Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2009: Môi trường khu công nghiệp Việt Nam

Sự ra đời của các KCN gắn liền với đường lối đổi mới, chính sách mở cửa của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986. Thời gian qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong tiến trình CNH-HĐH đất nước, mỗi KCN đều là đầu mối quan trọng trong thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài. Việc hình thành các KCN đã tạo động lực lớn cho phát triển công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động. KCN còn góp phần thúc đẩy sự hình thành khu đô thị mới, các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch

pdf20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1671 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2009: Môi trường khu công nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuong I T7893ng quan v7873 khu cng nghi7879p 7903 Vi7879t Nam.pdf
  • pdfChuong II Hi7879n tr7841ng mi tr4327901ng khu cng nghi7879p.pdf
  • pdfChuong IV Th7921c tr7841ng qu7843n l mi tr4327901ng khu cng n.pdf