Đề tài Đánh giá tác động môi trường Dự án khoa phong – khu điều trị bệnh viện da liễu tp.Hồ Chí Minh

Ngày nay khoa học và công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi quốc gia. Mọi lĩnh vực hoạt động của con người đều có mối quan hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước ta đã vạch ra phương hướng phát triển kinh tế nói chung, tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và chất lượng ngày càng cao đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được xem là công việc tất yếu của ngành y tế nói riêng và xã hội nói chung. Hiện nay nhu cầu chữa trị, chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được quan tâm và đòi hỏi cao. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân là một trong những nội dung của công cuộc phát triển kinh tế. Với mục tiêu đề ra là điều trị chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân cũng như nghiên cứu y học, việc thành lập Khoa Phong – Khu điều trị Bệnh viện Da Liễu TP.HCM với qui mô hiện đại là việc làm thiết thực phù hợp với xu hướng chung của toàn xã hội cũng nhu đáp ứng các mong muốn và nguyện vọng chung của người dân trong khu vực. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của bất kỳ một dự án nào từ các tổ chức đoàn thể, các cơ quan trong và ngoài nước là nhiệm vụ của chủ đầu tư, tuân theo nghị định 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo Vệ Môi Trường. ĐTM là công cụ khoa học kỹ thuật nhằm phân tích, đánh giá, dự báo các tác động tích cực và tiêu cực, trực tiếp hay gián tiếp, trước mắt và lâu dài của một tổ chức đoàn thể, cơ quan trong và ngoài nước tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. Trên cơ sở những dự báo và đánh giá này, chủ đầu tư sẽ đưa ra những biện pháp quản lý cụ thể, khả thi nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực trên. Các tác động đến môi trường được giảm thiểu đến mức chấp nhận được và hoạt động của dự án sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho xã hội.

doc92 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường Dự án khoa phong – khu điều trị bệnh viện da liễu tp.Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDTM DLIEU.doc
 • docBIA CHINH.doc
 • docBIA LOT.doc
 • docC2.doc
 • docDe nghi tham dinh.doc
 • docDTM_DLIEU.doc
 • docHinh hien trang.doc
 • xlsMachine list.xls
 • docMUC LUC.doc
 • bakSDCN XLNT.bak
 • dwgSDCN XLNT.dwg
 • docXin y kien cong dong.doc
Luận văn liên quan