Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học

1.Vấn đề, dạy học giải quyết vấn đề 2. Cấu trúc quá trình giải quyết vấn đề 3. Dạy học theo tình huống 4. PP nghiên cứu trường hợp

ppt8 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH 1. DẠY HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Tri thức là yếu tố then chốt của sự phát triển xh 2. Tri thức mới tăng nhanh, tri thức cũ, công nghệ tụt hậu 3. Sự trao đổi thông tin có sự hỗ trợ của CNTT, toàn cầu hoá Giải quyết mâu thuẫn giữa tri thức tăng nhanh và thời gian đào tạo Đào tạo người lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, của nghề nghiệp Cải tiến PP dạy học CÁC XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH 1- Tích cực hoá hoạt động dạy học 2. Cá nhân hoá hoạt động dạy học 3. Công nghệ hoá hoạt động dạy học 1.Vấn đề, dạy học giải quyết vấn đề 2. Cấu trúc quá trình giải quyết vấn đề 3. Dạy học theo tình huống 4. PP nghiên cứu trường hợp DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1- Vấn đề, dạy học giải quyết vấn đề Vấn đề là câu hỏi, nhiệm vụ đặt ra mà khi giải quyết gặp nhiều khó khăn Tình huống có vấn đề là vấn đề được nhận thức mà chưa đủ đk giải quyết DH giải quyết vấn đề: SV được đặt trong tình huống có vấn đề, giải quyết vấn đề, sv lĩnh hội tri thức, kĩ năng và pp nhận thức Cấu trúc quá trình giải quyết vấn đề 1. Nhận biết vấn đề Vấn đề 2. Tìm phương án giải quyết vấn đề 3. Quyết định phương án giải quyết vấn đề 4. Giải quyết vấn đề DẠY HỌC TÌNH HUỐNG - Dạy học được tổ chức theo các chủ đề phức hợp, gắn với tình huống thực của cuộc sống, nghề nghiệp - Cá nhân kiến tạo nên tri thức trong quan hệ xã hội của việc học Đặc điểm DH tình huống - Nội dung dạy học từ 1 vấn đề phức hợp Vấn đề gắn với thực tế cuộc sống và nghề nghiệp Tạo đk để vận dụng đa dạng SV trình bày những điều đã học, đã suy nghĩ SV trao đổi với nhau và với GV Phương pháp cụ thể ?
Luận văn liên quan