Ứng dụng hóa lượng tử và tin học khảo sát các chất khử ức chế enzym dihydropolate

(Bản scan) Một sự hiểu biết đúng đắn về hoạt tính sinh học của một chất hay việc phát triển thêm một loại thuốc mới đều mang một ý nghĩa đóng góp rất lớn đối với cuộc sống của nhân loại như làm giảm bệnh tật và tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên để đạt được điều đó lại là một quá trình rất phức tạp và khó khăn liên quan đến nhiều kỹ thuật khoa học để có được nhiều loại thông tin cần thiết

pdf52 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2023 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng hóa lượng tử và tin học khảo sát các chất khử ức chế enzym dihydropolate, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan