Đề tài Thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư

Đầu tư là động lực phát triển nói chung và là phát triển kinh tế nói riêng đối với mọi quốc gia trên thế giới. Từ mục tiêu rút ngắn khoảng cách, đuổi kịp các nước trong đang chạy đua phát triển kinh tế từ xuất phát điểm thấp, nhu cầu đầu tư ở Việt Nam ngày càn tăng. Vấn đề đặt ra là phải đầu tư như thế nào có hiệu quả để sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp. Vì vậy, đổi mới là thực hiện nghiêm túc lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư vừa là yêu cầu thực tế vừa mang tính cấp bách đối với Việt Nam. Thẩm định dự án đầu tư là một trong những công cụ hỗ trợ có hiệu lực cho công tác quản lý hoạt động đầu tư. Trong đó thẩm định khía cạnh tài chính là một mặt cần coi trọng. Khi dự án không về mặt tài chính sẽ không thu hồi hay khó thu hồi được nguồn vốn đã bỏ ra dẫn đến suy giảm nguồn tài chính tiếp theo gây hiệu quả nghiêm trọng. Như vậy công tác thẩm định hay thẩm định tài chính nói riêng đóng một vai trò quan trọng đối với hoạt động đầu tư. Nhận thức được điều này em chọn đề tài "Thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư" Nội dung bài viết gồm 3 phần Phần I: lý luận chung về đầu tư, dự án đầu tư là thẩm định chuẩn đầu tư Phần II: Nội dung thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư. Phần III: Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư và một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư.

doc31 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 03/11/2012 | Lượt xem: 3372 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan