Đề tài Khách hàng và các biên pháp thu hút khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải

Đối với tất cả các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh, khách hàng và thu hút khách hàng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Khách hàng chính là những người cung cấp hoạt động kinh doanh,quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Đối với Ngân hàng thương mại (NHTM), khách hàng không chỉ mang lại lợi nhuận mà cũn cung cấp vốn để duy trỡ hoạt động của một Ngân hàng (trên 70% vốn hoạt động hiện nay của các NHTM được huy động từ khách hàng). Do vậy, bên cạnh xây dựng các chiến lược kinh doanh, các NHTM cũng rất chú trọng tới các biện pháp thu hút khách hàng, đặc biệt trong tỡnh trạng cạnh tranh hiện nay ngày cỏc gay gắt thỡ việc thu hỳt khỏch hàng được coi là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Ngõn hàng. Đối với hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam hiện nay đang diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng cũn nhiều khú khăn, thử thách. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ được ký trong thang7/2000 là cơ hội và thách thức lớn đối với hoạt động của các NHTM Việt Nam. Theo hiệp định thương mại Việt - Mỹ, chính phủ Việt Nam đó đồng ý một nguyờn tắc chung và những cam kết cụ thể về một lộ trỡnh cho hoạt động của các Ngân hàng Mỹ ở Việt Nam. Lộ trỡnh này được thực hiện như sau: sau 9 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, các Ngân hàng Mỹ được phép thành lập Ngân hàng 100% vốn Mỹ tại Việt Nam. trong thời gian 9 năm đó cho phép các Ngân hàng Mỹ liên doanh với các đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp từ 30 - 40% vốn pháp định của liên doanh, các Ngân hàng Mỹ được phép huy động VND dần dần đến mức không hạn chế. Sau 3 năm các Ngân hàng Mỹ cũn được thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng trong nước về chiết khấu, mua bán ngoại tệ có kỳ hạn như các Ngân hàng trong nước, sau 8 năm được phép phát hành thẻ tín dụng, được cài đặt máy rút tiền tự động ATM . với những cam kết đó, chắc chắn rằng hoạt động của các Ngân hàng nước ngoài nói chung và Ngân hàng Mỹ nói riêng sẽ có nhiều lợi thế hơn hiện nay rất nhiều và các Ngân hàng đó sẽ là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của các NHTM quốc doanh nước ta. Hơn nữa, trên thực tế hiện nay, các khách hàng truyền thống của các NHTM Việt Nam như các tổng công ty, các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp nhà nước cũng đang là các mục tiêu thu hút của các NHTM nước ngoài. Những khách hàng này luôn đem lại những nguồn vốn huy động và cho vay chủ yếu của các NHTM Việt Nam. Với lợi thế về vốn, dịch vụ hoàn hảo, kinh nghiệm nhiều năm hoạt động thỡ cỏc Ngõn hàng nước ngoài sẽ gây không ít khó khăn trong việc thu hút khách hàng của cỏc NHTM Việt Nam. Trong thời gian nghiên cứu và thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB), với sự giúp đỡ của các phũng ban và của giỏo viờn hướng dẫn, em đó lựa chọn và thực hiện chuyờn đề: “ Khỏch hàng và cỏc biờn phỏp thu hỳt khỏch hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải”. Trong chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về khách hàng của NHTM trong nền kinh tế thị trường Chương II: Thực trạng thu hút khách hàng hiện nay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm thu hút khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Cuối chuyên đề là phần kết luận và một số kiến nghị với một số cơ quan cấp trên nhằm góp phần nâng cao các biện pháp thu hút khách hàng của các Ngân hàng TMCP nói chung và của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải nói riêng.

doc63 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 30/07/2013 | Lượt xem: 5611 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khách hàng và các biên pháp thu hút khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan