Xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc

Cùng với sự phát triển của xã hội và tri thức nhân loại không ngừng mở mang và kéo theo đó là sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực sản xuất cũng có những tiến bộ vượt bậc, những phương thức sản xuất tiên tiến, hình thức đa dạng, nên sản xuất hiện đại đã đạt được những thành quả to lớn. Các quốc gia đã sản xuất được lượng hàng hóa với số lượng lớn, chất lượng cao, hàng hóa sản xuất ra đã vượt khỏi tiêu dùng của quốc gia, đồng thời nhu cầu về hàng hóa cũng ngày trở lên đa dạng hơn xuất hiện nhu cầu trao đổi mua bán, dần dần nhu cầu đó đã vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ một quốc gia, do đó hoạt động trao đổi mua bán giữa các quốc gia xuất hiện từ rất sớm và một trong hoạt động trao đổi đó ngày nay gọi là xuất khẩu. Như vậy xuât khẩu là hoạt động đưa hàng hóa dịch vụ ra khỏi phạm vi lãnh thổ một quốc gia, hoặc những người tham gia mua bán trao đổi có quốc tịch khác nhau. Ngày nay xuất khẩu được coi là một hình thức thâm nhập thị trường nước ngoài hiệu quả bởi chi phí thấp lại ít rủ ro. *Chủ thể tham gia xuất khẩu: Chủ thể tham gia xuất khẩu rất đa dạng bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ của các nước.

doc59 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2543 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xuất khẩu và sự cần thiết phải thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan