Đề tài Tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – Thực trạng và giải pháp thúc đẩy

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền sản xuất hàng hóa, vai trò của tiêu thụ hàng hóa ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế tập trung khi mà ba vấn đề trung tâm là sản xuất cái gì? Bao nhiêu? Cho ai? đều do Nhà nước quyết định thì tiêu thụ sản phẩm chỉ là việc tổ chức bán sản phẩm sản xuất ra theo kế hoạch, địa chỉ và giá cả được ấn định từ trước. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự mình quyết định ba vấn đề trung tâm đó, cho nên việc tiêu thụ sản phẩm cần được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Đó là một quá trình kinh tế, bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu, dự báo thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, đề xuất yêu cầu tổ chức sản xuất đến việc xúc tiến bán hàng nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất. Tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng nhất có quan hệ mật thiết với khách hàng ảnh hưởng đến niềm tin, uy tín và khả năng tái tạo nhu cầu của người tiêu dùng. Kết quả tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh kết quả nỗ lực của doanh nghiệp trên thị trường. Thị trường luôn luôn biến động không ngừng, tiêu thụ sản phẩm tuy không còn là vấn đề mới mẻ nhưng mang tính cấp bách và là mối quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa thiết thực đối với công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS nói riêng và đối với các công ty trong nền kinh tế thị trường nói chung. Xuất phát từ những lý do trên, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình là “Tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩy.” Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương: Chương I: Lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty LG- MECA ELECTRONICS. Chương III: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty LG- MECA ELECTRONICS.

doc34 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 30/07/2013 | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – Thực trạng và giải pháp thúc đẩy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan