Bộ máy nhà nước và hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà Nước

I. KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC: BMNN XHCN là hệ thống các cơ quan NN từ Trung ương xuống cơ sở được tổ chức theo nguyên tắc chung, thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của NN XHCN. Cơ quan NN là một bộ phận cấu thành BMNN. Đó là một tổ chức của NN có tính độc lập tương đối, có thẩm quyền và thành lập theo quy định của pháp luật, nhân danh NN thực hiện nhiệm vụ và chức năng NN bằng những hình thức và PP đặc thù II. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 1. Có tính quyền lực của NN (Tính thẩm quyền được nhà nước quy định chặt chẽ, khác với tổ chức xã hội khác). 2. Ban hành các VB pháp luật và thực hiện cưởng chế NN đối với quá trình thực hiện luật. 3. QLNN có tính vĩ mô đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 4. Được phân ra thành các cơ quan có chức năng riêng nhưng cùng thực hiện nhiệm vụ chung của NN.

doc9 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 6827 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ máy nhà nước và hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà Nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan