Xây dựng siêu thị nội thất Đường Xương Giang – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT- BXD ngày 01/04/2005 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ công văn số 2410/UBND – TN&TKQ ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cho phép Công ty Cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam khảo sát địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng siờu thị mới tại đường Xương Giang – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang. - Căn cứ Quyết định số 01/QĐ - CPVN ngày 20/32007 của Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật thi công công trình Siờu thị nội thất. - Căn cứ hợp đồng kinh tế số 01/2007/TV - XD ngày 21/3/2007 đã ký giữa Công ty Cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vương Long – Chi nhánh Hà Nội về việc Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Siờu thị nội thất tại thành phố Bắc Giang.

doc84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng siêu thị nội thất Đường Xương Giang – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan