin. Trích dẫn cuối bài (tt)  Chương của sách Macauley, P., & Green, R. (2007). Supervising publishing from the doctorate. In C. Denholm & T. Evans (Eds), Supervising doctorates downunder: Keys to effective supervision in Australia and New Zealand (pp. 192-199).Camberwell, Australia: ACER. Tác giả của chương Tên chương không in nghiêng Tên sách in nghiêng Số trang của chương Tên của nhà biên tập Trích dẫn cuối bài (tt)  Bài viết trong tạp chí chuyên đề (Journal Articles) Tên họ tác giả, Chữ đầu của tên tác giả (s). (Năm xuất bản). Tên bài viết. Tên tạp chí, số tập (số phát hành), số trang của bài viết. Milner, L. M., & Fodness, D. (1996). Production gender perceptions: The case of China. International Marketing Review, 13 (4), 40-51. Tên bài viết Tên tạp chí Số trangSố tập Trích dẫn cuối bài (tt)  Bài viết trong tạp chí phổ thông (Magazine Articles) Guilliat, S. (2005, March 26). Leap of faith. Good weekend: The Age Margazine, 24-31.  Báo Hopkins, P. (2004, January 7). Parmalat cooked the books worldwide: Police. The Age, p.2. Ngày xuất bản Số trang Trích dẫn cuối bài (tt)  Báo không có tác giả Tên bài viết là tên tác giả Singapore profit soars despite cost hit. (2007, November 2). The Australian, p.37.  Nguồn tài liệu điện tử  Digital Object Identifier (DOI)  Uniform Resource Locator (URL) Tên bài viết Trích dẫn cuối bài (tt)  Bài viết trong tạp chí chuyên đề điện tử Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, Why, and how consumers respond to corporate social initiatives. California Management Review, 47 (1), 9-24. Retrieved from Berkeley.edu Đường dẫn của trang chủ tạp chí điện tử Trích dẫn cuối bài (tt)  Sách điện tử Meyers, R. A. (Ed.). (2011). Comples systems in finance and econometrics. Retrieved from  Báo cáo điện tử của các tổ chức Department of Health and Aging. (2000). National medicines policy. Retrieved from g.nsf/Content/nmp-objectives- policy.htm/$FILE/nmp2000.pdf Trích dẫn cuối bài (tt)  Báo cáo nghiên cứu hay bài luận trên web Cockerell, L., & Pennings, S. (2007). Private business investment in Australia (Research Discussion Paper RDP 2007-09). Retrieved from Reserve Bank of Australia website:  Trang web Business Victoria. (2009, October 30). Starting and managing a business. Retrieved June 30, 2011, from O1.html
Luận văn liên quan