Đề tài Mô hình định giá tài sản vốn (Capm)

Mô hình định giá tài sản vốn ( capital asset pricing model- CAMP) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô hình này,lợi nhuận kỳ vọng của một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro (risk- free) cộng với một khoản bù đắp rủi ro toàn hệ thống của chứng khoán đó

pdf19 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 2440 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mô hình định giá tài sản vốn (Capm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan