Chuyên đề Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại chi nhánh Thành Công

Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng với hai chức năng cơ bản nhất là huy động vốn và sử dụng vốn, là cầu nối hút vốn từ nơi nhàn rỗi, bơm vào nơi khan thiếu vốn. Do đó, vai trò của ngân hàng thương mại, đặc biệt trong nền kinh tế hiện đại rất quan trọng. Đối với Việt Nam, đất nước có dân số 84 triệu người đã có những đổi mới toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng-tài chính trên con đường hội nhập. Từ một hệ thống đơn cấp, ngành ngân hàng của Việt Nam đã chuyển mình và thay đổi theo hệ thống đa cấp. Một số lớn những ngân hàng TMCP đã được thành lập và sự hiện diện của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng liên doanh đã làm bức tranh ngân hàng của Việt Nam thêm phần đa dạng. Có thể thấy rằng ngành ngân hàng Việt Nam đang chuyển dần tới một hệ thống ngân hàng của các nền kinh tế đang nổi và mới phát triển. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là một ngân hàng quốc doanh lớn, luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Quá trình cổ phần hóa với thành công của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2007 đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Những thay đổi về quản trị ngân hàng hiện đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đầu tư vào công nghệ sẽ góp phần trong việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tài chính đa năng hàng đầu trong khu vực trong giai đoạn năm 2015 – 2020. Xuất phát từ những kiến thức đã học và tìm hiểu, sau quá trình thực tập tổng hợp tại Phòng Khách hàng – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành Công, được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của PGS-TS Nguyễn Bạch Nguyệt cùng các cán bộ hướng dẫn thực tập tại Chi nhánh Thành Công, tôi đã hoàn thành bản Chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Kết cấu của Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau: - Lời mở đầu. - Nội dung chính: Phần I: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành Công. Phần II: Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công. - Kết luận. - Danh mục tài liệu tham khảo.

doc85 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1578 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại chi nhánh Thành Công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH CÔNG 3 1.1. Giới thiệu chung về Vietcombank Thành Công. 3 1.1.1. Giới thiệu chung về Vietcombank. 3 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Thành Công. 5 1.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 5 1.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Thành Công. 6 1.1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc và từng phòng ban. 7 1.1.2.4. Các kết quả hoạt động kinh doanh 10 1.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công. 17 1.2.1. Thực trạng công tác thẩm định dự án nói chung tại Chi nhánh. 17 1.2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh. 21 1.2.2.1. Thực trạng đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. 21 1.2.2.2. Tình hình thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công thời gian qua. 23 1.2.2.3. Quy trình thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái. 23 1.2.2.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái. 27 1.2.2.4.1 Thẩm định năng lực chủ đầu tư. 27 1.2.2.4.2 Thẩm định dự án đầu tư: 27 1.2.2.4.3 Thẩm định tài sản đảm bảo: 32 1.2.2.5. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái. 33 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án nói chung và dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái nói riêng tại Chi nhánh Thành Công. 34 1.2.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan. 34 1.2.3.2. Nhóm nhân tố khách quan 35 1.2.4. Phân tích tình hình thẩm định một dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công. 37 1.2.5. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển tại Chi nhánh Thành Công thời gian qua. 67 1.2.5.1. Những kết quả đạt được. 67 1.2.5.2. Những tồn tại. 67 PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI CHI NHÁNH THÀNH CÔNG. 69 2.1. Định hướng phát triển trong thời gian tới của VCB Thành Công 69 2.1.1. Định hướng chung của hệ thống Vietcombank 69 2.1.2. Định hướng cụ thể của Chi nhánh Thành Công. 69 2.2 Một số giải pháp 70 2.2.1 Một số giải pháp về nội dung, quy trình thẩm định dự án. 70 2.2.2 Một số giải pháp về phương pháp thẩm định dự án. 71 2.2.3 Một số giải pháp về chính sách tuyển dụng, đãi ngộ và đào tạo đối với cán bộ thẩm định dự án. 72 2.2.4 Một số giải pháp về công tác tổ chức thẩm định dự án. 73 2.2.5 Một số giải pháp về công nghệ - kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin và lưu trữ cơ sở dữ liệu. 75 2.2.6 Một số giải pháp về công tác định giá tài sản bảo đảm đối với hoạt động cho vay dự án đầu tư. 77 2.3. Một số kiến nghị 77 2.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ ngành và chính quyền địa phương 78 2.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước, Hội sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và các Ngân hàng thương mại khác. 78 2.3.3. Kiến nghị đối với Khách hàng của Chi nhánh. 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng với hai chức năng cơ bản nhất là huy động vốn và sử dụng vốn, là cầu nối hút vốn từ nơi nhàn rỗi, bơm vào nơi khan thiếu vốn. Do đó, vai trò của ngân hàng thương mại, đặc biệt trong nền kinh tế hiện đại rất quan trọng. Đối với Việt Nam, đất nước có dân số 84 triệu người đã có những đổi mới toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng-tài chính trên con đường hội nhập. Từ một hệ thống đơn cấp, ngành ngân hàng của Việt Nam đã chuyển mình và thay đổi theo hệ thống đa cấp. Một số lớn những ngân hàng TMCP đã được thành lập và sự hiện diện của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng liên doanh đã làm bức tranh ngân hàng của Việt Nam thêm phần đa dạng. Có thể thấy rằng ngành ngân hàng Việt Nam đang chuyển dần tới một hệ thống ngân hàng của các nền kinh tế đang nổi và mới phát triển. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là một ngân hàng quốc doanh lớn, luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Quá trình cổ phần hóa với thành công của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2007 đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Những thay đổi về quản trị ngân hàng hiện đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đầu tư vào công nghệ sẽ góp phần trong việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tài chính đa năng hàng đầu trong khu vực trong giai đoạn năm 2015 – 2020. Xuất phát từ những kiến thức đã học và tìm hiểu, sau quá trình thực tập tổng hợp tại Phòng Khách hàng – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành Công, được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của PGS-TS Nguyễn Bạch Nguyệt cùng các cán bộ hướng dẫn thực tập tại Chi nhánh Thành Công, tôi đã hoàn thành bản Chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Kết cấu của Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau: - Lời mở đầu. - Nội dung chính: Phần I: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành Công. Phần II: Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công. - Kết luận. - Danh mục tài liệu tham khảo. Xin chân thành cảm ơn các anh chị cán bộ hướng dẫn, Phòng Khách hàng – Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công cùng PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt đã giúp tôi hoàn thành bản Chuyên đề này. PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH CÔNG 1.1. Giới thiệu chung về Vietcombank Thành Công. 1.1.1. Giới thiệu chung về Vietcombank. Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam. Tên giao dịch tiếng Anh (viết tắt): Trụ sở chính: Số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Tel : (84-4) 3.9343137 Fax : (84-4) 3.8269067 Swift : BFTV VNVX Website : Biểu trưng (logo): Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNT VN) được thành lập vào ngày 01 tháng 04 năm 1963, theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành, trên cơ sở tách ra từ Cụ quản lý Ngoại hối Ngân hàng Trung ương (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Ngân hàng Trung ương. Tại thời điểm đó, NHNT VN có chức năng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và cho vay tài trợ xuất nhập khẩu của cả nước. Ngày 26 tháng 9 năm 2007, theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, NHNT VN được phê duyệt phương án cổ phần hoá, chuyển đổi trở thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Đây là một cột mốc quan trọng, chứng tỏ sự quyết tâm của Vietcombank theo định hướng phát triển trở thành một trong 70 tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu Châu Á vào năm 2015. Ngày 21 tháng 12 năm 2007, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) chính thức công bố kết quả của phiên đấu giá IPO Vietcombank với tổng số cổ phần là 97,5 triệu cổ phần, tổng giá trị cổ phần là 10.516.320.430.000 đồng. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trở thành Ngân hàng quốc doanh đầu tiên được cổ phần hóa. Trải qua hơn 45 năm trưởng thành và phát triển, tính đến thời điểm cuối năm 2007, Vietcombank đã phát triển lớn mạnh theo mô hình ngân hàng đa năng với 01 Sở Giao dịch tại Hà Nội; 58 Chi nhánh và 146 Phòng Giao dịch trên toàn quốc; 4 Công ty con trực thuộc; 3 Văn phòng đại diện tại Singapore, Paris (Pháp), Moscow (Nga), với đội ngũ nhân viên toàn hệ thống gần 9.200 người. Ngoài ra, Vietcombank còn tham gia góp vốn, liên doanh liên kết với nhiều đơn vị trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư... Vietcombank đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" của tạp chí EUROMONEY và THE BANKER, giải thưởng Sao Khuê 2005 của Hiệp hội VINASA, giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2006 của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Hiện nay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là thành viên của: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Châu Á. Tổ chức thanh toán toàn cầu SWIFT. Câu lạc bộ Ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương. Tổng tài sản của Vietcombank tại thời điểm cuối năm 2007 là 197.408 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm 2006, vốn chủ sở hữu là 13.552 tỷ đồng, thu nhập trước thuế và dự phòng đạt 4.136 tỷ đồng, ROAA đạt 1,44% và ROAE đạt 21,21%. 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Thành Công. 1.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội được thành lập ngày 11/03/1985 theo Quyết định số 177/ NH.QĐ của Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Vietcombank Hà Nội là Chi nhánh cấp I trong hệ thống Vietcombank. Tính đến thời điểm cuối năm 2006, mạng lưới hoạt động của Vietcombank Hà Nội bao gồm 04 Chi nhánh cấp II, 06 Phòng Giao dịch và 01 Quầy thu đổi ngoại tệ trên địa bàn Hà Nội. Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công được thành lập theo Quyết định số 525/QĐ/TTCB – ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, với vai trò là Chi nhánh cấp II trực thuộc Chi nhánh cấp I Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. Trụ sở chính của Chi nhánh đặt tại số 30-32 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 08 tháng 12 năm 2006, Chủ tịch Hội đồng quản trị NHNT Việt Nam đã ký Quyết định số 914/QĐ/TTCB-ĐT về việc nâng cấp Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công trở thành Chi nhánh cấp I từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Kể từ đây, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công hạch toán độc lập và là thành viên trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ngày 05 tháng 06 năm 2008, theo Quyết định số 437/QĐ.NHNT.TTCB-ĐT của Chủ tịch Hội đòng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công được chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công kể từ ngày 02 tháng 06 năm 2008, trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài sản và các vấn đề liên quan của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công. Với mong muốn “Luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt”, trải qua hơn 8 năm thành lập và phát triển, Chi nhánh Thành Công đã và đang không ngừng nỗ lực xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực tài chính, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới hoạt động... nhằm mang lại những tiện ích và sự hài lòng tuyệt đối cho Khách hàng khi đến với Chi nhánh. Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công. Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam – Thanh Cong Branch. Tên giao dịch viết tắt: Vietcombank Thành Công. Trụ sở chính: Số 30 – 32 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội. Giám đốc : Nguyễn Minh Hiền. Điện thoại : 043 7.761.739 - 043 7.761.813 Fax : 043 7.761.747 SWIFT Code: BFTV VNVX 045 1.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Thành Công. Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức Vietcombank Thành Công Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Thành Công phân theo 2 cấp: Trụ sở chính và các Phòng giao dịch trực thuộc quản lý của Vietcombank Thành Công, cụ thể là: Trụ sở chính: Số 30 – 32 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. Trụ sở chính bao gồm các phòng ban như Phòng Khách hàng, Phòng Kế toán Thanh toán, Phòng Kinh doanh dịch vụ, Phòng Hành chính nhân sự, Tổ Tổng hợp, Tổ Tin học. 4 Phòng Giao dịch: PGD số 01 – Số 89 Thái Hà, Quận Đống Đa. PGD Đồng Tâm – Ngã tư Lê Thanh Nghị và Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng. PGD Nam Thanh Xuân – Số 603 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. PGD Mỹ Đình – Số 30, TT4, ĐTM Mỹ Đình, Từ Liêm.  1.1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc và từng phòng ban. 1.1.2.3.1. Ban Giám đốc Ban Giám đốc bao gồm ba người, một Giám đốc và hai Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Chi nhánh Thành Công, có nhiệm vụ tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh, đại diện cho mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Chi nhánh. Giám đốc Chi nhánh do Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phân công bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Giúp việc cho Giám đốc là Phó giám đốc phụ trách kinh doanh dịch vụ và Phó giám đốc phụ trách tin học - thanh toán quốc tế. Các Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc phân công bổ nhiệm hay miễn nhiệm, có chức năng và nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh trong phạm vi quản lý của mình và thay mặt Giám đốc quản lý Chi nhánh khi Giám đốc đi vắng. 1.1.2.3.2. Phòng Khách hàng Phòng Khách hàng là đầu mối thiết lập quan hệ với Khách hàng, duy trì củng cố và không ngừng mở rộng mối quan hệ tín dụng với Khách hàng trên tất cả các hoạt động, tất cả các sản phẩm ngân hàng nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả và tăng thị phần của Chi nhánh. Các chức năng nhiệm vụ cụ thể: + Xác định thị trường kinh doanh mục tiêu và đối tượng khách hàng mục tiêu, xây dựng chính sách khách hàng, trực tiếp tham gia chính sách khách hàng và đánh giá việc thực hiện chính sách khách hàng. + Triển khai các biện pháp marketing, giới thiệu cho Khách hàng về các sản phẩm dịch vụ mà Vietcombank Thành Công có lợi thế và có thể cung ứng. + Trực tiếp khởi tạo và quản lý mối quan hệ tín dụng với Khách hàng; Thẩm định, xét duyệt cho vay đối với các khoản vay trung hạn và dài hạn của Khách hàng, đôn đốc Khách hàng phối hợp với các phòng ban có liên quan thu hồi nợ vay đầy đủ và đúng hạn. + Thực hiện vai trò tham mưu Ban giám đốc trong kế hoạch phát triển của Chi nhánh. 1.1.2.3.3. Phòng Kinh doanh dịch vụ. Phòng Kinh doanh dịch vụ bao gồm các bộ phận: + Bộ phận Thanh toán thẻ: Có chức năng và nhiệm vụ marketing, phát hành và thanh toán các loại thẻ của nước ngoài phát hành và thẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương theo quy định. Phát triển và quản lý các cơ sở chấp nhận thẻ, các máy ATM trên địa bàn. + Bộ phận Ngân quỹ: Có chức năng và nhiệm vụ kiểm tra thu chi theo chứng từ kế toán, kiểm đếm toàn bộ tiền Việt Nam, ngoại tệ của khách hàng có mở tài khoản tại Chi nhánh, giúp các đơn vị nhận biết ngoại tệ thật, giả và tham gia quản lý quỹ. + Bộ phận Thể nhân: Có chức năng và nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, các hộ kinh doanh cá thể. 1.1.2.3.4. Phòng Kế toán thanh toán. Bộ phận kế toán có các chức năng nhiệm vụ sau: + Quản lý giám sát toàn bộ tài khoản của khách hàng, tài khoản nội bộ của Chi nhánh; quản lý các tài khoản tiền gửi không kì hạn, có kì hạn, tài khoản tiền vay của Chi nhánh tại Hội sở chính và các tổ chức tín dụng khác; tính lãi định kỳ cho khách hàng trên tài khoản tiền gửi sau đó chuyển kết quả đến bộ phận quản lý khách hàng. + Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến chi tiêu nội bộ của Chi nhánh; quản lý thu nhập và chi phí của Chi nhánh, kịp thời phản ánh cho Ban Giám đốc những hiện tượng bất thường. + Thực hiện nguyên tắc, chế độ kế toán thống kê, lập và gửi các báo cáo tài chính của Chi nhánh theo quy định của Hội sở chính. + Quản lý việc tổ chức thực hiện các yêu cầu chuyển tiền đến các điểm giao dịch ATM, các phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh; kiểm tra tính pháp lý và xử lý các yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền vay của khách hàng. Bộ phận thanh toán có các chức năng nhiệm vụ sau: + Xử lý nghiệp vụ liên quan đến thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ của Khách hàng, + Phát hành thư bảo lãnh trong nước và nước ngoài có mức ký quỹ 100% và dưới 100% do Phòng Khách hàng chuyển tới. + Quản lý nghiệp vụ thanh toán cho người hưởng ở nước ngoài theo yêu cầu của Khách hàng. 1.1.2.3.5. Phòng Hành chính - Nhân sự. Phòng Hành chính - Nhân sự có các chức năng nhiệm vụ sau: + Thực hiện quản lý các vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo cán bộ tín dụng cho Chi nhánh. Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng thi đua, kỷ luật,... + Thực hiện công tác hành chính quản trị của Chi nhánh, tham mưu cho Ban Giám đốc về những vấn đền liên quan đến công tác hành chính quản trị như tiếp đón khách, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, công cụ lao động, bảo đảm trang thiết bị, môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên (văn thư, đội xe, bảo vệ...) 1.1.2.3.6. Tổ Tin học. Tổ tin học có chức năng nhiệm vụ sau: + Tổ chức tiếp nhận, thực hiện công tác nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng. + Thực hiện quản lý, bảo dưỡng các thiết bị tin học, các chương trình vi tính và phần mềm ứng dụng phục vụ cho các nghiệp vụ của Chi nhánh. + Thực hiện quản lý mạng, tiếp nhận thông tin trong và ngoài Chi nhánh, bảo mật số liệu theo đúng quy định, hướng dẫn các nghiệp vụ tin học khi có quy trình mới. 1.1.2.3.7. Tổ Tổng hợp. + Thực hiện chức năng lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý và hàng tháng của Chi nhánh. + Thự hiện chức năng lập Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm hoặc hàng quý của Chi nhánh, trên cơ sở tổng hợp và thống kê những số liệu kinh doanh của Chi nhánh. 1.1.2.3.8. Các Phòng Giao dịch. + Là bộ phận phụ thuộc Chi nhánh, có địa điểm hoạt động độc lập, hạch toán báo sổ và có con dấu riêng. Đứng đầu Phòng Giao dịch là Trưởng phòng giao dịch do Giám đốc Chi nhánh bổ nhiệm. + Phòng Giao dịch có chức năng và nhiệm vụ thực hiện một số giao dịch với khách hàng theo quy định như nhận tiền gửi, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, cho vay theo một số hạn mức và đối tượng nhất định. 1.1.2.4. Các kết quả hoạt động kinh doanh 1.1.2.4.1. Hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn Công tác huy động vốn và sử dụng vốn của Vietcombank Thành Công trong thời gian qua đã hoàn thành tốt theo chủ trương, kế hoạch đề ra và phát huy thế mạnh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2007, tổng nguồn vốn của Vietcombank Thành Công là 2.656 tỷ VNĐ, tăng 20% so với cuối năm 2006 và vượt 4% kế hoạch do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giao cho cả năm 2007 cho Chi nhánh. Trong đó, nguồn vốn huy động là 2.596 tỷ, tăng 17% so với cuối năm 2006, cơ cấu vốn huy động bao gồm: - Bằng ngoại tệ : 1.427,8 tỷ đồng. - Bằng Việt Nam đồng : 1.168,2 tỷ đồng. Bảng: Huy động vốn qua các năm của Vietcombank Thành Công Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007   (%)  (%)  (%)  I. Theo loại tiền huy động  1.1.Ngoại tệ 902,110 51 1189,229 53 1427,800 55  1.2.VND 875 49 1067,500 47 1168,200 45  II.Theo nguồn huy động vốn  2.1. Tiền gửi của các TCKT 334,009 19 423,857 19 493,240 19  2.2. Tiền gửi của dân cư 1244,680 70 1618,094 72 1817,200 70  2.3. Phát hành GTCG 159,421 9 168,878 7 207,680 8  2.4. Huy động khác 39 2 45,9 2 77,880 3  Tổng cộng 1777,110 100 2256,729 100 2596 100  (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Vietcombank Thành Công) Số vốn huy động được dùng để thực hiện đầu tư tín dụng chiếm 35%, phần còn lại Chi nhánh thực hiện điều chuyển vốn nội bộ, tăng năng lực nguồn vốn cho toàn hệ thống Vietcombank. Nhờ có huy động vốn tăng mạnh đã đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh quan hệ giữa khách hàng vay vốn và Vietcombank Thành Công, từ đó góp phần mở rộng quan hệ tín dụng cho Vietcombank Thành Công cũng như phát triển các hoạt động dịch vụ của Ngân hàng. 1.1.2.4.2. Hoạt động tín dụng, bảo lãnh Sự tăng trưởng nguồn vốn cộng với những diễn biến tích cực của nền kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho Vietcomb
Luận văn liên quan