Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong một vài năm, bắt đầu từ năm 1998, giá chứng khoán các công ty IT (Công nghệ thông tin) có hiện tượng tăng và theo sau bởi sự sụp xuống giá đột ngột tương ứng vào tháng 3 năm 2000, Chỉ số NASDAQ tăng 170% trong suốt thời kỳ mùa thu năm 1998 đến tháng 3 năm 2000

pdf94 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan