Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao

1.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh từ loại gỗ này. 1.2 Phạm vi đề tài nghiên cứu: Loại gỗ keo lá tràm 7- 8 tuổi, ở núi luốt Trường Đại học Lâm Nghiệp. Loại ván ghép thanh thông dụng không phủ mặt 1.3 Nội dung chủ yếu của đề tài: - Cơ sở lý luận - Thực nghiệm - Kết quả đề tài, kết luận và kiến nghị 1.4 Phạm vi nghiên cứu : Việc xác định tỷ lệ thành khí định mức, tỷ lệ lợi dụng gỗ trong công nghệ xẻ, xác định mức tiêu hao nguyên liệu trong chế biến là một việc hết sức cần thiết và quan trọng. Nó không chỉ là cơ sở cho chúng ta đánh gía chất lượng công nghệ, năng lực gia công của công nhân, mà còn giúp chúng ta xác định được phương pháp gia công cần thiết giúp nâng cao tỷ lệ thành khí,nâng cao thành quả lao động. ở Trường Đại học Lâm Nghiệp đã có một số đề tài tốt nghiệp của sinh viên khoa chế biến lâm sản đề cập đến vấn đề nghiên cứu lựa chọn phương pháp xẻ và xây dựng bản đồ xẻ hợp lý khi xẻ thanh cơ sở cung cấp cho công nghệ ván ghép thanh từ loại gỗ keo lai, keo tai tượng. Keo lá tràm là một trong những loại cây trồng chủ lực hiện nay của chương trình 661. Tuy nhiên, nó chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo cả về cấu tạo, tính chất cơ vật lí và sử dụng. Chính vì thế, được sự cho phép của khoa chế biến lâm sản, và sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Phan Thiết chúng tôi đi sâu nghiên cứu về loại gỗ này. Đề tài tập trung vào 2 vấn đề chủ yếu : - Xác định các bước xác định tỷ lệ thành khí định mức . - Xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh có phủ mặt từ gỗ keo lá tràm.

doc22 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2562 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan