Đề tài Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX tháng 4/2001,Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Mục tiêu và đường lối của Đảng chính là động lực để nhân dân ta phấn đấu, đó là sự thôi thúc đổi mới trong công tác quản lý nền kinh tế của nhà nước. Mỗi doanh nghiệp là một cá thể của nền kinh tế phải tự hoàn thiện công tác quản lý, phát huy tiềm năng, từng bước đổi mới cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, công tác kế toán phải là một công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế. Hạch toán kế toán là công cụ quan trọng quản lý kinh tế trong đó hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ giữ vai trò quan trọng trong quá trình tái sản xuất của xã hội nói chung và đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng.Bởi có tiêu thụ thành phẩm, doanh nghiệp mới bù đắp toàn bộ chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất tiêu thụ và đồng thời là cơ sở để tái sản xuất mở rộng ở qui mô lớn hơn, thu lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, dựa vào tình hình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sẽ lựa chọn được phương án sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Vì vậy, công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là một trong những khâu quan trọng nhất của nội dụng kế toán doanh nghiệp. đề tài :”Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà “ làm khoá luận tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu, phần kết luận, nội dung của khoá luận bao gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực trạng về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

doc106 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 27/07/2013 | Lượt xem: 1724 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan