Đề tài Nhượng quyền thương mại (Franchising) ở Việt Nam

Đất nước ta hiện nay đang tiến hàn công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, nền sản xuất của chúng ta cũng ở mức độ thấp, trang thiết bị và công nghệ cũng lạc hậu. Vì vậy, vấn đề quan trọng hiện nay đặt ra đối với các Doanh nghiệp là phải chú trọng đầu tư mở rộng tài sản cố định, đầu tư theo chiều sâu, nhằm hiện đại hoá kỹ thuật công nghệ, hoàn thành và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Muốn thực hiện được điều này, các Doanh nghiệp cần phải sử dụng đến một khối lượng vốn khá lớn. Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động với nguồn vốn chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng hoặc các Ngân hàng thương mại, tuy nhiên, nghiệp vụ cho vay của các tổ chức tín dụng còn có rất nhiều vấn đề tồn đọng gây nên nhiều hạn chế cho doanh nghiệp cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, trong khuôn khổ đề tài: “Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng, ý nghĩa pháp lý của việc phân loại đó” mong làm rõ phần nào về vấn đề cho vay của các tổ chức tín dụng và vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này nhằm nâng cao nghiệp vụ cho vay của các tổ chức tín dụng cũng như góp phần tăng trưởng kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình phát triển đất nước.

pdf24 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nhượng quyền thương mại (Franchising) ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên