Đề tài Thực tập tại phòng chính sách tài chính đối ngoại

Để trở thành một cử nhân kinh tế, mỗi sinh viên không chỉ cần có kiến thức về lý thuyết mà còn cần những hiểu biết về thực tế. Những kiến thức đã được trang bị trong thời gian học tập tại trường giúp cho chúng tôi có một nền tảng lý luận, một phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề khoa học. Những hiểu biết thực tế lại giúp chúng tôi vận dụng những gì đã học tại nhà trường để tạo ra hiệu quả công việc thực sự. Với sinh viên chúng tôi, thời gian thực tập cuối khoá học là dịp để tìm hiểu về thực tế, làm quen với tác phong, cách thức làm việc tại cơ sở, đồng thời có cơ hội tìm tòi, phân tích, tổng hợp và đưa ra những ý kiến đóng góp của mình để hoàn thành các báo cáo, luận văn tốt nghiệp của mình. Chính vì thế, được sự giúp đỡ của Khoa KinhTế, Khoa Marketing Trường Đại Học Thương Mại và Phòng Chính SáchTài Chính Đối Ngoại, tôi đã được đến thực tập tại Vụ Chính Sách Tài Chính. Sau một thời gian thực tập dưới sự hướng dẫn tận tình của thạc sĩ Nguyễn Quốc Hưng và các cán bộ trong phòng, tôi đã có được hiểu biết sơ bộ về Vụ cũng như về Phòng Chính SáchTài Chính Đối Ngoại là nơi mà tôi được bố trí thực tập. Tôi xin được trình bày trong Báo cáo tổng hợp của mình những nội dung chủ yếu sau: ỉ Cơ cấu tổ chức bộ máy và Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài Chính và Vụ chính sách tài chính hiện nay. ỉ Tình hình hoạt động của vụ chính sách tài chính trong năm vừa qua và một số ý kiến nhận xét đánh giá. ỉ Các công cụ hay các giải pháp để quản lí, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010 và kế hoạch 5 năm 2001-2005 của ngành tài chính

doc20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1414 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại phòng chính sách tài chính đối ngoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên