Đề tài Lạm phát: Nguyên nhân và giải pháp

Lạm phát là một hiện tượng của tiền tệ, được biểu hiện ở sự mất giá (giảm giá) của tiền tệ, mà sự mất giá của tiền tệ lại biểu hiện rõ rệt nhất ai cũng thấy được là sự tăng giá bình quân của tất cả mọi thứ hàng hoá. Lạm phát xảy ra khi giá cả mọi thứ hàng hoá, dịch vụ và chi phí đều tăng tuy với tốc độ và tỷ lệ không đồng đều, thứ tăng nhanh, thứ tăng chậm, thứ tăng nhiều, thứ tăng ít, nhưng nói chung mọi thứ đều tăng giá. Trong nền kinh tế thị trường dù là tiền vàng hay tiền giấy đều có thể bị mất giá. Tiền vàng (tiền đúc bằng vàng hay tiền giấy đổi được lấy vàng theo tiêu chuẩn giá cả đã được Nhà nước quy định làm đơn vị tiền tệ) bị mất giá vàng hạ xuống và lên giá khi giá vàng cao lên.

doc15 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lạm phát: Nguyên nhân và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan