Xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU Thời cơ và thách thức

Xuất khẩu là một trong ba chương trình kinh tế lớn, trọng điểm được khẳng định trong nghị quyết của đảng và sẽ là mũi nhọn trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Châu âu là thị trường đầy tiềm năng mặc dù khá quen thuộc với doanh nghiệp Việt Nam nhưng rất khó tính về thị hiếu, cơ chế, chính sách nhập khẩu. Khi EU được mở rộng với 25 thành viên thì đây thực sự là điểm đến đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nước ta. Để thực hiện chiến lược xuất khẩu sang EU đẩy nhanh công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu giầy dép giữ vai trò quan trọng. Chiếm một tỷ trọng lớn trong khối lượng hàng hoá xuất khẩu vào EU, xuất khẩu giầy dép khi vào thị trường EU đã giúp đẩy mạnh kinh tế ngành và các ngành có liên quan, giúp thu một lượng ngoại tệ lớn. Việt Nam đã và đang thâm nhập vào thị trường đầy phong phú, đa dạng, đầy biến động này. Xong với những thành công và thất bại trong quá khứ với những biến động mới về thị trường, chính sách kinh tế cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đang trên đường đàm phán với EU về gia nhập WTO. Việc đẩy mạnh xuất khẩu giầy dép sang EU là một thách thức lớn với các doanh nghiệp giầy dép của ta. Vì vậy cần khái quát về hoạt động xuất khẩu hàng hoá và chỉ ra thời cơ, thách thức cho xuất khẩu giầy dép vào thị trường EU. Với phương pháp nghiên cứu lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn, phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử, phương pháp lôgic… để nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá nói chung và xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU nói riêng để chỉ ra các thời cơ, thách thức cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang thị trường EU trong đề án: "Xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU. Thời cơ và thách thức". Nội dung: Phần I: Lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá Phần II: Phân tích thời cơ và thách thức với xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU.

doc28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3320 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU Thời cơ và thách thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN MỞ ĐẦU Xuất khẩu là một trong ba chương trình kinh tế lớn, trọng điểm được khẳng định trong nghị quyết của đảng và sẽ là mũi nhọn trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Châu âu là thị trường đầy tiềm năng mặc dù khá quen thuộc với doanh nghiệp Việt Nam nhưng rất khó tính về thị hiếu, cơ chế, chính sách nhập khẩu. Khi EU được mở rộng với 25 thành viên thì đây thực sự là điểm đến đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nước ta. Để thực hiện chiến lược xuất khẩu sang EU đẩy nhanh công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu giầy dép giữ vai trò quan trọng. Chiếm một tỷ trọng lớn trong khối lượng hàng hoá xuất khẩu vào EU, xuất khẩu giầy dép khi vào thị trường EU đã giúp đẩy mạnh kinh tế ngành và các ngành có liên quan, giúp thu một lượng ngoại tệ lớn. Việt Nam đã và đang thâm nhập vào thị trường đầy phong phú, đa dạng, đầy biến động này. Xong với những thành công và thất bại trong quá khứ với những biến động mới về thị trường, chính sách kinh tế cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đang trên đường đàm phán với EU về gia nhập WTO. Việc đẩy mạnh xuất khẩu giầy dép sang EU là một thách thức lớn với các doanh nghiệp giầy dép của ta. Vì vậy cần khái quát về hoạt động xuất khẩu hàng hoá và chỉ ra thời cơ, thách thức cho xuất khẩu giầy dép vào thị trường EU. Với phương pháp nghiên cứu lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn, phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử, phương pháp lôgic… để nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá nói chung và xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU nói riêng để chỉ ra các thời cơ, thách thức cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang thị trường EU trong đề án: "Xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU. Thời cơ và thách thức". Nội dung: Phần I: Lý luận chung về xuất khẩu hàng hoá Phần II: Phân tích thời cơ và thách thức với xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU. Kết luận. PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1.KHÁI NIỆM XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 1.1. Khái niệm: Xuất khẩu là hoạt độn cơ bản của nền kinh tế quốc dân. Nó góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động.Vì vậy cần định nghĩa xuất khẩu một cách rõ ràng để có thể hiểu thêm về xuất khẩu: Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động mang hàng hóa một nước ra khỏi biên giới quốc gia và mang sang một quốc gia hay lãnh thổ khác. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là hoạt động bán hàng hoá của thương nhân một nước với thương nhân nước ngoàI theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm xuất, táI xuất và chuyển khẩu hàng hoá. Các hình thức xuất khẩu: 1.1.1.Xuất khẩu gián tiếp: là hình thức bán hàng hoá qua một số trung gian nước ngoàI để họ bán lại cho người tiêu dùng. Xuất khẩu gián tiếp gặp ít rủi ro, nguy hiểm khi doanh nghiệp không nắm vững thị trường nước ngoàI và có thể sử dụng tiểm lực trung gian. Nhưng mức lợi nhuận không cao. 1.1.2.Xuất khẩu trực tiếp. Doanh nghiệp lập các cửa hàng, văn phòng đại diện ở nước ngoàI và đưa hàng ra bán. Doanh nghiệp sẽ chịu bất lợi về chi phí vận chuyển, thuế xuất nhập khẩu và chi phí để duy trì cửa hàng, văn phòng đại diện ở nước ngoàI nhưng lại kiểm soát và nắm chắc được hoạt động kinh doanh và có cơ may đứng chân vững chắc ở thị trường nước ngoài. 1.1.3.Tái xuất, chuyển khẩu. Tái xuất là xuất khẩu ra nước ngoài những mặt hàng trước đây đã nhập khẩu chưa qua gia công, chế biến. Chuyển khẩu là một hinh thức của tái xuất, trong khi đó hàng hoá đi thẳng từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu. Nước tái xuất trả tiển cho nước xuất khẩu và thu tiền cuẩ nước nhập khẩu. Kinh doanh tái xuất, chuyển khẩu đòi hỏi doanh nghiệp phải nhậy bén về tình hình giá cả, sự chính xác chặt chẽ trong cả hợp đồng mua, bán về hàng hoá, bao bì, kí mã hiệu, thời gian giao hàng, chứng từ thanh toán thì mới không bị lừa gạt và có thể thu lợi nhuận. 1.2. vai trò của xuất khẩu hàng hoá với nền kinh tế quốc dân. Xuất khẩu được thừa nhận là hoạt động rất cơ bản của hoạt động kinh tế, là phương tiện thúc đẩy cho sự phát triển nền kinh tế. Việc mở rộng xuất khẩu để tăng nhu cầu ngoại tệ cho tàI chính và cho nhu cầu nhập khẩu cũng như tạo cơ sở cho phát triển cơ sở hạ tầng, là một mục tiêu quan trọng nhất của chính sách thương mại. Đẩy mạnh xuất khẩu được coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế và thực hiện quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hoá đất nước. Vai trò cuẩ xuất khẩu thể hiện ở: 1.2.1 Xuất khẩu tạo ra nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước đI theo những bước đI thích hợp là con đường tất yếu để khắc phục tình trạng nghèo và chậm phát triển của nước ta. Để công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước trong thời gian ngắn đòi hỏi phảI có số vốn rất lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị, kĩ thuật, công nghệ tiên tiến. Nguồn vốn để xuất khẩu có thể được hình thành bởi các nguồn như: Đầu tư nước ngoài. Vay nợ, viện trợ Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ thu ngoại tệ. Xuất khẩu sức lao động. Các nguồn như đầu tư nước ngoàI, vay nợ và viện trợ, xuất khẩu sức lao động tuy quan trọng, nhưng cũng phảI trả bằng cách này hay cách khác ở thời kỳ sau này. Nguồn vốn quan trọng nhất để xuất khẩu , công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước là xuất khẩu. Xuất khẩu quyết định đến quy mô và tốc độ tăng của nhập khẩu. Ở nước ta thời kỳ 2004-2004 nguồn thu về xuất khẩu bằng tổng nguồn thu bằng ngoại tệ và thu bằng xuất khẩu năm 2004 đảm bảo được nhập khẩu so với năm 2000. Trong tương lai, nguồn vốn bên ngoàI sẽ tăng lên. Nhưng mọi cơ hội đầu tư và vay nợ của nước ngoàI và các tổ chức quốc tế chỉ thuận lợi khi các chủ đầu tư và người cho vay thấy được khả năng xuất khẩu- nguồn vốn duy nhất để trả nợ- trở thành hiện thực 1.2.2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Cơ cấu sản xuất và tiêu dùng trên thế giới đã và đang thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Đó là thành quả của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hoá là phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế thế giới là tất yếu đối với nước ta. Có hai cách nhìn nhận về tác động cuẩ xuất khẩu với sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Một là, xuất khẩu chỉ là việc tiêu thụ những sản phẩm thừa do sản xuất vượt quá nhu cầu nội địa. Trong trường hợp nền kinh tế còn lạc hậu và chậm phát triển như ở nước ta, sản xuất cơ bản còn chưa đủ tiêu dùng, nếu chỉ thụ động chờ ở việc “thừa ra” của sản xuất thì xuất khẩu vẫn cứ nhỏ bé và tăng trưởng chậm. Sản xuất và sự thay đổi cơ cấu kinh tế sẽ rất chậm chạp. Hai là, coi thị trường và đặc biệt là thị trường quốc tế là hướng quan trọng để tổ chức sản xuất. Quan đIểm thứ hai chính là xuất phát nhu cầu từ thị trường thế giới để tổ chức sản xuất. ĐIều đó tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Sự tác động này đến sản xuất thể hiện ở: Xuất khẩu tạo đIều kiện cho các ngành khác phát triển thuận lợi. Chẳng hạn, khi phát triển ngành dệt xuất khẩu sẽ tạo ra cơ hội đầy đủ cho việc phát triển ngành sản xuất nguyên liệu như bông hay thuốc nhuộm. Sự phát triển cuẩ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu ( gạo, dầu, thực vật, chè,…) có thể kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến và ngành công nghiệp chế tạo phục vụ cho nó. Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ góp phần cho sản xuất phát triển và ổn định. Xuất khẩu tạo đIều kiện mở rộng khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất, nâng cao nguồn lực sản xuất trong nước. Xuất khẩu tạo ra những tiền đề kinh tế-kỹ thuật nhằm cảI tạo và nâng cao nguồn lực sản xuất trong nước. ĐIều này muốn nói đến xuất khẩu là phương tiện quan trọng tạo ra vốn và kỹ thuật, công nghệ từ thế giới bên ngoàI vào Việt Nam nhằm hiện đại hoá nền kinh tế của đất nước tạo ra nguồn lực sản xuất mới, đưa Việt Nam đến đIểm cân bằng mới. Thông qua xuất khẩu, hàng hoá cuẩ ta sẽ tham gia cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả, chất lượng. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi chúng ta phảI tổ chức lại sản xuất, hình thành cơ cấu sản xuất luôn thích nghi được với thị trường. Xuất khẩu còn đòi hỏi các doanh nghiệp phảI luôn luôn đổi mới và hoàn thiện công việc quản trị sản xuất kinh doanh. 1.2.3. Xuất khẩu có tác động tích cực đến việc giảI quyết công ăn việc làm và cảI thiện đời sống nhân dân. Tác động của xuất khẩu đến đời sống bao gồm rất nhiều mặt. Trước hết, sản xuất hàng xuất khẩu là nơI thu hút hàng triệu lao động và làm việc và có thu nhập không thấp. Xuất khẩu còn tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm thiết yếu hàng ngày và ngày càng phong phú thêm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 1.2.4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đổi ngoại của nước ta. Chúng ta thấy rõ xuất khẩu và các quan hệ kinh tế đối ngoại có tốc động qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Trước hết xuất khẩu là một hoạt động kinh tế đối ngoại. Có thể hoạt động xuất khẩu có sớm hơn các hoạt động kinh tế đối ngoại khác tạo đIều kiện thúc đẩy các quan hệ này phát triển. Chẳng hạn xuất khẩu và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quan hệ tín dụng, đầu tư, mở rộng vận tảI quốc tế, thiết lập mối quan hệ buôn bán giữa các quốc gia.Mặt khác chính các quan hệ kinh tế đối ngoại vừa kể trên tạo tiền đề cho mở rộng hoạt động xuất khẩu. 2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 2.1 Nghiên cứu tiếp cận thị trường để nhận biết sản phẩm dịch vụ mà thị trường có nhu cầu. Để có thể xuất khẩu hàng hóa thu đựơc giá trị cao, bảo toàn vốn và phát triển thị trường cần phảI tiến hành nghiên cưú thị trường. Đầu tiên việc cần biết đó là cần kinh doanh mặt hàng gì trên thị trường mục tiêu, cần tiến hành nghiên cứu tiếp cận thị trường ngay cả khi bắt đầu sản xuất, trong khi xuất khẩu hoặc khi mở rộng thị trường xuất khẩu. thị trường luôn biến động vì thế mà hàng hóa mà thị trường cần cũng thay đổi theo.Nghiên cứu thị trường xuất khẩu là nghiên cứu khả năng có thể bán được của một loại hàng hóa trên một thị trường đã xác định. Trên cơ sở đó nâng cao khả năng cung cấp để thoả mãn nhu cầu. Khi tìm hiểu về hàng hóa xuất khẩu cần tìm hiểu giá trị thương phẩm của hàng hóa, đặc tính lý hoá, cơ học khác nhau và phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nhất định, tình hình sản xuất mặt hàng, chu kỳ sống mà sản phẩm đang trảI qua, tỷ suất ngoại tệ của mặt hàng nhất định xuất khẩu. Giá trị thương phẩm rất quan trọng vì chính nó đem lại lợi nhuận cho nhà xuất khẩu. Nếu hàng hóa mang đI xuất khẩu mà giá trị thương phẩm không cao thì sẽ thu được ít ngoại tệ, ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh. Có thể hàng hóa ở trong nước giá trị cao nhưng mang ra nước ngoàI giá trị thấp. Vì vậy nếu không nghiên cứu đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Tình hình sản xuất mặt hàng rất quan trọng. Cần xem xét rõ tình hình sản xuất mặt hàng đó để có biện pháp. Cần nghiên cứu tình hình sản xuất ở trong nước và tình hình sản xuất ở thị trường xuất khẩu . Nếu sản xuất trong nước trì trệ không có khả năng đáp ứng thì cần có biện pháp khuyến khích hoặc chuyển sang hướng khác. Mặt khác cần nghiên cứu khả năng đáp ứng cho thị trường nội địa thấp thì ta cần đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Chu kì sống sản phẩm quyết định tới khả năng bán hàng. Tuỳ theo sản phẩm ở giai đoạn nào của chu kì sống mà ta có cách thức phù hợp trong việc xuất khẩu hàng hóa. Nếu sản phẩm đang trong giai đoạn tăng trưởng thì cần đẩy mạnh xuất khẩu nhưng nếu sản phẩm ở chu kì cuối thì nên chuyển sang xuất khẩu hàng hóa khác hoặc nên ngưng xuất khẩu. Tỷ suất ngoại tệ hàng xuất khẩu là số tiền việt nam phảI chi ra để thu được một đơn vị ngoại tệ trên cơ sở so sánh tỉ suất này với tỷ giá hối đoáI hiện hành. Với mức danh lợi thu được từ thị trường trong nước để quyêt định có xuất khẩu hàng hóa hay không. Đây là bước quan trọng thể hiện tư tưởng chỉ bán cáI nào thị trường đang cần chứ không bán cáI nào thị trường nào có. 2.2 Nghiên cứu thị trường nước ngoàI và chọn đối tác kinh doanh. Doanh nghiệp cần hiểu rõ những thời cơ và thách thức trên thị trường nước ngoàI: đIều kiện chính trị, thương mại, luật pháp, vận tảI, tiền tệ, tập quán, thị hiếu, ước tính được khối lượng của thị trường và sự biến động của giá cả mặt hàng xuất khẩu ở thị trường nước ngoàI. Những yếu tố này có vai trò quan trọng tới hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào thị trường nước ngoài. Tuy nhiên xuất khẩu phảI phụ thuộc vào thương phẩm cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn kinh doanh, khả năng tàI chính và uy tín của họ trên thị trường. Kết thúc bước này phảI lập được phương án kinh doanh xuất khẩu. Nội dung của phương án kinh doanh thường bao gồm: -Những đánh giá kháI quát về thị trường và -Chọn mặt hàng, thời cơ và phương thức xuất khẩu -Mục tiêu và biện pháp thực hiện -Ước tính sơ bộ hiệu quả xuất khẩu:xác định các chỉ tiêu, tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu, tỉ suất doanh lợi, đIểm hoà vốn, thời gian hoà vốn. Phương án kinh doanh hàng xuất khẩu là cơ sở để đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu với bạn hàng nước ngoài. 2.3. Tìm hình thức và biện pháp giao dịch đàm phán để kí kết hợp đồng xuất khẩu. Khi xuất khẩu cần tìm ra hình thức giao dịch cho phù hợp. Nếu không chọn được hình thức và biện pháp giao dịch phù hợp thì sẽ khó đạt được kết quả trong việc kí kết hợp đồng và thanh toán sau khi mua hàng. Đàm phán cũng là yếu tố quan trọng để kí kết hợp đồng xuất khẩu. Nếu không có đàm phán có thể dẫn tới chúng ta bị thiệt hại và không có hiểu biết về bên đối tác. Đàm phán và giao dịch cần thoả thuận các vấn đề sau: -Nội dung của việc xuất khẩu. -Bao bì, đóng gói, kí mã hiệu hàng hóa. -Trung gian, phương tiện và địa đIểm giao hàng, quyền sở hữu hàng hóa. -Giám định hàng hóa -Sát trùng hàng hóa(nếu bên mua yêu cầu) -ĐIều kiện xếp dỡ hàng hóa và thưởng phạt -Những chứng từ cần thiết cho lô hàng xuất khẩu -Đồng tiền thanh toán, phương thức, hình thức và thời hạn thanh toán -Các trường hợp bất khả kháng -Trách nhiệm của các bên liên quan do vi phạm hợp đồng -Thủ tục giảI quyết tranh chấp hợp đồng -Các đIều kiện khác -Hiệu lực của hợp đồng 2.4.Thực hiện hợp đồng xuất khẩu -Kiểm tra -Xin giấy phép xuất khẩu -Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu -Uỷ thác thuê tàu -Kiểm nghiệm hàng hóa -Làm thủ tục hảI quan -Giao hàng lên tàu -Mua bảo hiểm hàng hóa -Làm thủ tục thanh toán -GiảI quyết khiếu nại (nếu có) thực hiện hợp đồng xuất khẩu có vai trò quan trọng trong tổng thể quá trình vì nó là giai đoạn thực hiện quá trình xuất khẩu hàng hoá. Đây là giai đoạn biến hợp đồng thành hiện thực. Đây là giai đoạn khó khăn, phức tạp, dễ sai sót vì vậy cần thận trọng 2.5. Đánh giá kết quả hoạt động xuất khẩu và quá trình buôn bán Kiểm tra kết quả và quá trình buôn bán là giai đoạn cuối trong quá trình xuất khẩu hàng hóa nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra thực hiện được mục tiêu Đánh giá kết quả để xác định kết quả kinh doanh và so sánh với mục tiêu đề ra lúc ban đầu. Thông qua đo lường kết quả để xác định hiệu quả kinh doanh nhằm chấn chỉnh trong quá trình sau. Người ta có thể dùng các chỉ tiêu: -Số lượng thực hiện xuất khẩu so với đơn hàng -Chủng loại mặt hàng thực hiện so với kế hoạch -Tiến độ nhập hàng so với hợp đồng đã kí -Doanh số mua và bán hàng hóa -Chi phí kinh doanh -Lợi nhuận đạt được so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước Phân tích kết quả từng mặt hàng, từng thị trường xuất khẩu, từng khách hàng cụ thể để có biện pháp cụ thể đIều chỉnh hoạt động kịp thời. 3. Phân tích thời cơ và thách thức đối với xuất khẩu một hàng hóa sang một thị trường: 3.1. Môi trường kinh tế quốc dân: Môi trường kinh tế quốc dân là các yếu tố của một quốc gia gồm: chính trị và luật pháp, các yếu tố kinh tế, kĩ thuật và công nghệ, điều kiện cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội, các yếu tố trên có thể tác động độc lập hoặc kết hợp tự nhiên với các yếu tố khác tạo ra thời cơ và thách thức đối với hoạt đông xuất khẩu hàng hóa vào thị trường. 3.1.1. Chính trị và pháp luật: Các yếu tố chính trị và pháp luật tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Nếu chính trị ổn định lành mạnh sẽ là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và có thể cạnh tranh với các hàng hóa khác trên thị trường xuất khẩu. Khi chính trị ổn định thì không lo bị trượt giá lớn. Hoạt động xuất khẩu sẽ đảm bảo đúng giá trị. Luật pháp tạo ra mối ràng buộc của hoạt động xuất khẩu với các quy định của nhà nước. Luật pháp tác động trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu, đó là: thuế quan, hàng rào phi thuế, các chính sách nhà nước,... Nó có thể ngăn cản hoặc khuyến khích hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Các yếu tố liên quan đến chính trị và luật pháp gồm: Sự ổn định về chính trị và ngoại giao. Cân bằng trong chính sách của chính phủ đối với hoạt động xuất khẩu. Sự điều tiết và khuynh hướng can thiệp vào hoạt động xuất khẩu của chính phủ. Chiến lược xuất khẩu của Đảng và Nhà nước. Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật liên quan tới hoạt động xuất khẩu và hiệu lực thi hành trong xuất khẩu. Như vậy luật pháp và sự ổn định chính chính trị tác động trên cả hai mặt. Nếu hệ thống luật pháp không đầy đủ thiếu rõ ràng, minh bạch, tính khả thi không cao sẽ ảnh hưởng không tốt đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực xuất khẩu. Ở Việt Nam sự ổn định chính trị, trật tự xã hội sẽ làm xuất khẩu ổn định và là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu. 3.1.2 Các yếu tố kinh tế. Các yếu tố kinh tế tác động cung về hàng hóa cho hoạt động xuất khẩu có vai trò hàng đầu giúp xuất khẩu có đủ nguồn lực để hoạt động thường xuyên. Nó giúp cho các ngành lĩnh vực phát triển hoặc có thể làm giảm sút đi. Vì vậy nó làm tăng hoặc giảm tính năng động của xuất khẩu hàng hóa chung hoặc riêng biệt nào đó các yếu tố kinh tế có thể làm phát sinh thời cơ và thách thức của một hàng hóa xuất khẩu. -Tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước: Tăng trưởng không ổn định hoặc suy giảm. -Lạm phát, thất nghiệp, lãi suất ngân hàng. -Tiềm năng kinh tế và sự gia tăng đầu tư của các ngành, lĩnh vực xuất khẩu và của nền kinh tế quốc dân. -Giai đoạn trong chu kỳ kinh tế đang trải qua. Các yếu tố trên tác động tiếp tới xuất khẩu hàng hóa, hoặc tác động đến đầu tư cho xuất khẩu hàng hóa đó, hiện tại và cả tương lai. Nếu tốc độ phát triển kinh tế nhanh, ổn định: lạm phát, lãi suất ngân hàng được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực có cơ hội đầu tư và phát triển thêm việc sản xuất hàng hóa, công nhân viên sẽ có thu nhập ổn định, gia tăng xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa sẽ thu được lợi nhuận và đạt hiệu quả như trong dự kiến. 3.1.3 Yếu tố kỹ thuật công nghệ. Các yếu tố kĩ thuật của nền kinh tế quốc dân chi phối kỹ thuật công nghệ của ngành, lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa. Vì vậy hàng hóa có mang yếu tố kĩ thuật, công nghệ tiên tiến hay không thì phụ thuộc vào sự phát triển của kĩ thuật, công nghệ chung của đất nước. Kĩ thuật - công nghệ sẽ quyết định tạo ra sản phẩm mới,tác động đến sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường xuất khẩu. Ví dụ như khi xuất khẩu vào thị trường EU ta cần có các chứng chỉ về kĩ thuật,... Các yếu tố kĩ thuật công nghệ tạo ra thời cơ và thách thức với một hàng hóa xuất khẩu là: Trình độ và mức độ hiện có cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế quốc dân. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và các nguồn lực để thực hiện. Mức đầu tư cho hoạt động nâng cao và phát triển của nghành, lĩnh vực hàng hóa xuất khẩu. Khả năng áp dụng tiến bộ kĩ thuật, sử dung cơ giới hóa trong hàng hóa xuất khẩu. Quy định bảo vệ quyền sở hữu công nghệ va thực thi trong ,,, Nếu một quốc gia có trình độ công nghệ lạc hậu, chiến lược phát triển công nghệ hàng hóa xuất khẩu trong thời gian dài thấp, các qui định về sở hữu công nghệ và chuyển giao công nghệ chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện thì nó sẽ tạo ra thách thức với hàng hóa xuất khẩu vào thị trường có công nghệ và kĩ thuật tiên tiến. Ngược lại, một quốc gia có trình độ công nghệ tiên tiến,,,,,phát triển công nghệ bày bán, có chính sách khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất
Luận văn liên quan